1525 documents
449/1525 results        
Description
Point IDA0204180
NameDunkerque
Observation
Point
Number of observation= 2696
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1748-11-29(Emanuel)(Scherning)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1751-06-09(Caritas)(Samuelsen)Dunkirk - A0204180(Kristiana) - A0836627
= 1751-11-26(Riesende Sonne)(Jonas)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1756-05-04(Frau Catharina)(Jespersen jun)Dunkirk - A0204180(Åbenrå) - A0828838
= 1756-06-14(Charitas)(Holmboe)Dunkirk - A0204180(Marseille) - A0186292
= 1757-02-26(Juff. Aalche)(Ruyter)Dunkirk - A0204180(Bergen) - A0912818
= 1764-12-08(Jomfrue Botilla)(Heissel)Dunkirk - A0204180(Åbenrå) - A0828838
= 1765-12-28(Bienebeck)(Petersen, Sven)Dunkirk - A0204180(Eckernførde) - A0753723
= 1773-04-00(Fru Elisabeth)(Hillebrandt, )Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1774-03-00(Anne og Elisabeth)(Ries, Fred.)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1774-07-00(Providentia)(Pallesen, Ester)Dunkirk - A0204180(Stavanger) - A0868259
= 1780-05-09(Saint Pierre)(Pieller Pierre)Dunkerque - A0204180
= 1780-05-09(Deux soeurs)(Blankemman Nicolas )Dunkerque - A0204180
= 1780-09-12(Blankemman Nicolas )Dunkerque - A0204180
= 1780-09-29(Deux frères)(Blankemman Nicolas )Dunkerque - A0204180
= 1780-11-04(Deux soeurs)(Blankemman Nicolas )Dunkerque - A0204180
= 1781-03-25(Coolen Jean)Dunkerque - A0204180
= 1781-04-00(Dorthe Margrethe)(Laursen, Jep)Dunkirk - A0204180(Aalborg) - A0821280
= 1781-04-25(Saint François)([] François)Dunkerque - A0204180
= 1781-05-08(Jeune Michel)(V)Dunkerque - A0204180
= 1781-09-00(Einigkeit)(Prytz, Niels)Dunkirk - A0204180(Aarhus) - A0828834
= 1781-09-17(Enfant prodigue )(Vanvlis Pierre Mathieu)Dunkerque - A0204180
= 1781-09-17(Enfant prodigue )(Vanvlis Pierre Mathieu)Dunkerque - A0204180
= 1781-10-17(Saint Antoine)(Leuven Nicolas)Dunkerque - A0204180
= 1781-11-00(Fortuna)(Bendixen, Jurgen)Dunkirk - A0204180(Åbenrå) - A0828838
= 1782-05-00(Printz Friderich)(Bendixen, Jes)Dunkirk - A0204180(Åbenrå) - A0828838
= 1782-05-03(Invariable )(Messemacker François)Dunkerque - A0204180
= 1782-06-21(Saint Antoine)(Liéven Nicolas)Dunkerque - A0204180
= 1782-06-26(Invariable )(Messemacker François)Dunkerque - A0204180
= 1782-06-28(Enfant prodigue )(Vanvline Pierre Mathieu)Dunkerque - A0204180
= 1782-10-00(Veinstock)(Nielsen, Thomas)Dunkirk - A0204180(Flensburg) - A0673023
= 1783-06-01(Trois Sœurs)(Coolen François)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1783-10-09(Saint Antoine)(Blankeman J)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1783-10-09(Enfant Prodigue)(Vanvlime Pierre)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1783-11-10(Enfant Prodigue)(Vanvlime Pierre)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1783-12-17(Enfant Prodigue)(Vanvlime Pierre)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1783-12-17(Bien Aimé)(Messemacker Etien)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1784-01-10(Espérance)(Thureau C)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1784-07-07(Lively)(Orr Joseph)Dunkerque - A0204180(British) - A0395415
= 1784-08-00(Ameise)(Knut, Thom.)Dunkirk - A0204180(Flensburg) - A0673023
= 1784-08-00(Ameise)(Knut, Thom.)Dunkirk - A0204180(Flensburg) - A0673023
= 1784-09-00(Frau Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Dunkirk - A0204180(Bergen) - A0912818
= 1784-09-00(Königin Juliana Maria)(Kolner, Chr.)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1784-10-00(Frieheden)(Gudmandsen, Niels)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1784-10-07(Sainte Anne)(Bertheloot Jacques)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1784-11-00(Brinbaum)(Noach, J. G.)Dunkirk - A0204180(Flensburg) - A0673023
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Ferdinanda Victoria)(Dirchsen, B. J.)Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1784-11-00(Franciscus og Petronella) - 0018882N(Pieters, Egs) - 00018647Dunkirk - A0204180(Altona) - A0649794
= 1784-12-00(Neutraliteten)(Eyckmanns, )Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1784-12-00(Frau Fridericha)(Schmidt, P. C.)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1784-12-23(Deux Frères)(demitter Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1784-12-23(Saint Antoine)(Liéven Nicolas)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1785-06-00(James)(Knap, H. S.)Dunkirk - A0204180(Frederikshald) - A0869447
= 1785-06-00(Vertrauen)(Paulsen, Lauritz)Dunkirk - A0204180(Flensburg) - A0673023
= 1785-06-00(Haabet)(Schmidt, Chr L.)Dunkirk - A0204180(Nyborg) - A0816283
= 1786-07-00(Mette Maria Magd.)(Palles, Knud)Dunkirk - A0204180(Stavanger) - A0868259
= 1786-12-20(Paix) - 0016307N(Laroche, Pierre Charles de) - 00015199Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-01Dunkerque - 0000495NKirkaldy, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-02Bonne Intention - 0009845NWilliams, John - 00001869Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-02Wilks - 0000517NBoucher, Georges - 00000562Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-01-02Nimble - 0000533NScoray, William - 00000629Dunkerque - A0204180Dartmouth [Exeter] - A0390341
= 1787-01-02(Desiré) - 0003147N(Adrien, Louis) - 00001254Dunkerque - A0204180(Saint Savinien) - A0147182
= 1787-01-03Preston - 0001588NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Chartings [Hastings] - A0383904
= 1787-01-03Rambler - 0000453NRichmont, Pierre - 00002996Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-03Tigre - 0000468NWest, John - 00003683Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-03Bonne Intention - 0009845NGurdam, Edward - 00002611Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-03Emmanuel - 0001262NOcket, Mathieu - 00001404Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-03Joannes - 0002277NBrandaris, Tunnis - 00002370Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-01-03Tarture - 0000945NAuke, Etienne - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-03Joseph et Marie - 0000455NCorby, Robert - 00000536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-03Saint Jean - 0003949NRomont, François - 00002316Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-03Saint Nicolas - 0000766NRyckman, Christian - 00000911Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-03Françoise Virginie - 0002897NLemaire, Louis - 00002295Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-01-03Jeune Louis - 0000836NDeclerck, P. - 00000983Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-03Betzy - 0000715NBrook, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-04Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-04Joseph - 0000361NPeake, Daniel - 00000449Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-01-04Trois Frères - 0000499NSmith, Thomas - 00000590Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-01-04Gramby - 0001079NHarlow, John - 00001296Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-01-05Actif - 0000949NHutchenson, Thomas - 00001111Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-05Hazard - 0002993NPitt, Edward - 00002155Dunkerque - A0204180Burham - A0403674
= 1787-01-05Nancy - 0000832NMackistosh, Alexandre - 00000972Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-05Eléonore - 0003028NHorn, Thomas - 00003020Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-05Succes - 0003590NFolley, Stephen - 00003578Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-05Saint Jean Baptiste - 0000591NAltazin, Pierre - 00000692Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-01-05Saint Antoine de Padoue - 0001600NHomel, dit Rondelle - 00001788Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-05Elisabeth - 0000936NManteuvrelle, J. - 00001020Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-01-05Speedwell - 0000116NBlyth, William - 00000160Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-05Effort - 0002117NWard, Edward - 00000908Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-01-05(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Coddevin, Pierre) - 00001424Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-05(Jeune Cornélie) - 0002382N(Aguis, Jean Baptiste) - 00002453Dunkerque - A0204180
= 1787-01-08(Quatre Maries) - 0001021N(Rénier, Jacques) - 00001209Dunkerque - A0204180(Libourne) - A0215306
= 1787-01-09Sainte Anne - 0000148NBertheloot, Jacques - 00000205Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-09Lark - 0000111NJonis, J. - 00000156Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-09Wasp - 0000010NWebster, Jonathan - 00003859Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-09Espérance - 0007625NVanderheyde, Antoine - 00000534Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-09Sophie - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-01-09Jeune Martin [Jeune Sébastien] - 0000513NVandenbende, Thomas - 00000601Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-01-09Charmante Polly - 0000782NBurfield, Robert - 00000924Dunkerque - A0204180Margate [Faversham] - A0388192
= 1787-01-09Rose - 0001614NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-09Welvaeren Het - 0001511NGesperd, Adrien - 00002975Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-01-09Jeanne - 0003524NGibson, Geo - 00003525Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-09(Trois frères) - 0000486N(Liéven, Jacques) - 00000576Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-10Petit Neptune - 0000605NPlucket E - 00000708Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-10Saint Tierre - 0001585NOber, Henri - 00001778Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-10Speedwell - 0002962NSwan, Thomas - 00002945Dunkerque - A0204180Chichester - A0397468
= 1787-01-10Speedy - 0000115NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-10Lyon - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-10Gille et Elisabeth - 0000859NRey, William - 00003837Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-01-10Demoiselle Dalia - 0001759NDickhuys, Simon - 00000915Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-01-10Peggy - 0000742NBull, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-10Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-01-10Amitié - 0000798NWyseman, Ledge - 00000960Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-10(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Dunkerque - A0204180(Guernesey) - A1945598
= 1787-01-10(Saint Pierre) - 0000525N(Moreau, François) - 00001414Dunkerque - A0204180(Pauillac) - A0196731
= 1787-01-10(Bonne Union) - 0000244N(Allard, Jean) - 00000334Dunkerque - A0204180(Bordeaux) - A0180923
= 1787-01-11(Silphide) - 0001092N(Antoine, Le Roy) - 00001284Dunkerque - A0204180(Charente) - A0168525
= 1787-01-12Aurore - 0003388NDecan, Edouard - 00003414Dunkerque - A0204180Jersey - A1963330
= 1787-01-12Espérance - 0002065NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-12Espérance - 0007624NOcket, Thomas - 00000532Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-12Deux Soeurs - 0000421NVandewaeter, Henry - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-01-12Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-01-12Sybille - 0001087NLangford, Thomas - 00001279Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-01-12Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-12(Saint Pierre) - 0001414N(Beaugrand, Louis) - 00001605Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-01-12(Dame Cécille) - 0001291N(Fervacker, M.) - 00001497Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-12(Saint François) - 0001339N(Coofen, François) - 00001535Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-12(Saint Pïerre) - 0002827N(Lieven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-13Effort - 0002117NCharvell, Richard - 00003848Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-01-13Neptune - 0000603NRichmont, William - 00000704Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-13(Marie) - 0003935N(Messervi, Noé) - 00007722Dunkerque - A0204180(Jersey) - A1963330
= 1787-01-15Johannes Christine - 0003384NAhlstrom, Andres - 00003115Dunkerque - A0204180Gottenbourg - A1039917
= 1787-01-15Trois Frères - 0000488NGatine, Alexandre - 00000580Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-01-15Fouée - 0003378NMellart, J. - 00003861Dunkerque - A0204180Paimpol - A0214583
= 1787-01-15Petite Victoire - 0001601NCuden, Jean - 00001790Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-15Marie - 0002860NGinet, Jean - 00003358Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-15Saint Antoine - 0001443NLieven, E. - 00003307Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-15Hawk - 0003080NBentley, Antoine - 00003054Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-15(Deux Frères) - 0012321N(Tacker, Thom) - 00010098Dunkerque - A0204180(Jersey) - A1963330
= 1787-01-15(Jeune Benjamin) - 0001485N(Dumomnt, Jean Baptiste) - 00001545Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-16James - 0001190NMorel, Baudry - 00003333Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-16Joseph - 0000361NPeake, Daniel - 00000449Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-01-16Preston - 0001588NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-16Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-01-16Dauphin - 0001263NOcket, Jean - 00001405Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-16Poste d'Allemagne - 0000452NDobbelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-16(Saint Nicolas) - 0000766N(Rickerman, Christian) - 00000911Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-16(Saint Jean) - 0003949N(Roomont, J[ean]) - 00001809Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-17Aimable Angélique - 0000193NWilly, Thomas - 00000286Dunkerque - A0204180
= 1787-01-17Perdrix - 0000160NHall, John - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-01-17Jeune Jacques - 0002654NVandrimetez, Cornil - 00002936Dunkerque - A0204180Guertruidenberg - A0625648
= 1787-01-17Bateau de mer - 0003292NDeyran, P. - 00003279Dunkerque - A0204180Catwick - A0624365
= 1787-01-17Lyon - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-17Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-17Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-18Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-18Aimable Anne - 0001284NWiseman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-18Peggy - 0000742NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180[Hastings] - A0383904
= 1787-01-18Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-01-18Bonne Intention - 0009845NPatison, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-18Tigre - 0000468NPain, Thomas - 00000551Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-18Vigilence - 0001050NDeber, Pierre - 00003288Dunkerque - A0204180Worckum - A0637735
