1525 documents
456/1525 results        
Description
Point IDA0826432
NameElseneur
Observation
Point
Number of observation= 169
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1754-07-05(Ulrica Augusta)(Clasen)Helsingor - A0826432(Eckernførde) - A0753723
= 1766-06-23(Stadt Altona)(Tiemann, Cordt)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1773-02-00(Frau Frederique Elisabeth)(Petersen, Paul Christ.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1773-05-00(Diamanten)(Petersen, Barthold)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1774-04-00(Providentia)(Monsen, Mom Peter)Helsingor - A0826432(Sønderborg) - A0825270
= 1775-09-00(Frau Frederika)(Bundis, Swend)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1778-05-01(Triton)(Jensen, Christian)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1778-09-01(Helena Maria Henriette) - 0018919N(Schmarje, Hans Hinrich)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1778-09-01(Juditha Christiana)(Wolding, Lars)Helsingor - A0826432(Bergen) - A0912818
= 1778-10-01(Freundschaft)(Schildhelm, Matthias)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1778-11-01(Abendstern)(Dam, Lorentz Clausen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1779-02-00(Christiana og Adelheit)Helsingor - A0826432(Bergen)
= 1779-04-00(Emanuel)(Wolle, Peder)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1779-04-01(Junge Josias)(Maancke, Elias)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1779-06-01(Prinz Carl von Hessen)(Ahrens, Johann)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1779-07-01(Chatharina Elisabet)(Koeper, Gerhard)Helsingor - A0826432(Eckernførde) - A0753723
= 1779-07-01(Triton)(Jensen, Christian)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1779-09-01(Europa)(Reimers, Johan Daniel)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1779-09-01(Hazard)(Wiborg, Magnus)Helsingor - A0826432(Kristiansand) - A0848887
= 1779-11-00(Linderust)(Booysen, Siemon)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1780-03-01(Anna Margaretha)(Maass, Detlev)Helsingor - A0826432(Eckernførde) - A0753723
= 1780-04-01(Unitas)(Knut jun, Johan)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1780-04-01(Fortuna)(Bendixen, Jurgen)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1780-05-01(Lorbeerbaum)(Schildhelm, Matthias)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1780-06-01(Dorothea)(Klein, Hans Jansen)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1780-08-01(Prinz Carl von Hessen)(Ahrens, Joh.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1780-09-01(Vrouw Elisabeth)(Tanderup, Jacob Outsen)Helsingor - A0826432(Bergen) - A0912818
= 1780-09-01(Jonge Balthasar)(Neumann, Caspar Christopher) - 00019295Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1780-10-01(Maria Catharina)(Wulf, Hans Hinrich)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1780-12-01(Inger Lovise)(Ell, Niels Hansen)Helsingor - A0826432(Bergen) - A0912818
= 1781-04-01(Junge Josias)(Jurgensen, Peter)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1781-05-01(Printz Carl von Hessen)(Ahrens, Johann)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1781-05-01(Anna Maria)(Festersen, Laue)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1781-05-01(Nordstern)(Richelsen, Hans)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1781-07-01(Patriot)(Grunberg, Gottlieb)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1781-07-01(Juffraue Helena)(Johansen, Jan Christian)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1781-07-01(Jomfrue Maria)(Smit, Jørgen)Helsingor - A0826432(Korsør) - A0815120
= 1781-08-01(Kronprinz von Dannem.) - 0017716N(Darrom, Nielsen) - 00017489Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1781-09-00(Corona)(Lorentzen, Thomas)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1781-09-01(Omnia cum Deo)(Nissen, Jacob)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1781-10-01(Ingeborg Matthea)(Arnesen, Hans)Helsingor - A0826432(Kristiana) - A0836627