= 1787-01-18Cleverly - 0001120NStone, Thomas - 00001339Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-18Aimables Amis - 0003950NReed, Geo - 00003897Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-19Jeune Pierre - 0002769NRevery, Pierre - 00002931Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-19Anonyme - 0001742NThurot, François - 00001912Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-01-19Reine Marie - 0002011NGallan, Yves - 00002054Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-01-19Saint Louis - 0002499NMalfoye, Pierre - 00002599Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-01-19Saint Antoine - 0011312NCoddevin, François - 00000225Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-19Minefye - 0004071NRadelean, William - 00003567Dunkerque - A0204180Brightland - A0391890
= 1787-01-19Freindt Goodwill - 0002921NMeadow, William - 00002970Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-01-19Suzanne - 0000411NMothins, Thomas - 00000496Dunkerque - A0204180Fowey - A0394365
= 1787-01-19Rambler - 0000453NRichmond, Peter - 00002996Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-19Early and Late - 0000849NNutman, Joseph - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-01-19(Sainte Anne) - 0003232N(Fleury, Pierre) - 00003546Dunkerque - A0204180(Morlaix) - A0185385
= 1787-01-19(Esperance) - 0008901N(Cloupet, Dominique) - 00009246Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-19(Heureux) - 0013399N(Ballingall, James) - 00013376Dunkerque - A0204180(Newcastle) - A0409139
= 1787-01-20Archiduchesse Marie Christine - 0000416NWinneart, Gaspard - 00000500Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-20Trois Amis - 0002413NGrifton, René - 00003357Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-20Elisabeth - 0000931NRainis, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-20Marie - 0002234NHow, Samuel - 00002336Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-01-20(Sainte Anne) - 0000148N(Berteloot, J.) - 00000205Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-20(Labour) - 0009146N(Dober Morel, Jacques) - 00009498Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-21(Saint Louis) - 0000647N(Copin, Pierre) - 00000164Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-01-22Prospareux - 0001066NMowl, William - 00002044Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-22Grandby - 0001079NDarlow, John - 00001296Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-01-22Wilks - 0000517NBoucher, Georges - 00000562Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-01-22Bonne Intention - 0009845NRandall, Richard - 00002307Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-22Robert et Rébeca - 0000009NTaylor, William - 00003973Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-22(Amitié) - 0006406N(De Ricmaker, Antoine François) - 00006353Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-01-23Busy - 0000725NWooten, Hairy - 00000874Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-01-23Marie - 0003288NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-01-23Sommersett - 0001282NAppleton, John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-01-23Armless - 0002472NBarker, John - 00002530Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-23William et Marie - 0001679NShepherd, William - 00000905Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-01-23(Saint Ambrois) - 0003964N(Nazereau, Pierre) - 00003890Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-01-23(Saint Jean Baptiste) - 0001277N(Roux, Jean) - 00001467Dunkerque - A0204180(La Rochelle) - A0198999
= 1787-01-24Fortune - 0001564NCock, Peter - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-01-24Belzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-01-24Bonne Intention - 0009845NEasons, Dare - 00003659Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-24Bonne Intention - 0009845NSpain, Valentin - 00003669Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-01-24Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-24Constantin - 0002686NRoopers, Jan Hendrick - 00002886Dunkerque - A0204180Saint Petersbourg - A1759102
= 1787-01-24Société - 0001580NNefs, John - 00001773Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-01-24Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-01-24Saint Vincent - 0000822NNoé, François - 00000943Dunkerque - A0204180Ile aux moines - A0185539
= 1787-01-25Aimable Félicité - 0002081NPatey, Simon - 00003462Dunkerque - A0204180Honfleur - A0187836
= 1787-01-25Traveller - 0003861NWarmun, Edmond - 00001864Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-01-25Jeune Marie - 0001752NVanderack, Albert - 00001927Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-01-26Marguerite Cécile - 0002344NAnnar, Derick - 00002399Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-01-26Happy Return - 0001103NBrooker, William - 00002533Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-01-26Désirée - 0002930NLepinasse, Denis - 00002917Dunkerque - A0204180Bayonne - A0187995
= 1787-01-26Actif - 0002454NGonthier, Charles - 00003251Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-27Dauphin - 0001389NCugneau, Elie - 00001538Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-01-27Betford - 0003886NMitchell, Christopher - 00003827Dunkerque - A0204180Nantucket - A1964059
= 1787-01-27Jeune Cornil - 0002991NMaesdick, Dirk - 00002968Dunkerque - A0204180Vlardingen - A0622706
= 1787-01-27Ostende - 0000161NGolden, Thomas - 00000223Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-27Rodeur - 0002113NVanderpoel, Cornil - 00001982Dunkerque - A0204180Flessingue - A0633247
= 1787-01-27Marguerite Elie - 0002112NCornélis, Jean - 00002194Dunkerque - A0204180Flessingue - A0633247
= 1787-01-27(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Coddevin, François) - 00000225Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-01-29Jeunes Gens - 0001753NCuper, Simon - 00001929Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-01-29Bien Aimé - 0000969NLiéven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-29Trois Frères - 0000486NJacob, François - 00000592Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-29(Concorde) - 0009087N(Ferellec, Jean) - 00007520Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-01-29(Saint François) - 0002246N(Legal, Yves) - 00000311Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-01-30Union - 0000335NAllemes, J. Joseph - 00000422Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-30Villemine - 0000515NVanderpluyt, Thomas - 00000610Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-01-30Marie - 0003935NLefebure, Jean - 00007721Dunkerque - A0204180Jersey - A1963330
= 1787-01-30Jalousie - 0001269NStevens, Cornil - 00001426Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-01-31Union - 0000261NMessemacker, Jacques - 00000350Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-31Archiduchesse Marie Christine - 0000416NFrançois, Henry - 00000501Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-31Neptune - 0000354NAdrien, Daniel - 00000446Dunkerque - A0204180Rochefort - A0196496
= 1787-01-31Marie - 0000920NDewitter, Jacques - 00001079Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-31Solide - 0002933NNosten, Tobie - 00002954Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-01-31Peggy - 0000742NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-01-31Wasp - 0000010NWebster, Jonathan - 00003859Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-01-31Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-01-31(Quatre Maries) - 0001021N(Regnier, Jacques) - 00001209Dunkerque - A0204180(Libourne) - A0215306
= 1787-01-31(Felicité) - 0007314N(Aubert, François) - 00000043Dunkerque - A0204180(Rocque de Tau) - A0195706
= 1787-01-31(Aimable Thérese) - 0000219N(Masson, Charles) - 00000268Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-02-01Paquebot - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-02-01Amitié - 0000704NWood, James - 00000854Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-01Speedwell - 0000116NBlyth, William - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelston [Pegelsham] - A1964120
= 1787-02-01Speedy - 0000115NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-01William et Mary - 0001067NBrett, Henri - 00001354Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-01Hazard - 0002993NPitt, Edmond - 00003593Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-01Lark - 0000111NJones, John - 00000156Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-01Pigeon - 0001123NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-01Stephen et Mary - 0000778NJeffery, Robert - 00001579Dunkerque - A0204180Chatham - A0404691
= 1787-02-01Tarr - 0000615NKerrich, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-01Liberté - 0001526NGray, Bless - 00001710Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-01Joseph - 0000919NOlive, Joseph - 00001078Dunkerque - A0204180Pool - A0403098
= 1787-02-01Grandbay - 0002825NWells, Richard - 00002732Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-01Prince de Galles - 0000748NBurt, John - 00000891Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-01Bonne Intention - 0001276NVrée, Jean - 00001465Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-02-01Industrie - 0002540NWatero, Samuel - 00002337Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-03Victoire - 0002262NFrechon Louis - 00003337Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-03Eole - 0001234NBritel, Charles - 00001436Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-03Marie Louise - 0000871NLemoine, François - 00000321Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-02-03Elisabeth - 0000956NRames, James - 00000342Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-03Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-03Fleur de May - 0001321NWhite, John - 00001514Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-02-03William et Henry - 0010442NAngée, Joseph - 00002944Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-03Marie - 0001724NCampbelt, William - 00001177Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-02-03Charmante Polly - 0000782NBurfield, Robert - 00000924Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-03Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-02-03Paix - 0000133NDancker, Luer - 00000185Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-02-03Prince d'Orange - 0001441NMeldick, Julien - 00003862Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-03Gertrude - 0001355NKleyn, Cornil - 00001630Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-02-03Mauvaise Carte - 0000792NKing, John - 00000956Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-03Fortune - 0001973NCook, Peter - 00000151Dunkerque - A0204180Sandgate - A0409318
= 1787-02-03(Louise) - 0012821N(Meulenair, Jean) - 00012739Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-05Voleur - 0001257NMiddlemass, John - 00003816Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-05Natt - 0000585NHarlow, William - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-02-05Saint Pierre - 0001275NGysel, Charles - 00001463Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-02-05Jeans - 0001579NMorisson, William - 00001770Dunkerque - A0204180Philadelphie - B0000003
= 1787-02-05Bonne Volonté - 0000660NGodwyn, Samuel - 00000820Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-02-05Wilks - 0000517NBoucher, Georges - 00000562Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-05(Sainte Anne) - 0000148N(Bertheloot, Jacques) - 00000205Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-05(Saint Antoine) - 0002054N(Palette, Jean) - 00000276Dunkerque - A0204180
= 1787-02-05(Sainte Guyenne) - 0008993N(Mondelot, François Aléxandre) - 00009340Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-05(Esperance) - 0001597N(Baile, Mathieu) - 00002221Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-06Comte de Dillon - 0000904NBarriman, Guillaume - 00001061Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-06Marie Louise - 0008115NLemoine, Sébastien - 00010844Dunkerque - A0204180Saint Briac - A0183923
= 1787-02-06Capricieux - 0002426NPerrette, Dominique - 00002571Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-02-06Fortune - 0001564NRichmond, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-06Betzy - 0003926NScarholm, William - 00003886Dunkerque - A0204180Saltfleet - A0380965
= 1787-02-06Eclipse - 0000498NKirby, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-06Bonne Intention - 0001629NRayall, John - 00001821Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-02-06Bonne Intention - 0009845NGardner, Edward - 00002611Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-06Bonne Intention - 0003900NHore, Richard - 00003829Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-06(Saint Pierre) - 0002827N(Lieven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-02-06(Saint Mathieu) - 0006629N(Floch, Mathieu) - 00006569Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-02-06(Ange Gabriel) - 0000230N(Jasuen, Jean François) - 00000291Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-02-07Busy - 0000725NWooten, Henri - 00000874Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-02-07Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-07Maybach - 0000850NWarf, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-02-07Aimable Anne - 0001284NWyleman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-07Cleverly - 0001120NStone, Thomas - 00001339Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-07Frères - 0001243NCansy, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-07Sirène - 0001064NBoll, James - 00002245Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-07Tartare - 0000945NDirke, Etienne - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-07Bonne Volonté des Amis - 0000657NThompson, Georges - 00000877Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-02-07Perdrix - 0000160NHall, John - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-07(Sainte Marguerite) - 0000502N(Lepreste, Jean Baptiste) - 00000594Dunkerque - A0204180(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1787-02-07(Nouvelle Union) - 0000242N(Lhermite, François) - 00000330Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-02-08Jeune Cornille - 0008053NAguis, Jean Baptiste - 00002453Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-08Berlon - 0001853NRone, John - 00002023Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-08Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-08Mohlingale - 0001145NRichmond, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-08Dunkerque - 0000495NKirkaldie, Jean - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-08Robert et Rébeca - 0000009NTaylor, William - 00003973Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-08(Triomphant) - 0000308N(Salaun, Budoc) - 00000396Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-02-09Saint Antoine de Padoue - 0002046NVanderstreck, Jacques - 00002522Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-09Fleur de May - 0001325NWarrell, Samuel - 00001518Dunkerque - A0204180Wostmersea - A0388793
= 1787-02-09Elisabeth - 0000931NRunner, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-09Actif - 0000949NHutchison, Thomas - 00001111Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-09Croiseur - 0000846NRussell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-02-09Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-09Deux Frères - 0001675NHolland, William - 00002127Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-09Joseph et Marie - 0000455NCorby, Robert - 00000536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-10Demoiselle Catherine - 0001230NCoddeoin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-10Saint François - 0003183NLamonio, Jean - 00003315Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-10Demoiselle Cécile - 0001291NFervacke, Michel - 00001497Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-10Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-10Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Lee - A0384561
= 1787-02-10Liberté - 0000612NColebrook, William - 00001530Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-02-10Peggy - 0000742NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-10Prince George - 0000794NNewcomb, John - 00003867Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-10( Jason) - 0000018N(Laveriant, Jean) - 00000027Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-02-11(Saint Antoine de Padoue) - 0001208N(Homel, Charles) - 00001401Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-02-12Saint Louis - 0000647NCoppin, Pierre - 00000164Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-02-12Désiré - 0003147NAdrien fils, Louis - 00001254Dunkerque - A0204180Saint Savinien - A0147182
= 1787-02-12Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-12Saint Joseph - 0002194NTurbot, Louis - 00002275Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-12Saint Joseph - 0003310NJanssen, Jean - 00003313Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-12Saint Pierre - 0001795NEvraert, Nicolas - 00001951Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-12Saint Antoine - 0003411NJeunequin, Jean - 00007549Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-12Bonne Intention - 0000578NPhipip, George - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-12Pink - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-12Liberté - 0001526NGray, Bless - 00001710Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-12Peggy - 0003792NFeast, John - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-12(Bien Aimé) - 0000968N(Bacquelin, Charles) - 00001796Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-13Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-13Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-13Jeune Cornil - 0002991NMaesdick, Dirk - 00002968Dunkerque - A0204180Vlaerdingen - A0622706
= 1787-02-13(Alexandre) - 0001550N(Lepine, Pierre) - 00001758Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-02-14Annette - 0001964NMahé, Pierre - 00002097Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-02-14Rossignol - 0001145NRichermont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-14Amitié - 0000704NWood, James - 00000854Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-15Betsy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-15Bonne Intention - 0009845NHartley, Richard - 00002613Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-15Fleur de May - 0001321NWhite, John - 00001514Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-02-15Liberté - 0001313NSneller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-15Frères - 0001243NCaussey, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-15Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-02-15Econome - 0003226NWillenson, John - 00003218Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-02-15(Entreprise) - 0000339N(Laugé, J.) - 00000427Dunkerque - A0204180(Cherbourg) - A0205085
= 1787-02-15(Maréchal de Mailly) - 0000913N(André, Nicolas) - 00001070Dunkerque - A0204180(Saint Valéry) - A0196771
= 1787-02-15(Saint Jean Baptiste) - 0002091N(Moireau, Jean Pierre) - 00002183Dunkerque - A0204180(Île d'Yeu) - A0195014
= 1787-02-16Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-16Party - 0000849NNulman, Joseph - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-02-16Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-16Fortune - 0001564NRichard, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-16Deux Frères - 0002013NChundler, Richard - 00002126Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-02-16(Saint Martin Marie) - 0000508N(Dupuy, Pierre) - 00000602Dunkerque - A0204180(Rocque de Tau) - A0195706
= 1787-02-17Postillon - 0000907NNazareau, François - 00001062Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-17Saint Jean - 0003949NRoosmondt, Jean - 00001809Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-17Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-17Lord - 0001847NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-17Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-17Sommersett - 0001282NAppleton, John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-02-17Amitié - 0000798NWyseman, Ledge - 00000960Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-17Paix - 0000128NSablé, Louis - 00000182Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-02-17Joseph et Catherine - 0001644NJusnwalles, Hendryck - 00001829Dunkerque - A0204180Anvers - A0050983
= 1787-02-17(Deux Frères) - 0013276N(Heyuin, Houmier) - 00013263Dunkerque - A0204180(Amsterdam) - A0620777
= 1787-02-19Trois Amis - 0002412NVanny, Jean - 00003335Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-19Bonne Intention - 0009845NChitty, Thomas - 00000468Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-19Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-19Peggy - 0000742NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-19Hazard - 0002993NCampbelt, William - 00003062Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-19Preston - 0001588NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-02-19Wasp - 0000010NWiseney, Jonathan - 00003859Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-19Bonne Intention - 0002961NUwans, Thomas - 00002945Dunkerque - A0204180Chichester - A0397468
= 1787-02-19(Catherine Marguerite) - 0001642N(Wilker, Nicolas) - 00003467Dunkerque - A0204180[Barth] - A0756074
= 1787-02-20Effort - 0000759NElliott, William - 00000904Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-20Burnham - 0001541NReed, Georges - 00001740Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-20Hirondelle - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-20Ranger - 0000780NSawyer, James - 00001308Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-02-21William et Henry - 0000975NGoodift, John - 00002949Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-21Lark - 0000111NJones, John - 00000156Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-21Doitemont - 0004063NStone, Thomas - 00001339Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-21Jean et Elisabeth - 0000955NBrosherton, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-02-21Aimable Anne - 0001284NWiseman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-21Pugg - 0012859NPage, James - 00012781Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-02-21Ranger - 0001728NNicks, John - 00000438Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-02-21Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-21Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-21Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-21Dunkerque - 0000495NSmith, Francis - 00000625Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-21(Eau) - 0003280N(Coclet, Jean Baptiste) - 00003267Dunkerque - A0204180(Dieppe) - A0130761
= 1787-02-22Benjamin - 0001485NDumont, Jean Baptisteaptiste - 00001545Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-22Fleur de May - 0001113NLay, Thomas - 00002149Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-02-22Salerno - 0003410NStevison, Georges - 00003425Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-02-22Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-22Victory - 0002960NJohnson, Israel - 00000741Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-02-22Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-22(Trois Freres) - 0000488N(Gatineau, Alexandre) - 00000580Dunkerque - A0204180(Dunkerque) [ms Nantes] - A0124817
= 1787-02-23Invariable - 0001057NVanvliene, Pierre - 00001264Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-23Trois Soeurs - 0002408NTempié, Jean - 00002555Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-23Jeanne Marie - 0015280NCloupet, Jacques - 00015269Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-02-23Ardent - 0002315NOllivier, Alexis - 00002348Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-02-23Effort - 0002117NSuxe, Richard - 00003849Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-02-23Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-23William et Mary - 0001067NBratt, Henri - 00001354Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-23Aigle - 0001517NGnuston, Thomas - 00001720Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-23Marguerite - 0003521NStrong, James - 00000995Dunkerque - A0204180Leith - A0401159
= 1787-02-23Espérance - 0000450NDoblelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-02-23(Deux Frères) - 0001393N(Le Moine, Georges) - 00005144Dunkerque - A0204180(Guernesey) - A1945598
= 1787-02-23(Marie) - 0003935N(Messervi, Noé) - 00007722Dunkerque - A0204180(Jersey) - A1963330
= 1787-02-23(Croiseur) - 0009716N(Tacker, Thom) - 00010098Dunkerque - A0204180(Jersey) - A1963330
= 1787-02-24Quatre Maries - 0001021NReignier, Jacques - 00001209Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-02-24Aimable Catherine - 0002475NThomas, Pierre - 00001211Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-02-24Isabelle - 0000960NVinck, Pierre - 00001120Dunkerque - A0204180Maasluis - A0629202
= 1787-02-24Alerte - 0003419NBowen, James - 00003434Dunkerque - A0204180Plymouth - A0397385
= 1787-02-24Jeanne - 0003890NCarino, John - 00003854Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-02-24Prosperous - 0001066NGreat, Thomas - 00003842Dunkerque - A0204180Milton - A0389696
= 1787-02-24Wilks - 0000517NBoucher, Georges - 00000562Dunkerque - A0204180Chatham - A0404691
= 1787-02-24Rossignol - 0001145NRichmond, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-24Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-24Robert et Rébeca - 0000009NTaylor, James - 00000015Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-02-24Cruiser - 0000846NRussell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-02-24Speedwell - 0000116NBlythe, John - 00000160Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-24Pink - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-02-24(Unité) - 0006866N(Barbier, Jacques) - 00006856Dunkerque - A0204180(Jersey) - A1963330
= 1787-02-24(Saint Pierre) - 0001585N(Abeo, Henry) - 00001778Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-02-25(Trois frères) - 0000486N(Liéven, Jacques) - 00000576Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-25(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-02-26Pigeon - 0001123NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Burnham [Maldon] - A0389696
= 1787-02-26Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-02-26Esfurende - 0001243NCausey, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-26(Hereuse) - 0000685N(Noël, Hipolite) - 00000838Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-02-27Charming Polly - 0000782NBurfield, Robert - 00000924Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-27Marie - 0003288NCatan, John - 00003274Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-02-27Tigre - 0000468NPritchard, Thomas - 00001733Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-02-27Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-02-27Jeune Anne - 0001200NBloot, Cornil - 00001360Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-02-27Sommersett - 0001282NAppleton, John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-02-27Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-02-27Fleur de May - 0001325NWarell, Samuel - 00001518Dunkerque - A0204180Mersey - A0388793
= 1787-02-27Effort - 0003327NWarman, Stephen - 00000689Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-02-27Johannes Christine - 0003593NTarckel, Johan - 00003579Dunkerque - A0204180Copenhague - A1964053
= 1787-02-27Femme et Enfants - 0003951NZantz, Rincke - 00003912Dunkerque - A0204180Riga - A1010107
= 1787-02-27(Jeune Jean) - 0000730N(Rosten, Pierre Jean) - 00002369Dunkerque - A0204180(Amsterdam) - A0620777
= 1787-02-28Saint Antoine - 0002048NPal[§] Jean - 00002164Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-02-28Jean Jacques - 0003952NHomechandt, Gerrit - 00002357Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-02-28Jeune Abraham - 0002738NPloker Jacques - 00002806Dunkerque - A0204180[Catwyck] - A0624365
= 1787-02-28Quatre Frères - 0000367NJacobsen, Jacques - 00003735Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-02-28Jeune Singe - 0002868NGenyt, Floris - 00002836Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-02-28Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-02-28Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-02-28(Saint Louis) - 0000647N(Copin, Pierre) - 00000164Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-03-01Ballon - 0002457NMille, Pierre - 00002550Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-01Saint Pierre - 0002827NLiéven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-01Amitié - 0006406NReynaert, Jean - 00003336Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-01Isabelle - 0002855NMeyne, François - 00003320Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-01Ennior - 0003847NKnays, Jeurs - 00003783Dunkerque - A0204180Whitby - A0407958
= 1787-03-01Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-03-01Alida - 0003953NGerret, Mynder - 00003950Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-01Ramsgate - 0003923NTaylor, Alexandre - 00003879Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-03-01Fénix - 0001336NCook, Henri - 00001532Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-01(Laboureur) - 0009146N(Morel, Robert) - 00009498Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-02Saint Pierre - 0000525NMoreau, François - 00001414Dunkerque - A0204180Pauillac - A0196731