= 1781-12-01(Vrou Catharina)(Swenson, B. B.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-02-01(Frau Adriana)(Haysen, P. A.)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1782-03-01(Goede Verwagtning)(Bakker, Lutje)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-04-00(Frau Ingeborg)(Holdt, Lorens Asmussen)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1782-04-01(Vrouw Reinow)(Piers, Ruurt)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-04-01(Glückstadt)(Ox, Hans Hansen)Helsingor - A0826432(Glückstadt) - A0773452
= 1782-06-01(Maria margaretha)(Mammen, Jan Remcke)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-06-01(Gedult)(Clausen, Claus)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-06-01(Nooyt Verwagt)(Tibias, Pieter)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-06-01(Jonge Boy)(Alsing, Hans Hanssen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-06-01(Ringende Jacob)(Augsburg, Hans)Helsingor - A0826432(Sønderborg) - A0825270
= 1782-07-00(Frau Anthonette)(Reinders, Jan)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1782-07-01(Drei Gebrüder)(Tiede, Jan Jacob)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-07-01(Hofnung)(Kock, Carsten)Helsingor - A0826432(Sønderborg) - A0825270
= 1782-07-01(Einigleit)(Festersen, Jes)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1782-08-01(Frau Botilla)(Clausen, Martinus)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-09-01(Kronprintz von Dannemark) - 0017716N(Darrum, Hans Cornelsen)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-09-01(Frau Catharina)(Swendsen, Boy Boy)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-09-01(Rosenboom)(Knudsen, )Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1782-09-01(Concordia)(Laussen, Detler Andreas)Helsingor - A0826432(Eckernførde) - A0753723
= 1782-09-01(Friderica Dorothea)(Greolls, Simon Janzen)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1782-10-01(Inger Lovisa)(Lorentzen, Christian)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1782-10-01(Junge Heinrich)(Christensen, Jens)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-10-01(Anna Catharina) - 0017569N(Fiebye, Christopher) - 00017346Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-10-01(Junge Balthasar)(Hau, Peter)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1782-11-00(Cronborg)(Holbeck, Nicolai)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1782-11-01(Rosenbusch)(Frost, Lorentz Johansen)Helsingor - A0826432(Norburg) - A0826018
= 1783-02-01(Charlotte)(Schagen, Christian Hansen)Helsingor - A0826432(Haderslev) - A0823894
= 1783-04-01(Providentia)(Jensen, Jacob)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1783-05-00(Hedevig Christina)(Søsckens, Andreas Martinus)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1783-06-01(Anna)(Heyne, T. L.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1783-06-01(Schatzmeister Grev von Sch)(Hassing, P.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1783-06-01(Rosenboom)(Knudsen, Nahmen)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1783-07-01(Christina)(Hyll, Paul)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1783-07-01(Veränderung)(Clasen, Sybrandt)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1783-08-01(Saint Peder)(Pedersen, Hans)Helsingor - A0826432(Kristiansand) - A0848887
= 1783-09-01(Hedevig Christina)(Søsckens, Andreas Martinus)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1783-09-01(Cath. Elisabeth)(Köper, G.)Helsingor - A0826432(Bergen) - A0912818
= 1783-09-01(Wagende Boy)(Kruse, Hinrich)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1783-09-01(Salvator)(Memerts, H. M.)Helsingor - A0826432(Glückstadt) - A0773452
= 1783-09-01(Elisabeth)(Smith, C. L.)Helsingor - A0826432(Aalborg) - A0821280