= 1787-03-03Saint Antoine - 0001258NBoer - 00001423Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-03Alexandre - 0001550NL'Epine, Pierre - 00001758Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-03-03Aimable Anne - 0001284NWiseman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-03Elisabeth - 0000929NHubert, Thomas - 00001092Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-03-03Britania - 0000772NWilles, Roger - 00003392Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-03Poste d'Allemagne - 0000452NDoblelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-03-03Emmanuel - 0001262NOcket, Mathieu - 00001404Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-03-03Espérance - 0007625NVanderheyde, Antoine - 00000534Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-03-03(Sainte Françoise) - 0001339N(Coolen, François) - 00001535Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-03(Espérance) - 0008901N(Cloupet, Dominique Toussaint François) - 00009246Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-05(Liberté) - 0000631N(Ploaret, Jean François) - 00000743Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-03-06Calipso - 0009936NDeesse, Nicolas - 00010274Dunkerque - A0204180Rouen - A0122218
= 1787-03-06Fénix - 0001348NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-06Marchand - 0001693NBell, James - 00003056Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-03-06Jeune Cornil - 0002991NMaesvyk, Dirk - 00002968Dunkerque - A0204180Vlaardigen - A0622706
= 1787-03-06Catherine Mary Esther - 0001642NWilkes, Nicolas - 00003467Dunkerque - A0204180Barth - A0756074
= 1787-03-06(Demoiselle Rebeca) - 0007958N(Jansen, Labbe) - 00008270Dunkerque - A0204180(Dormeziel) - A0804125
= 1787-03-06(Saint René) - 0002655N(Perrin, Gabriel) - 00002689Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-03-07Saint Antoine - 0001443NLieven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-07Sylphide - 0001092NLelong, Antoine - 00001284Dunkerque - A0204180Charente - A0168525
= 1787-03-07Sainte Anne - 0001015NBonnalgue, Pierre - 00008958Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-03-07Bonhomme Bailly - 0009411NPitersen, Henri - 00003749Dunkerque - A0204180Le Croisic - A0213139
= 1787-03-07Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-07Constant - 0002687NLamour Jacques - 00002887Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-07Société - 0001580NNefs, John - 00001773Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-03-07Bonne Volonté des Amis - 0000705NFivebram, William - 00000860Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-03-07Polly - 0001402NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-03-07Clevely - 0001120NStone, Thomas - 00001339Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-07Bonne Intention - 0001629NPlayell, John - 00001821Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-03-08Bonne Intention - 0009845NPaterson, Simon - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-08Amitié - 0000798NWiseman, Elias - 00000960Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-08Kinght - 0000585NHarlow, William - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-03-08(Saint Pierre) - 0002498N(Dutertre, François) - 00002597Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-03-08(Aimable Julie) - 0001970N(Pillot, Louis) - 00002098Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-03-08(Bien Aimé) - 0002400N(Croizet, Jean) - 00002514Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-09Speedwell - 0000116NRobertson, William - 00003782Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-09Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-09Rossignol - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-09Buzy - 0000725NWooton, Henri - 00000874Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-03-09Done [Dove] - 0001123NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-03-09Œillet - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-09Wasp - 0000010NWesney, Jonathan - 00003859Dunkerque - A0204180Burnham [Maldon] - A0390524
= 1787-03-09Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-03-09Croiseur - 0000846NRussell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-03-09Fleur de May - 0001113NPoundy, Guillaume - 00002148Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-03-09Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-09Perdrix - 0000160NHell, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-09Alent - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-09(Union) - 0000261N(Messmaker, Jacques) - 00000350Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-03-09(Jeune Marie) - 0015280N(Cloupe, Jacques) - 00015269Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-03-10Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-10Saint Nicolas - 0000766NRyckeman, François - 00002892Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-10Preste - 0001588NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-10Lion - 0000007NBeville, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-10Marie - 0001724NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-03-10Expéditif - 0000116NBloye, John - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-03-10Prospéreux - 0001066NBox, Georges - 00001353Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-03-10Sally - 0002079NWright, John - 00002161Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-10Frères - 0001243NCainez, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-10Fénix - 0001348NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-10(Isabelle) - 0002855N(Meyne, François) - 00003320Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-03-12Early and Late - 0000849NNulman, Jean - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-03-12Fortune - 0001564NRichard, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-12Voleur - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-12Rambler - 0000453NRichmond, James - 00001747Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-12Fortune - 0001564NCook, Pierre - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-12Jean et Elisabeth - 0000955NBrosherton, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-03-12Prosperous - 0001066NMould, Guillaume - 00002044Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-03-12Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-03-12Nancy - 0000831NForbes, André - 00000971Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-12(Saint Jean) - 0012427N(Rosmont, Jean) - 00012340Dunkerque - A0204180
= 1787-03-13Comtesse de Cabara - 0001046NFauconnier, A. - 00001241Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-03-13Dame Marie - 0001028NRosé, Jean Baptiste - 00001243Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-13Providence - 0002452NJansen, Antoine - 00002674Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-13Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-03-13Effort - 0000761NShepperd, Guillaume - 00000905Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-03-13Grand By - 0001079NHarlow, John - 00001296Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-03-13Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-13Croiseur - 0000846NRussell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-03-13Burnham - 0001541NReed, Georges - 00001740Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-13Charmante Nancy - 0000291NMonday, Richard - 00003262Dunkerque - A0204180Southampton - A0408148
= 1787-03-13Joseph et Marie - 0000455NCorby, Robert - 00000536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-13Andalousie - 0001738NLarenby, Jean - 00001906Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-03-13Peggy - 0000742NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-13Sally - 0002076NFountain, Samuel - 00002158Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-03-14Dunkerque - 0000494NDuhamel, Jean Baptiste - 00001480Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-14Jeune Eppo - 0001260NBerlamont, François - 00000082Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-14Jeune Jean - 0001598NWittevroughel, François - 00002510Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-14Saint Jean Baptiste - 0001277NRoux, Jean - 00001467Dunkerque - A0204180La Rochelle - A0198999
= 1787-03-14Saint Louis - 0000647NCoppin, Pierre - 00000164Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-03-14Jeune Anne - 0001200NVanderplaat, Pierre - 00001359Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-14Semersett - 0001282NAppleton, John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-03-14Jackie - 0003095NHarvie, William - 00003066Dunkerque - A0204180Glasgow - A0397114
= 1787-03-14Cornill Kruyt - 0003901NPloker Dirk - 00003855Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-14Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-03-14Robert et Rébeca - 0000009NTrayler, James - 00000015Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-03-14Ostende - 0000161NGolden, Thomas - 00000223Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-03-14(Cocodrille) - 0013268N(Le Joubiou, Joachim) - 00013254Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-03-15Demoiselle Marie - 0000920NDesnitter, Jacques - 00001079Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-15Hazard - 0003203NLajazon, Jean - 00008085Dunkerque - A0204180Bordeaux - A0180923
= 1787-03-15Saint Pierre - 0001840NBenard, Pierre - 00001988Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-03-15Bien - 0003963NHaasenoot, Kryn - 00003697Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-15May Buch - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-15Frères - 0001243NCaussey, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-15Phoenix - 0001348NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-15Jeanne - 0003798NWilliams, Louis - 00003764Dunkerque - A0204180Barmouth - A0399010
= 1787-03-16Calonne - 0001206NGardner, Caleb - 00002744Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-16Courrier - 0001773NFaunant, Antoine - 00001969Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-16Fortune - 0000771NDeswarte, Antoine - 00000916Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-16Louis XVI - 0002862NHarper, Thomas - 00003316Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-16Marie Antoinette - 0002753NFourmentel, Thomas - 00002739Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-16Saint Charles - 0002375NHelgout, René - 00002426Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-03-16Effort - 0000439NReed, John - 00000149Dunkerque - A0204180Arundel - A0379983
= 1787-03-16Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-03-16Ancour - 0001754NProuk, Bastien - 00001923Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-16(Fidèle Marianne) - 0002931N(Nandin, Léon) - 00002918Dunkerque - A0204180(Bayonne) - A0187995
= 1787-03-17Bons Amis - 0002209NCouvreur, Pierre - 00002317Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-17John et Gracy - 0003621NReabal, James - 00003598Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-03-17Frères - 0001243NCaussey, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-17Betzy - 0003926NScuppholm, William - 00003886Dunkerque - A0204180Calwats - A0380965
= 1787-03-17Amitié - 0003795NMartin, Thomas - 00003763Dunkerque - A0204180Barmouth - A0399010
= 1787-03-17Rare - 0000615NCarrish, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-17Bastien Apolonia - 0001756NRog, Jacut - 00001924Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-17Jeune Hendryck - 0002867NGrovn, Wolm - 00002837Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-17Nouvelle Amitié - 0002651NHeunvanger, Jean - 00002682Dunkerque - A0204180Maasluis - A0629202
= 1787-03-17Bateu de Mer - 0001760NDegraft, Pierre - 00001925Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-17Deux Soeurs - 0000421NVanderveater, Henri - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-03-17Jeune Michel - 0000464NLeckerkerck, Dirk - 00000544Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-03-19Deux Frères - 0002013NChanler, Richard - 00002126Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-03-19Bonne Intention - 0009845NKirkaldy, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-19Knot - 0000585NHarlow, William - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-03-19Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-19Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-19(Union) - 0000261N(Mesmaner, Jacques) - 00000350Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-03-20Saint Ambroise - 0003964NNazereau, Pierre - 00003890Dunkerque - A0204180Lorient - A0140266
= 1787-03-20Marie Jeanne - 0001172NDavid, François - 00002224Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-03-20Jeune Pierre - 0001602NGovin, Jean François - 00001789Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-20Pêcheur - 0002183NHoupois, Henri - 00002253Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-20Aimable Thérèse - 0000219NMasson, Charles - 00000268Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-03-20Nymphe - 0003323NMolinet, Jean - 00003330Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-03-20Aventure - 0000821NRogers, John - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-20Kemp Ghem - 0003965NDevrught, Cornil - 00003904Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-20Jeanne Anne - 0003240NPlogh Leender - 00003221Dunkerque - A0204180Noordwyck - A0622244
= 1787-03-20Bonne Intention - 0009845NChitty, Thomas - 00000468Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-20Jeune Abraham - 0002738NPloker Jacques - 00002806Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-20Jeune Elisabeth - 0000960NVinck, Pierre - 00001120Dunkerque - A0204180Noordwyck - A0622244
= 1787-03-20Jeune Pétronille - 0001758NVerrey, Kees - 00001928Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-20Henri et Marie - 0002653NVandenhoute, Simon - 00001262Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-03-20Jeune Jacques - 0002865NHouwechandt, Gerrit - 00002357Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-20Jeune Herman - 0001757NVerrey, Hendrick - 00001926Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-20Nancy - 0000832NMackurtoch, Alexander - 00000972Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-20Amitié - 0000704NHammond, Georges - 00002355Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-20(Patriote) - 0002462N(Milbéo, Pierre) - 00002561Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-03-21Saint François - 0002680NDelinotte, Jean Baptiste - 00002552Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-21Saint Jacques - 0012218NTessenaert, Jean - 00001451Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-21Tobie - 0001595NNosten, Léonard - 00002513Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-21Entreprise - 0000339NLangée, Jean - 00000427Dunkerque - A0204180Cherbourg - A0205085
= 1787-03-21Espérance - 0001597NBaele, Mathieu - 00002221Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-21Preston - 0001588NGarue, John - 00000511Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-21John et Elisabeth - 0000955NBrotherson, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-03-21Marie - 0003966NValck, Pierre - 00003946Dunkerque - A0204180Engermont - A0618995
= 1787-03-21Speedwell - 0001678NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-21Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-03-22Sainte Marguerite - 0000502NLepreste, Jean Marie - 00000593Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-03-22Saint Antoine - 0001258NBoer, Georges - 00001423Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-22Busy - 0000725NWouten, Henri - 00000874Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-03-22Liberté - 0001313NSneller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-22Pooly - 0001402NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-03-22Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-03-22Welvaeren - 0001511NGesperd, Adrien - 00002975Dunkerque - A0204180Cootyes Pluat - A0620493
= 1787-03-22Amour - 0001754NPronck, Martin - 00001922Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-03-22Jeune Leender - 0002652NVanderwyl, Ary - 00002676Dunkerque - A0204180Noordwyck - A0622244
= 1787-03-22Leyden et Tourcoing - 0002283NVauzon, Cornil - 00002372Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-03-22Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-03-22Union - 0000283NDeharmel, François - 00000385Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-22(Jacob) - 0000018N(Lavenant, Jean) - 00000027Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-03-22(Saint Nicolas) - 0001443N(Liéven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-22(Invariable) - 0001057N(Vanvliene, Pierre) - 00001264Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-22(Saint Jean Baptiste) - 0002463N(Caen, Jean) - 00002566Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-03-23Aimable Anne - 0001284NWyseman, Jacques - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-03-23Dame Marie - 0001025NAnnusen, Anders - 00001220Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-03-23William et Marie - 0001679NStory, Guillaume - 00001865Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-03-23Prince de Galles - 0000748NBurt, John - 00000891Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-23Joseph - 0000361NPigg, David - 00001815Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-03-23Agnes et Thérèse - 0000214NFallu, Jean Baptiste - 00000262Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-23Saint Pierre - 0000045NMarbayse, Pierre - 00000059Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-23Robert - 0001347NJeffery, Robert - 00001579Dunkerque - A0204180Chatham - A0404691
= 1787-03-23Espérance - 0008131NAtkinson, Richard - 00010622Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-23Georges - 0003848NHeaker, Edward - 00003784Dunkerque - A0204180Whitby - A0407958
= 1787-03-23(Saint Charles) - 0002373N(Scadare, F.) - 00002424Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-03-24(Jeune Louise) - 0000836N(De Cléry, Pierre) - 00000983Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-03-24(Amitié) - 0001612N(Pensast, Jacques) - 00001805Dunkerque - A0204180(Saint Brieuc) - A0122932
= 1787-03-27Marie Thérèse - 0000172NPalette, Jean - 00000276Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-27Espérance - 0000067NDenis, Joseph - 00001336Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-27Isabelle - 0003309NPoupeille, Jacques - 00003318Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-27Sainte Anne - 0000148NBertheloot, Jacques - 00000205Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-27Maréchal de Mailly - 0000913NAndré, Nicolas - 00001070Dunkerque - A0204180Saint Valery - A0196771
= 1787-03-27Espoir[$] - 0002063NJansen, Foppe - 00001984Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-03-27Jeune Joanne - 0000959NVinck Thomas - 00001119Dunkerque - A0204180Noordwyck - A0622244
= 1787-03-27Jeune Serviteur - 0002907NDurp, William - 00002834Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-27Quatre Frères - 0000367NJacobsen, Jacques - 00003735Dunkerque - A0204180Catwyck - A0624365
= 1787-03-27Succès - 0009843NNorris, Thomson - 00000136Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-03-27Guillaume et Marie - 0001067NBrett, Henri - 00001173Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-03-27Neptune - 0016209NMarchand, Joseph - 00000710Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-27Bonne Intention - 0001632NHodges, William - 00002129Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-27Jean et Elisabeth - 0000955NBrotherlow, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-03-27Speedwell - 0001678NJeffery, Robert - 00001579Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-27Tarr - 0000615NCarrish, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-03-27(Marguerite) - 0003661N(Simonnet, Jacques) - 00003645Dunkerque - A0204180(Saint Savinien) - A0147182
= 1787-03-27(Marie Jeanne) - 0001259N(Malgorne, Paul) - 00001422Dunkerque - A0204180(Ouessant) - A0129606
= 1787-03-27(Marie Françoise) - 0001134N(Morin, Hervé) - 00001199Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-03-28Saint Joseph - 0001599NMerlier, Jean Jacques - 00001787Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-28Saint Martin - 0000507NMaréchal, Jacques - 00000608Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-28Jeune Cornile - 0008053NAguis, Jean Baptiste - 00002453Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-28Marie Françoise - 0002403NVancomberghe, Guillaume - 00002516Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-28(Jeune Thérèse) - 0000224N(Legléan, Cézar Marie) - 00000277Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-03-28(Bien Aimée) - 0000971N(Metayer, Pierre) - 00001134Dunkerque - A0204180(Rocque de Tau) - A0195706
= 1787-03-29Bonne Volonté - 0000656NTremen, Jean Marie - 00000815Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-03-29Jeune Jean - 0008129NDemester, Jacques - 00002480Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Junier - 0007396NCloitre, Gabriel - 00002910Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-03-29Thérèse - 0000222NLangheté, Jean Pierre - 00000272Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Espérance - 0001119NGoode, Pierre Louis - 00002505Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Marie - 0002923NGimberdt, Jean - 00002890Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Saint Jacques - 0002178NLacante Gabriel - 00012139Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Jeune Louis - 0000836NVersaille, André - 00002515Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-29Sommersett - 0001282NAppleton John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-03-29Marie - 0003288NCapen, Jean - 00003274Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-03-29Betzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-03-29Sœurs - 0000817NKeat, Richard - 00000937Dunkerque - A0204180Bristol - A0406859
= 1787-03-29Deux Frères - 0001675NHarris, William - 00002130Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-03-29Leeds - 0003405NMastermen, Jean - 00003422Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-03-29Triton - 0003967NHutchison, Thomas - 00003914Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-03-29(Sainte Anne) - 0012747N(Berthelet, Paul Michel) - 00000206Dunkerque - A0204180(Ouessant) - A0129606
= 1787-03-30Saint Pierre - 0003311NDeurte, Jacques - 00003346Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-30Saint Pierre - 0003312NVerecke, Jacques - 00003311Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-30Maximilien - 0000153NAllemes, Louis - 00000216Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-30Jacques et Jean - 0001105NMillett, Guillaume - 00001306Dunkerque - A0204180Cork - A0605259
= 1787-03-30Hawke - 0003080NBentley, Antoine - 00003054Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-03-30Tartare - 0000945NDuke,Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-03-30Louise - 0002239NVisser, Broucke - 00002418Dunkerque - A0204180Trondheim - A0858222
= 1787-03-30Saint Jacob - 0000020NRose, Swen - 00000028Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-03-30(Amitié) - 0014110N(Luce, Antoine) - 00001040Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Aurore - 0001486NDumont, Michel - 00001546Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Prince de Robeck - 0000854NFockonier, Benoît - 00002506Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Bonne Union - 0000244NAllard, Jean - 00000334Dunkerque - A0204180Bordeaux - A0180923
= 1787-03-31Jeune Simon - 0002761NDamman, Louis - 00000280Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Dos Passos et Alamos - 0000609NBarrel, José - 00000715Dunkerque - A0204180Saint Ubes [Setubal] - A0364551
= 1787-03-31Saint Pierre - 0001582NNoedts, Jean Jacques - 00001775Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Concorde - 0009087NForella, Jean - 00002171Dunkerque - A0204180Argenton - A0169612
= 1787-03-31Marie Thérèse - 0000173NDamman, Pierre Jh - 00000282Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31Saint Antoine - 0002448NBlankart, Nicolas - 00002709Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-03-31(Alliance) - 0001422N(De Hannot, François) - 00001617Dunkerque - A0204180(Cherbourg) - A0205085
= 1787-03-31(Utile) - 0008278N(Masson, Pierre Bruno) - 00002218Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-04-02Hercule - 0000685NNoel, Hippolyte - 00000838Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-04-02Liberté - 0002348NTresmenten, Nicolas - 00003908Dunkerque - A0204180Pontusval - A0136872
= 1787-04-02Trois Frères - 0000488NGatineau, François - 00000581Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-04-02Quatre Sœurs - 0000374NKeyser, Jean - 00000462Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-02Quatre Frères - 0000370NKeyser, François - 00000461Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-02Unité - 0000538NSmith, Hugues - 00000637Dunkerque - A0204180Corren - A9999999
= 1787-04-02Mairmand - 0001064NBill, James - 00002245Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-04-02Rambler - 0000453NRichmond, Jean - 00001747Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-02Bonne Intention - 0000858NRandel, Richard - 00002264Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-04-02Speedwell - 0002922NJohnson, Israel - 00000741Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-04-02Fortitude - 0003224NHenderson, John - 00003216Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-04-02Hare - 0001778NKennet, Jean - 00001931Dunkerque - A0204180Sandgate - A0409318
= 1787-04-02Bonne Intention - 0001632NMarshall, Henri - 00002128Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-02Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-04-02(Saint Jean Marie) - 0002901N(Baril, Nicolas) - 00002908Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-04-02(Jeanne Annette) - 0001201N(Jury, Jacques) - 00002691Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-04-02(Saint Antoine) - 0001443N(Lieven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-04-02(Cibelle) - 0000928N(Masson, Jean) - 00001091Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-04-03Deux Anne - 0000304NBommelaert, Nicolas - 00001149Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Don de Dieu - 0001762NMarin, Jean - 00001885Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Saint Pierre - 0002402NLeper, François - 00003309Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Marie Thérèse - 0000166NWinnocq, Pierre - 00000227Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Marie Françoise - 0002711NDequidt, Jean Baptiste - 00002729Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Jeune Isabelle - 0001625NPieters, Pierre - 00001816Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Espérance - 0002035NBommelaert, Jean - 00002507Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Saint Pierre - 0002396NLangneuil, Charles - 00002520Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Jeune Rosalie - 0002690NSpilliart, Louis - 00002803Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-03Fortitude - 0000382NMoore, James - 00006761Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-04-03Errant - 0007456NVanderpool, Cornil - 00001982Dunkerque - A0204180Flessingue - A0633247
= 1787-04-03Jeune Cornil - 0002991NMaesdick, Dirk - 00002968Dunkerque - A0204180Vlaardingen - A0622706
= 1787-04-03Dorothé - 0002114NDirks, Lambert - 00002163Dunkerque - A0204180Flessingue - A0633247
= 1787-04-03Aigle - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-04-03Quatre Frères - 0000373NOudewater, Jenyner - 00001930Dunkerque - A0204180Scheveningen - A0632714
= 1787-04-03Henri et Marie - 0002653NVandenhoute, Simon - 00001262Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-04-03Jeune Jean - 0000730NCoster, Jean - 00002369Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-04-03Deux Soeurs - 0000424NCapitain, Simon - 00000153Dunkerque - A0204180Noorwyck - A0622244
= 1787-04-03(Roy David) - 0000868N(Molley, Louis André) - 00001009Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-04-04Isabelle - 0002407NBart, Jean - 00002714Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-04Saint Paul - 0001583NNoedts, Etienne - 00001776Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-04Sainte Catherine - 0009336NFontaine, Jean - 00003324Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-04Jeune Pierre - 0001835NHubersen, J. - 00001962Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-04Deux Frères - 0001596NLanghetée, Christian - 00002512Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-04Thérèse et Isabelle - 0000203NBouchard, Jean - 00000250Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-04-04Jeune Willemine - 0000515NVanderphuyn, Tugnet - 00000610Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-04-04Jeune Léandre - 0002652NVanderoyen, Ary - 00002676Dunkerque - A0204180Noorwyck - A0622244
= 1787-04-04Deux Soeurs - 0000421NVandeverter, Henri - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-04-04Tigre - 0000468NPritchard, Thomas - 00001733Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-04Bapmap - 0000792NKingsford, Jean - 00000956Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-04Trois Frères - 0000484NWalls, William - 00000575Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-04-04Isabelle - 0000753NAlexander, William - 00000897Dunkerque - A0204180Dunagade - A0410502
= 1787-04-04Jean et Elisabeth - 0000955NBrotherton, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-04-04Hasard - 0000106NHutchison, William - 00003905Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-04-04(Saint Louis) - 0013088N(Caprel, Joseph) - 00013091Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-04(Marie Flore) - 0008891N(Chapelier, Jean Marie) - 00009236Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-04-04(Vigilante) - 0001148N(Le Faut, Julien) - 00001918Dunkerque - A0204180(Îsle d'Arz) - A0165753