= 1783-09-01(Anna Catharina)(Dircksen, Claus)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1783-10-01(Emanuel)(Holmsland, Torst)Helsingor - A0826432(Kristiansand) - A0848887
= 1784-04-01(Christen Severin)(Mossvold, Gabriel)Helsingor - A0826432(Fahrsund) - A0896211
= 1784-05-01(Anna Maria)(Decker, Hans)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-05-01(Junge Boy)(Alsing, Hans Hans.)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-06-01(Patriot)(Grünberg, Gottlieb)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-06-01(Frau Susanna)(Bruhn, Nis)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1784-06-01(Flechefiord)(Fuglesang, N.P.)Helsingor - A0826432(Flechfiord) - A0897151
= 1784-06-01(Providentia)(Vissen, F. G.)Helsingor - A0826432(Glückstadt) - A0773452
= 1784-06-01(Inger Lovisa)(Lorentzen, Ch.)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1784-07-00(Jomfrue Sara)(Brandt, Henrich)Helsingor - A0826432(Kristiana) - A0836627
= 1784-07-01(Christina)(Andersen, M.P.)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1784-08-01(Patriot)(Meinertz, Booy)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1784-08-01(Haabet)(Joost, Nicolai Petersen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-09-01(Geheime Rath von Gähler)(Classen, B. T.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1784-09-01(Maria)(Krog, John Hansen)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1784-10-00(Victoria)(Matthiesen, Bleiche)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-10-01(Negotiant)(Wolff, Hans Hinrich)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-10-01(Morgenrothe)(Petersen, Nicolay)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Erndte)(Henrichsen, Peter)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-04-01(Projekt)(Carstens, Jacob)Helsingor - A0826432(Husum) - A0830346
= 1785-05-01(Kragerøe)(Eliesen, Halvor)Helsingor - A0826432(Kragerø) - A0863210
= 1785-05-01(Ditmarsken)(Holst, Hans)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1785-05-01(Graf von Bothmer)(Møller, Math. W.)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-05-01(Patriot)(Grunberg, Gottlieb)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-01(Nicolai Christina)(Matzen, Hans)Helsingor - A0826432(Norburg) - A0826018
= 1785-06-01(Freundschaft)(Krog, Jurgen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-01(Junge Boy)(Alsing, H. H.)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-01(Annen Marien)(Pedersen, Erich)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1785-07-01(Fleckefiord)(Fuglesang, N.P.)Helsingor - A0826432(Flechfiord) - A0897151
= 1785-07-01(Makreele)(Feckter, Lorentz)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-07-01(Hercules)(Asmusen, Hans)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-09-01(Susanna)(Dohndorff, And.)Helsingor - A0826432(Bergen) - A0912818
= 1785-09-01(Aurora) - 0017274N(Henrichsen, J. G.) - 00017066Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1785-11-01(Henr. de 4de)(Eschels, J. J.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1786-06-01(Hoffnung)(Eschelsen, Jes)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1786-06-01(Emanuel)(Tiorswaag, Sigbiørn)Helsingor - A0826432(Flechfiord) - A0897151
= 1786-07-01(Martha Magdalena)(Petersen, Boh.)Helsingor - A0826432(Mandal) - A0834735
= 1786-07-01(Junge Tobias)(Dyerbye, Hum)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1786-09-01(Neptunus)(Johansen, J. C.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1786-12-01(Rosenboom)(Haan, Jan Henrichs de)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1787-03-01(Freundschaft)(Schwentzen, Boy)Helsingor - A0826432(Kiel) - A0760639
= 1787-03-06(Catherine Mary Esther) - 0001642N(Wilkes, Nicolas) - 00003467Elseneur - A0826432(Barth) - A0756074
= 1787-03-08(Crooborg) - 0012139N(Holbeck, Nicollas) - 00012034Helsener - A0826432(Helsener) - A0826432