= 1787-04-05Deux Amis - 0000998NBaladier, Pierre - 00001227Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-05Sainte Anne - 0000147NDamman, Jean - 00000202Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-05Jeune Jacques - 0002765NTepenaert, Benoit - 00001452Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-05Endeavour - 0000002NFagg, Thomas - 00002152Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-05Prince d'Orange - 0001441NMellick, Jean - 00001686Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-05(Saint Jean Baptiste) - 0000875N(Poitevin, Antoine) - 00001032Dunkerque - A0204180(Cherbourg) - A0205085
= 1787-04-05(Marie Jeanne) - 0002437N(Joulain, Pierre) - 00002498Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-06Louis - 0002861NHubersen, François - 00003317Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-06Sainte Françoise - 0002398NGramin, Jacques - 00001682Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-06Princesse de Prusse - 0000046NCopot, Charles - 00000060Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-04-06Fruit de la mer - 0001763NHubersen, André - 00001886Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-06Jeune Agathe - 0002773NNaessen, Michel - 00000370Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-06Saint Pierre - 0001414NBeaugrand, Louis - 00001605Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-04-06Marie Anne - 0001523NGramin, Jacques - 00001682Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-06Speedy - 0000115NBlythe, John - 00000160Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-06Frères - 0001243NCaussey, Joseph - 00001444Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-04-07Saint Michel - 0016415NNissen, Jean - 00003322Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Union - 0000267NVandewalle, Jean - 00000359Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Bien Aimé - 0000968NBacquelin, Charles - 00001796Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Saint Pierre - 0000226NDamman, Charles - 00000279Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Isabelle - 0003307NGuersen, Pierre - 00003306Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Saint Michel - 0002512NDamman, Louis - 00000280Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Quatre Frères - 0005987NDoens, François - 00010568Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Bonne Mère - 0000027NVersaille, Michel - 00000036Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Saint Jean - 0002401NHubersen, Louis - 00002508Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Marie Anne - 0001844NNeuts, Pierre - 00002300Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Saint André - 0002404NAnicot, Jacques - 00002956Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Saint Pierre - 0002827NLiéven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Fortune - 0001910NDelaire, Charles - 00002018Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-07Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-07Lyon - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-07Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-04-07Jean - 0000754NAllen, Walter - 00000896Dunkerque - A0204180Glasgow - A0397114
= 1787-04-07Frères - 0003336NLong, Guillaume - 00001280Dunkerque - A0204180Dumbarton - A0398623
= 1787-04-07Dunkerque - 0000492NJohnson, James - 00000585Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-07Pierre et Léonard - 0007765NDeswarte, Adrien - 00001667Dunkerque - A0204180[Rotterdam] - A0627935
= 1787-04-07Deux Frères - 0000580NMaas, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-04-07Berger - 0003303NVan Iserlov, Lundert - 00003299Dunkerque - A0204180Leyde - A0630282
= 1787-04-07Satisfaction - 0001272NThompson, Pierre - 00001258Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-04-07Dame Anne - 0000301NFriling, Haye - 00003740Dunkerque - A0204180Papenburg - A0799311
= 1787-04-07Bonne Intention - 0000828NGreen, Thomas - 00001017Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-04-07(Saint Jean) - 0001353N(Jullet, Pierre) - 00001586Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-04-07(Roi David) - 0000868N(Molley, L.) - 00001009Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-04-07(Sainte Catherine) - 0001289N(Fras, Nicolas) - 00001495Dunkerque - A0204180(Marennes) [Bourcefranc] - A0147182
= 1787-04-10Triomphant - 0000308NSalaun, Budoc - 00000396Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-04-10Aimable Philippine - 0001584NNosten, Tobias - 00001777Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-10Deux Cousines - 0002671NBroucke, Boole - 00002421Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-10Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-10Espérance - 0001921NBowen, Jean - 00003435Dunkerque - A0204180Plymouth - A0397385
= 1787-04-10Polly - 0001402NAppleton, Thomas - 00001568Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-04-10Lorvrangelorg - 0002353NOlsen, Andreas - 00002432Dunkerque - A0204180Goteborg - A1039917
= 1787-04-10Prospérité - 0002193NGirdon, John Christian - 00002286Dunkerque - A0204180Wolgast - A0725419
= 1787-04-10Dame Régina - 0003408NLinsiens, Harmen - 00003423Dunkerque - A0204180Norden - A0642340
= 1787-04-11Guerrier français - 0001777NMaurancourt, Guillaume - 00001976Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-11Demoiselle Thérèse - 0000221NLesecq, Laurent - 00000271Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-11Deux Frères - 0001675NHolland, William - 00002127Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-11Saint Pierre - 0001837NWebb, Guillaume - 00003858Dunkerque - A0204180Pastbourn - A0386332
= 1787-04-12Saint Jean - 0003949NRoomondt, Jean - 00001809Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-12Eau - 0003280NCatel, Jean Baptiste - 00003267Dunkerque - A0204180Dieppe - A0130761
= 1787-04-12Saint Antoine - 0002449NBlanckeman, Jean - 00002710Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-12Marchand - 0001437NMartin, Joseph - 00001662Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-12Jeans - 0001579NMorrisson, William - 00001770Dunkerque - A0204180Philadelphie - B0000003
= 1787-04-13Œillet - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-13Elisabeth - 0000931NRanier, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A03A038589185891
= 1787-04-13Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-13Liberté - 0001313NSneller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-13Joseph - 0000361NPigg, David - 00001815Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-04-13Preston - 0001588NGarne, Joseph - 00000511Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-13Dame Rebecca - 0003968NLust, Tubbe - 00003913Dunkerque - A0204180Ormerziel - A0840835
= 1787-04-13Attente - 0002135NJaberne, Klaas - 00002233Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-04-13Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-04-13Jeune Marie - 0000958NVinck, Cornil - 00001118Dunkerque - A0204180Nordwyck - A0622244
= 1787-04-13Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-14Henri - 0002447NBodeau, Pierre - 00002711Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-14Saint Joseph - 0001599NMerlyre, Jacques - 00001787Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-14Saint Pierre - 0000963NMasson, Vincent - 00001117Dunkerque - A0204180Bourcefranc - A0145182
= 1787-04-14Sincérité - 0001314NHubbert, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-04-14Robert et Rébeca - 0000009NTaylor, James - 00000015Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-04-14Swallow - 0000062NWaller, Georges - 00000077Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-04-14Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-04-14Sœurs - 0000815NWharam, Richard - 00000935Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-14Chèvre - 0001779NKennet, Jean - 00001931Dunkerque - A0204180Sandgate - A0409318
= 1787-04-14Plus Jeune des Sept - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-04-14Suckey - 0009841NPotts, Thomas - 00003823Dunkerque - A0204180Storighton - A0409181
= 1787-04-15Joseph - 0000361NPigg, Daniel - 00000449Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-04-16Saint Louis - 0002395NBlankart, Jean - 00002519Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-16Effort - 0002782NChitty, Thomas - 00004040Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-16Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-16Tartare - 0000615NKerrich, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-16Ville d'Oldenbourg - 0001407NBackker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-04-16Willemine - 0000515NVanderpluyn, Teunis - 00000610Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-04-16Bonne Volonté des Amis - 0009259NGosley, Thimothé - 00000813Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-04-16Rose - 0001614NBloye, William - 00000160Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-04-16Jean et Elisabeth - 0009400NSmith, Jean - 00000515Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-04-16Polly - 0000782NNick, John - 00000438Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-04-16Bonne Intention - 0009845NKirkaldy, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-16Nimble - 0000533NScorey, William - 00000629Dunkerque - A0204180Exeter - A0390341
= 1787-04-16Courte Veste - 0001009NEmpty, Humphry - 00001175Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-04-16Betzy - 0000719NWatson, James - 00000872Dunkerque - A0204180Wick - A0400354
= 1787-04-16(Louis François) - 0010481N(Massé, Joseph) - 00010843Dunkerque - A0204180(Saint Briac) - A0183923
= 1787-04-16(Marianne) - 0002221N(Brenterch, Budoc) - 00000397Dunkerque - A0204180(Aber Ildut) - A0140339
= 1787-04-17Jeune Louis - 0000835NSouchet, Léonard - 00000981Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-04-17Saint Jean - 0001353NFutelet, Pierre - 00001586Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-04-17Sainte Marie - 0001014NJanssen, Pierre - 00003304Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-17Quintus - 0003969NEngberg, Olof - 00003881Dunkerque - A0204180Gotteborg - A1039917
= 1787-04-17Neptune - 0003634NSehon, Jean - 00003608Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-04-17Speculation - 0003376NBorgensen, Berendt - 00007512Dunkerque - A0204180Gotteborg - A1039917
= 1787-04-17Bien Aimé - 0000969NLieven, Jean - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-17Amis - 0003287NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-04-17Alerte - 0001390NCiningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-18Nightingale - 0001145NRichmond, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-18Robert et Rébeca - 0000009NTraylor, Jacques - 00000015Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-04-18Neptune - 0016209NMarchan, Jean - 00000711Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-18Nouvelle Amitié - 0002651NHennevanger - 00002682Dunkerque - A0204180Maasluis - A0629202
= 1787-04-19Saint Charles - 0001094NBouron, Robert - 00001286Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-04-19Lyon - 0000007NBevell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-19Bonne Intention - 0009845NParsons, Dear - 00002031Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-19Pigeon - 0001123NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-04-19(Saint Laurent) - 0001928N(Marsain, Yves) - 00002049Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-19(Jean François Marie) - 0000408N(Marrin, René) - 00000493Dunkerque - A0204180(Aber Ildut) - A0140339
= 1787-04-21Jason - 0000018NLavenant, Jean - 00000027Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-04-21Saint Joseph - 0003407NLucas, Thomas - 00002568Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-04-21Invariable - 0001057NVanvliene, Pierre - 00001264Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-21Dame Maren - 0001025NArmunsen, Anders - 00001220Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-04-21Alexandre - 0001480NDevries, Pierre - 00001668Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-04-21Jeune Catherine - 0002864NJoannes, Charles - 00002839Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-04-21Dame Anne - 0000302NGerrit, Brugt - 00003741Dunkerque - A0204180Groningue - A0630182
= 1787-04-21Sainte Anne - 0003232NFleury, Pierre - 00003546Dunkerque - A0204180Morlaix - A0185385
= 1787-04-21Sincérité - 0001314NHubbert, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-04-21Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-04-21Robert et Marie - 0002145NFearrée, James - 00002272Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-04-21Frères - 0003385NScott, Guillaume - 00003925Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-21Deux Amis - 0000587NTaylor, Jean - 00000014Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-04-21Recovrery - 0002416NMeader, Jean - 00001107Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-21Intégrité - 0000675NBrielby, Jean - 00000829Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-21Jean et Elisabeth - 0000955NBrotherton, Georges - 00001093Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-04-21(Sultane Favorite) - 0000602N(Charié, Jean) - 00006583Dunkerque - A0204180(Noirmoutiers) - A0136403
= 1787-04-21(Henry) - 0010487N(Swarderoff, François) - 00010852Dunkerque - A0204180
= 1787-04-23Eclipse - 0000498NKirkaldy, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-04-23Effort de Propriétaire - 0003326NMengal, Jean - 00003847Dunkerque - A0204180Barking - A0406923
= 1787-04-23Rambler - 0000453NCorby, Ambroise - 00003002Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-04-23Bonne Intention - 0009845NCars, Thomas - 00000457Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-04-23Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-04-23(Saint Nicolas) - 0000047N(Haigneré, Jean) - 00000063Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-04-23(Diligent) - 0003075N(Provost, Louis) - 00003038Dunkerque - A0204180(Dieppe) - A0130761
= 1787-04-23(Coureur) - 0007332N(Launay, Noel) - 00007428Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-04-23(Marie) - 0002860N(Guiet, Jean) - 00003358Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-04-24Betzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-04-25Jason - 0000017NCanebe, Joseph - 00000025Dunkerque - A0204180Cette - A0170986
= 1787-04-25Busy - 0000725NWooton, Henri - 00000874Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-04-25Elisabeth - 0000929NHubbert, Thomas - 00001092Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-04-25Dauphin - 0001263NOcket, Jean - 00001405Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-04-25Attente - 0002135NTabernier, Nicolas - 00002233Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-04-25(Automne) - 0000943N(Aittet, Pierre) - 00002373Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-25(Jean Baptiste) - 0013078N(Lainé, Augustin) - 00013081Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-04-26Deux Frères - 0000834NDenecker, Léonard - 00000979Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-26Trois Frères - 0000540NRaad Lasenim - 00000636Dunkerque - A0204180Frederikstad - A0849663
= 1787-04-26Karen Dorothea - 0003887NSunden, Ole - 00003836Dunkerque - A0204180Sogn - A0887946
= 1787-04-26Trois Frères et Soeurs - 0000490NTonneson, Jon - 00001257Dunkerque - A0204180Christiansand - A0848887
= 1787-04-26Christine - 0003356NBergstron, Borge - 00003394Dunkerque - A0204180Warberg - A0717276
= 1787-04-26Sommersett - 0001282NAppleton John - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-04-26Hawke - 0002233NRandall, Richard - 00002307Dunkerque - A0204180Dairn [Deal] - A0386686
= 1787-04-27Corbeau - 0001647NCoddcoin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-04-27Prospérité - 0001275NRoelof, Degraf - 00001462Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-04-27Fleur de May - 0001325NWarrell, Samuel - 00001518Dunkerque - A0204180Mersey - A0388793
= 1787-04-27Bonne Intention - 0001632NBuke, Robert - 00002125Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-27Dawly - 0003954NArnold, Richard - 00003180Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-04-28Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-04-28Deux Soeurs - 0000421NVandeventer, Henri - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-04-28Jeanne - 0003890NCairns, Jean - 00003854Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-04-28Hopewell - 0000559NEbster, Jean - 00000656Dunkerque - A0204180Pool - A0403098
= 1787-04-28Prospéreux - 0001918NBrine, Jean - 00001964Dunkerque - A0204180Tenigmouth - A0400294
= 1787-04-28(Providence) - 0002616N(Maurice, Joseph) - 00002701Dunkerque - A0204180(Locmariaquer) - A0186503
= 1787-04-30(Saint Jean) - 0001353N(Jullet, Pierre) - 00001586Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-05-01Henri - 0002858NHourde, Pierre - 00003919Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-01Providence - 0000632NMay, Jean - 00000744Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-05-02Vicomte de Da - 0003333NHoussois, Félix - 00003339Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-02Fortune - 0001769NSueur, Jean Pierre - 00001933Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-02Demoiselle Marie - 0000920NDewitter, Jacques - 00001079Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-02Eclipse - 0000498NKirkley, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-05-02Deux Frères - 0001675NBesant, John - 00003662Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-02Bonne Intention - 0009845NMockett, John - 00001193Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-02(Saint Antoine) - 0001208N(Homel, Charles) - 00001401Dunkerque - A0204180(Dunkerque) [ms Calais] - A0165080
= 1787-05-02(Adelaïde) - 0001798N(Boilet, Mathurin) - 00001956Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-05-02(Ouisiene) - 0001484N(Dunkerque) - 00001481Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-05-03Sincérité - 0001314NHubbard, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-03Bonne Intention - 0009845NWilliams, Jean - 00001869Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-03(Aimable Denise) - 0003553N(Le Lèz, Jean) - 00003545Dunkerque - A0204180(Morlaix) - A0185385
= 1787-05-04Bien Aimée - 0000971NMetayer, Pierre - 00001134Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-05-04Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-04Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-04Trois Frères - 0000463NLeckerkerk, Pierre - 00000543Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-05-04(Bien Faisant) - 0000666N(Godefrin, René) - 00000822Dunkerque - A0204180(Bourcefranc) - A0145182
= 1787-05-04(Jeune Hortense) - 0001481N(Drean, Georges) - 00002805Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-05-05Jeune Thérèse - 0000224NLeglan, César - 00000277Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-05-05Jeune Louis - 0000836NLegrand, Jean - 00001063Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-05Bonne Volonté - 0000858NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-05-05Lyon - 0000007NBevell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-05-05Pinck - 0001121NDyer, Jean - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-05Ranger - 0000780NSawyer, James - 00001308Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-05-05Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-05-05Peggy - 0000741NBilling, William - 00000885Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-05-05(Désirée) - 0003147N(Adrien, Louis) - 00001254Dunkerque - A0204180(Saint Savinien) - A0147182
= 1787-05-05(Rosalie) - 0000086N(Pilatre, Jean Baptiste) - 00000104Dunkerque - A0204180(Rouen) - A0122218
= 1787-05-07Saint Antoine de Padoue - 0001600NOmer dit Rondell - 00001788Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-07Prospéreux - 0001066NBox, Georges - 00001353Dunkerque - A0204180Milton - A0389696
= 1787-05-07Fortune - 0001765NDadyck, Ary - 00001932Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-05-07Espérance - 0000450NDobbelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-05-08Saint François - 0003187NNizon, Jacques - 00002565Dunkerque - A0204180Landerneau - A0141652
= 1787-05-08Aimable Julie - 0001970NLouis, Pillot - 00002098Dunkerque - A0204180Lorient - A0140266
= 1787-05-08Nouvelle Amitié - 0002651NHennevanger, Jean - 00002682Dunkerque - A0204180Maasluys - A0629202
= 1787-05-08Rose - 0001614NBlyth, William - 00000160Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-05-08Marie - 0002234NHow, Samuel - 00002336Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-08(Saint Mathieu) - 0006629N(Floch, Mathieu) - 00006569Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-05-09Saint Nicolas - 0009173NGagneau, Jean - 00001950Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-05-09Sainte Anne - 0012747NBerthelet, Paul - 00000206Dunkerque - A0204180Oissant - A0129606
= 1787-05-09Guillaume et Marie - 0001067NBrett, Henri - 00001173Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-05-09Dolly - 0000783NHarnel, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-09(Duchesse d'Auray) - 0002206N(Aufrey, Adrien) - 00002285Dunkerque - A0204180[Fécamp] - A0192135
= 1787-05-09(Saint Brixe) - 0014006N(Mozé, Julien) - 00013986Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-05-10Saint Antoine - 0001258NBoer, Georges - 00001423Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-10Saint Nicolas - 0000766NRyckemon, Christian - 00000911Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-10Fidèle Marianne - 0002931NNaudin, Léon - 00002918Dunkerque - A0204180Bayonne - A0187995
= 1787-05-10Saint Yves - 0003320NLissilow, F. - 00003331Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-05-10Sainte Catherine - 0001289NFeas, Nicolas - 00001495Dunkerque - A0204180Brouage [Bourcefranc] - A0189364
= 1787-05-10Marie Jeanne - 0001259NMalgorn, Paul - 00001422Dunkerque - A0204180Ouessant - A0129606
= 1787-05-10Saint Jean - 0001353NJullat, Pierre - 00001586Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-05-10Jean et Jane - 0003882NPoter, Thomas - 00003824Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-10Neptune - 0016209NMarchan, Joseph - 00000710Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-10Tarr - 0000615NKerrich, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-10Effort - 0000759NElliot, Guillaume - 00000904Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-10(Marie Françoise) - 0002488N(Tuoz, Jean François) - 00002563Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-05-11Liberté du Commerce - 0000631NCloarec, Jean - 00000743Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-05-11Saint Jean Baptiste - 0002463NCaen, Jean - 00002566Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-05-11Marie Françoise - 0001134NMorain, Hervé - 00001199Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-05-11Amitié - 0001612NPensart, Jacques - 00001805Dunkerque - A0204180Saint Brieux - A0122932
= 1787-05-11Notre Dame de Pilax - 0003425NBraya, Antoine - 00003444Dunkerque - A0204180Fayal - A0359243
= 1787-05-12Crocodile - 0013268NLe Joubiou, Joachim - 00013254Dunkerque - A0204180Lorient - A0140266
= 1787-05-12Patriote - 0002462NMilbeo, P. - 00002561Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-05-12Bonne Intention - 0009845NWhite, James - 00001183Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-12Fortune - 0001564NCook, Pierre - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-12Bonne Intention - 0003930NSearey, Jean - 00003831Dunkerque - A0204180Chischester - A0397468
= 1787-05-12Trois Frères - 0000484NWalles, Guillaume - 00000575Dunkerque - A0204180Saint Hélène - A9999999
= 1787-05-12Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-05-12Félicité - 0001580NNess, Jean - 00001773Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-05-12Commerce - 0000438NSmith, Jean - 00000519Dunkerque - A0204180Arundel - A0379983
= 1787-05-12Fleur de May - 0002023NRobinson, Richard - 00003882Dunkerque - A0204180Arendal - A0894753
= 1787-05-12Amis - 0002411NTood, Roger - 00001261Dunkerque - A0204180Newcastle - A0409139
= 1787-05-12Effort - 0000761NShephers, William - 00000905Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-05-12(Saint Antoine) - 0001208N(Homel, Charles) - 00001401Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-05-13(Sainte Marie) - 0001014N(Jansen, Pierre) - 00003304Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-05-14Providence - 0004262NQuerneur, Guillaume - 00002675Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-05-14Marie Jeanne - 0002437NJoulam, Pierre - 00002498Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-05-14Patridge - 0000160NHall, John - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-14Bonne Intention - 0009845NHaddam, William - 00002615Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-14Aventure - 0000821NRogers, John - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-14Speedwell - 0002000NPorter, John - 00002053Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-05-14Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-05-14Notre Dame - 0002944NLarrazabale, François - 00003445Dunkerque - A0204180Cocgona [Coruña] - A0114403
= 1787-05-14(Pierre Marie) - 0003515N(Le Du, Pierre) - 00003513Dunkerque - A0204180(Tréguier) - A0171388
= 1787-05-15Attente - 0002135NTaberner, Klaas - 00002233Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-05-15Mercure - 0000890NFournier, François - 00001047Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-15Nightingale - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-15Swift - 0001854NRichmont, Jean - 00002025Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-15Happy - 0001101NAllyndam, James - 00001302Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-15Shafburry - 0003970NFarwell, Joseph - 00003910Dunkerque - A0204180Lyme - A0410098
= 1787-05-15Ville d'Oldenbourg - 0001407NBackker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-05-15Hirondelle - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-15Amitié du Commerce - 0003971NSarois, Jean - 00003387Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-15(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Jean) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-05-15(Auguste) - 0002899N(Le Morel, Jean Louis) - 00002913Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-05-16Espérance - 0000067NLeroux, Jean Alex - 00009247Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-16Sybille - 0000928NMasson, Jean - 00001091Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-05-16Jeune Annette - 0001201NJury, Jacques - 00002691Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-05-16Notre Dame de la Fontaine - 0001593NNyssen, Jean - 00003305Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-16Saint Jacques - 0001581NNoedts, Pierre - 00001774Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-16Saint Jean Baptiste - 0000875NPoittevin Louis - 00001032Dunkerque - A0204180Cherbourg - A0205085
= 1787-05-16Reine Charlotte - 0000824NMownt, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-05-16Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-05-16Sincérité - 0001314NHubbard, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-16Lively - 0001516NGittings, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-16Industrie - 0002541NMarchen, Ennever - 00012782Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-16Sally - 0002075NBow, William - 00001104Dunkerque - A0204180Harwich [Hastings] - A0383904
= 1787-05-16Frères et Sœurs - 0003806NOpkins, Thomas - 00003750Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-16Nancy - 0000296NGrevener, Thomas - 00001016Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-16Elisabeth - 0001112NSpalding, Benjamin - 00001309Dunkerque - A0204180Woodbrige - A0407326
= 1787-05-16Espérance - 0000410NRosé, Christian - 00000495Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-05-16Jeune Wilhelm - 0002866NHalasen, Mas - 00002838Dunkerque - A0204180Copenhague - A1964053
= 1787-05-16(Saint André) - 0002657N(Péant, Jean) - 00002678Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-05-18Nouvel Henri de France - 0001250NBlondel, Pierre - 00006356Dunkerque - A0204180Cette - A0170986
= 1787-05-18Félicité - 0007314NAubert, François - 00000043Dunkerque - A0204180Le Conquet [Rocque de Tau] - A0195706
= 1787-05-18Saint Antoine de Padoue - 0001208NHormel, Ch. - 00001401Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-05-18Trois Frères - 0000486NLieven, Jacques - 00000576Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-18Marguerite - 0003661NSimonet, Jacques - 00003645Dunkerque - A0204180Saint Savinien - A0147182
= 1787-05-18Marie Flore - 0008891NJausis, François - 00002187Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-05-18Bonheur - 0001511NGesperd, Adrien - 00002975Dunkerque - A0204180Zierikzee - A0620493
= 1787-05-18Joseph - 0007375NStericken, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-18Vigne - 0003304NMackwy, Jean - 00003287Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-18(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Codevin, Pierre) - 00001424Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-05-18(Saint Alexandre) - 0000048N(Haigneré, Jean) - 00000063Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-05-18(Demoiselle Marie) - 0000920N(Demiller, J.) - 00001079Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-05-18(Marie Françoise) - 0002710N(Corbin, Jean) - 00002727Dunkerque - A0204180(Port d'Envaux) - A0212986