= 1787-03-27(Dame Rebecca) - 0006766N(Mikaelsen, Mikael) - 00010599Elseneur - A0826432
= 1787-04-05(Fortune) - 0008003N(Addenlorg, Anders) - 00008309Elseneur - A0826432(Calmar) - A1051937
= 1787-04-23(Sophie) - 0012330N(Voger, Johan Hendrich) - 00012245Elseneur - A0826432(Altona) - A0649794
= 1787-04-26(Christine) - 0003356N(Bergstron, Borge) - 00003394Elseneur - A0826432(Warberg)
= 1787-06-20(Espérance) - 0001703N(Warmeken, Claus) - 00003515Elseneur - A0826432(Brème) - A0698345
= 1787-06-28(Saint Charles) - 0002373N(Sehadaert, François) - 00002424Elsener - A0826432[Dunkerque] - A0204180
= 1787-08-11(Johannes Cécilia) - 0000355N(Danielsen, Helyes) - 00000453Elseneur - A0826432(Warbourg) - A0717276
= 1787-09-24(Marie) - 0013343N(Sandell, Pieter) - 00013306Elsener - A0826432(Copenhague) - A1964053
= 1787-09-25(Emanuel) - 0003920N(Borgessen, Berendt) - 00007512Elseneur - A0826432(Waberg) - A0717276
= 1787-09-28(Grand Bourg) - 0002525N(Lejoille, Pierre) - 00002632Elseneur - A0826432(Saint Valery/Somme)
= 1787-10-30(Anne Catherine) - 0002073N(Friberg, Anders) - 00002156Elseneur - A0826432(Waberg) - A0717276
= 1788-04-01(Triton)(Hansen, Jens)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1788-05-01(Krone)(Decken, Peter)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1788-06-01(Hawke)(Iversen, Frello)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1788-06-01(Hoffnung)(Bahnsen jun, Martin)Helsingor - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1788-06-01(Gode Haab)(Gerritz, Peter)Helsingor - A0826432(Amrum) - A0756585
= 1788-07-01(Concordia)(Hollensen, Thomas)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1788-11-01(Opgaaende Sol)(Knap, Hans)Helsingor - A0826432(Frederikshald) - A0869447
= 1788-12-01(Systrene)(Draicto, J. J.)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1789-05-00(Cronborg)(Holbeck, Nicolay)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432
= 1789-06-01(Demuth)(Jensen, Jurgen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1789-08-01(Concordia)(Wulff, Carsten)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1789-08-01(Juno) - 0018703N(Fiebye, Wilhelm) - 00018430Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1789-09-01(Fire Söstre)(Andersen, Henr.)Helsingor - A0826432(Trondjhen) - A0858222
= 1789-11-01(Palmetræet)(Bie, Andreas Christ. Jansen)Helsingor - A0826432(Grimstad) - A0850930
= 1790-06-01(Speculation)(Møller, Christen)Helsingor - A0826432(Kristiana) - A0836627
= 1790-06-01(Freundschaft)(Krog, Jurgen)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1790-07-01(Enigheden)(Barth, Abraham Bachmann)Helsingor - A0826432(Kragerø) - A0863210
= 1790-07-01(Liebe)(Lorentzen jun, Christian Henrich)Helsingor - A0826432(Cappel) - A0802524
= 1791-00-00(Neptunus)(Heiding, Peder)Helsingor - A0826432(Tønsberg) - A0892379
= 1792-09-15(San Antonio) - 0016443NElseneur - A0826432
= 1792-11-05(Mercurio)Helsingor - A0826432
= 1792-11-05(Fortuna)Helsingor - A0826432
= 1795-06-00(John)(Henderson, J.)Helsingor - A0826432(Altona) - A0649794
= 1798-06-00(Amicitia)(Lorenzen, Lorenz)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1799-10-00(Venus)(Rasmussen, Johannes)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1801-08-00(Libertas)(Thaysen, Asmus)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1802-07-01(Expedition)(Høeg, Hans)Helsingør - A0826432(Åbenrå) - A0828838
= 1802-10-00(Diana)(Behrensen, Joh. Adolph)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1802-11-00(Perle)(Asmussen, Lars)Helsingor - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1804-10-00(Superbe)(Groot, Andreas Hendrichsen)Helsingør - A0826432(Flensburg) - A0673023
= 1806-06-00(Dorothea)(Petersen, Lars)Helsingor - A0826432(Copenhagen) - A0816635
= 1806-07-00(Mariane)(Schmidt, Albert)Helsingor - A0826432(Helsingor) - A0826432

456/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.222s