= 1787-05-19Marie Thérèse - 0000171NWeus, Jacques - 00000228Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Deux Soeurs - 0000425NDelere, Laurent - 00003338Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Roy David - 0000868NMolley, Louis - 00001009Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-05-19Triton - 0003306NMundelaer, François - 00003302Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Saint Pierre - 0003321NPop, Jean François - 00003312Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Nancy - 0000833NWorth, Jonathan - 00000973Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Saint Joseph - 0001737NCovts, Jean - 00003314Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Jeune Eppo - 0001260NBroucke, Charles - 00002415Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-19Deux frères - 0001675NHolland, William - 00002127Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-19Britania - 0000772NHandbank, James - 00000917Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-19(Ville d'Ostende) - 0003377N(Le Franc, Jacques) - 00003863Dunkerque - A0204180(Paimpol) - A0214583
= 1787-05-19(Saint Louis) - 0001958N(Grenier, Joseph) - 00010761Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-05-20(Saint Antoine) - 0001208N(Homel, Charles) - 00001401Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-05-20(Félicitée) - 0000909N(Legrand, Charles) - 00001069Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-05-21Saint René - 0002655NPerrin, Gabriel - 00002689Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-05-21Saint Jean Baptiste - 0002091NMoizeau, Jean Pierre - 00002183Dunkerque - A0204180Ile Dieu - A0195014
= 1787-05-21Prospérité - 0001544NLiebart, Judocus - 00002891Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-21Demoiselle Cécile - 0001291NFervacke, Michel - 00001497Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-21Anne Marie - 0001387NLouré, Joseph - 00001650Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-21Succes - 0009844NWhite, James - 00001183Dunkerque - A0204180L[] - A0387612
= 1787-05-21Lively - 0001516NGetting, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-21Dolly - 0000783NSharnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-21Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-05-21Joanne - 0002275NSchouter, Jean - 00013019Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-05-21Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-05-21Bonne Intention - 0009845NChitty, Thomas - 00000468Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-21Lark - 0000111NBlyth, John - 00000161Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-05-21Reine Anne - 0003239NNiels, Olsen - 00003219Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-05-21Sybille - 0001087NLongford, Thomas - 00001279Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-05-21(Félicité Julie) - 0001873N(Pomerat, Jean) - 00001998Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-05-22Elisabeth et Anne - 0000939NBrown, Guillaume - 00001100Dunkerque - A0204180Kingsale - A0614744
= 1787-05-22Alliance - 0001422NDeheuno, Christophe - 00001617Dunkerque - A0204180Cherbourg - A0205085
= 1787-05-22Union - 0000261NMessemacker, Jacques - 00000350Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-22Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Walton [Maldon] - A0389696
= 1787-05-22Marquis de Grundby - 0001309NPattison, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-22Bonne Intention - 0009858NPen, Jean - 00000548Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-05-23Pinck - 0001121NDyer, Jean - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-23Succes - 0009842NBrowning, James - 00002466Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-05-23Speedwell - 0001000NJones, William - 00001159Dunkerque - A0204180Schoram - A0405054
= 1787-05-23Sincérité - 0001314NHubbart, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-05-23Diane - 0002316NDancker, Paul - 00002395Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-05-23Demoiselle Marie - 0001025NAmunsen, Anders - 00001220Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-05-23Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-23Nightingale - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-23Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-23Bonne Intention - 0009845NClayson, Edward - 00001196Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-23(Jeune Saint Louis) - 0000838N(Huet, Pierre) - 00000982Dunkerque - A0204180(Saint Briac) - A0183923
= 1787-05-23(Aimable Flore) - 0008889N(Puluhen, Joseph) - 00002133Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-05-23(Etoile) - 0003947N(Fleury, Olivier) - 00001014Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-05-23(Esperance) - 0006682N(Le Briseur, Louis) - 00001965Dunkerque - A0204180(La Hougue) - A0177816
= 1787-05-24(Union) - 0000241N(Corard, Jean) - 00000326Dunkerque - A0204180(Penerf) - A0137954
= 1787-05-25Saint Martin Marie - 0000508NDuprey, Pierre - 00000602Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-05-25Hawke - 0002233NRandel, Richard - 00002307Dunkerque - A0204180Hairn [Deal] - A0386686
= 1787-05-25Peggy - 0000742NBall, Guillaume - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-05-25Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-05-25Fortune - 0001564NCook, Pierre - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-25Marthe - 0003462NParsy, James - 00003471Dunkerque - A0204180Woodbrige - A0407326
= 1787-05-25Diligence - 0003620NHolden, John - 00003666Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-05-25Diligent - 0003094NJamisson, Jean - 00003067Dunkerque - A0204180Glasgow - A0397114
= 1787-05-25Aigle - 0001517NGunston, Thomas - 00001720Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-25Marie Thérèse - 0000170NKelly, John - 00000249Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-25Bien Aimée - 0000969NLieven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-25(Saint Jean Baptiste) - 0001277N(Roux, Jean) - 00001467Dunkerque - A0204180(La Rochelle) - A0198999
= 1787-05-26Polly - 0001402NAppleton, Thomas - 00001568Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-05-26Eclipse - 0000498NKerby, Guillaume - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-05-26Leyden et Tourcoing - 0002283NVanzon, Cornil - 00002372Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-05-26Emanuel - 0001262NOcket, Mathieu - 00001404Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-05-26Six Sœurs - 0003650NRemmers, Melchior - 00003623Dunkerque - A0204180Commer Fiett - A9999999
= 1787-05-26Guillaume et Marie - 0001679NStorey, Guillaume - 00001865Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-05-26Jeune Sophie - 0001625NPieters, Jacques - 00002907Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-26Saint Jean Marie - 0002901NBazil, Nicolas - 00002908Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-05-27William et Marie - 0001681NMarten, Guillaume - 00001834Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-05-27Bonne Intention - 0009845NDalton, Arthur - 00001985Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-05-29Florissant - 0001066NBox, Georges - 00001353Dunkerque - A0204180Milton - A0389696
= 1787-05-29Thomas et Polly - 0001731NHarmond, Henri - 00001872Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-05-29Perdrix - 0000160NHall, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-05-29(Princesse de Prusse) - 0000046N(Coquet, Charles) - 00000060Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-05-29(Trois amis) - 0002415N(Miadin, Jean) - 00001107Dunkerque - A0204180(Londres) - A0381691
= 1787-05-30Saint Pierre - 0001585NOber, Henri - 00001778Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-05-30Saint Antoine de Padoue - 0001208NHomel, Charles - 00001401Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-05-30Saint Alexandre - 0000048NHaignerez, Jean Marie - 00000062Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-05-30Betzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-05-30Fanny - 0003575NRichardson, Henri - 00003559Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-05-30Bonne Intention - 0003930NParey, Jean - 00003831Dunkerque - A0204180Chischester - A0397468
= 1787-05-30Bonne Volonté - 0000858NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-05-30Peter et Anne - 0002352NEricksen, Cornelis - 00002429Dunkerque - A0204180Nedeness - A0884373
= 1787-05-30(Jeune Benjamin) - 0001485N(Dumont, Jean Baptiste) - 00001545Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-05-31Jeune Hortense - 0001481NDrean, Georges - 00002805Dunkerque - A0204180Lorient - A0140266
= 1787-05-31Adélaïde - 0001798NBoislet, Mathurin - 00001956Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-05-31Maria Luce - 0002641NBergot, François - 00002654Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-05-31Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-05-31Betzy - 0001974NSherbone, Philippe - 00002074Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-31Prince d'Orange - 0001441NEllis, Thomas - 00003254Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-05-31(Sainte Catherine) - 0003295N(Barach, Maurice) - 00003282Dunkerque - A0204180(Paimpol) - A0214583
= 1787-05-31(Saint Jean) - 0012427N(Romont, Jean) - 00012340Dunkerque - A0204180
= 1787-06-01Saint Charles - 0002373NSchadaere, François - 00002424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-01Clark - 0004048NBloye, John - 00001383Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-06-01Dolly - 0000783NHarnel, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-01Annoder - 0003972NFarley, Charles - 00003909Dunkerque - A0204180Schourdun
= 1787-06-01Vigne - 0000593NRichardson, Henri - 00000698Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-06-01Nancy - 0000601NWhite, Richard - 00000702Dunkerque - A0204180Guernesey - A1945598
= 1787-06-01(Saint Jean Baptiste) - 0002463N(Caen, Jean) - 00002566Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-06-02Utile - 0008278NMatron, Pierre - 00002218Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-06-02Marie Julienne - 0001157NVen, Tanguy - 00001350Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-06-02Marie Françoise - 0002488NTicos, Jean François - 00002563Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-06-02Saint Laurent - 0001928NMoizeu, Yves - 00002049Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-02Jeune François Marie - 0000408NMarzin, René - 00000493Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-06-02Liberté - 0002123NSundgreen, Karl - 00003839Dunkerque - A0204180Stockholm - A1102661
= 1787-06-02Sommersett - 0001282NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-06-02Hirondelle - 0000062NWaller, Georges - 00000077Dunkerque - A0204180Warden - A0395417
= 1787-06-02Flickfash - 0002562NSavary, Guillaume - 00002594Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-06-02(Sainte Anne) - 0012747N(Berthelet, Paul Michel) - 00000206Dunkerque - A0204180(Ouessant) - A0129606
= 1787-06-02(Marie Françoise) - 0001134N(Morin, Hervé) - 00001199Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-06-04Saint Mahieu - 0006629NFloch, Mathieu - 00006569Dunkerque - A0204180Argenton - A0169612
= 1787-06-04Saint André - 0002657NPrant, Jean - 00002678Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-06-04Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-04Aigle noir - 0001056NVanderplant, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-06-04Rose - 0001614NRobison, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-06-04(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-06-04(Antoinette) - 0009921N(Magné, Antoine) - 00010259Dunkerque - A0204180(Saint Savinien) - A0147182
= 1787-06-05Aimable Désiré - 0003553NLelez, Jean - 00003545Dunkerque - A0204180Morlaix - A0185385
= 1787-06-05Espérance - 0001709NDerickmacker, Antoine - 00003340Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-05Automne - 0000943NAittch, Pierre - 00002373Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-05Happy - 0001101NDech, Allen - 00001301Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-05Bonne Intention - 0001632NRosse, William - 00001342Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-05Providence - 0000633NKillwich, Edward - 00000745Dunkerque - A0204180Southwold - A0384802
= 1787-06-05(Marie Thérèse) - 0004384N(Georges, Gabriel) - 00000261Dunkerque - A0204180[Libourne] - A0215306
= 1787-06-05(Fortuné) - 0001906N(Le Goff, Joseph) - 00002017Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-06-05(Trois Freres) - 0000486N(Lieven, Jacques) - 00000576Dunkerques - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-06-06Vigilant - 0001148NLesant, Julien - 00001918Dunkerque - A0204180Ile d'Ars - A0165753
= 1787-06-06Onezime - 0001484NDuhamel, Jean - 00001481Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-06-06Sainte Anne Favorite - 0000602NChurrier, Jean - 00006583Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-06-06Effort - 0002121NHammon, Richard - 00006199Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-06Marchand - 0001437NMartin, Joseph - 00001662Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-06Succes - 0009844NWhite, William - 00003575Dunkerque - A0204180Lyde [Hythe] - A0387612
= 1787-06-06Belle Marguerite - 0003781NRickerts, Rickle - 00017375Dunkerque - A0204180Thordriem - A0858222
= 1787-06-06(Duc) - 0002204N(Valek, J.) - 00002282Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-06-06(Jeune Annette) - 0001201N(Mauriceau) - 00002690Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-06-08Saint Joseph - 0002394NLelong, Joseph - 00002518Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-08Marie Anne - 0002221NBrentre, Budoc - 00000397Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-06-08Bonne Intention - 0009845NKirkaldy, Jean - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-08Good de Seign - 0002964NPreston, Edward - 00002973Dunkerque - A0204180Lyn - A0381991
= 1787-06-08Maybush - 0000850NWadford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-06-08Pinck - 0001121NDyer, Jean - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-06-08Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-08Guillaume et Marie - 0001067NBrett, Henri - 00001173Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-06-08Nancy - 0000295NKingsford, Jean - 00000956Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-08Deux frères - 0001675NHolland, William - 00002127Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-08Sincérité - 0001314NHubbard, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-08Morning Star - 0004050NHall, Robert - 00003377Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-08Isabelle - 0000753NAlexander, William - 00000897Dunkerque - A0204180Ponaghady - A0410502
= 1787-06-08Groselier - 0002825NPartridge, John - 00002071Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-08Rossignol - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-06-08Voleur - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-08Hirondelle - 0000061NMellio, William - 00002236Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-09Bienfaisant - 0000666NGoddefrien René - 00000822Dunkerque - A0204180Bourcefranc - A0145182
= 1787-06-09Nouvelle Union - 0000242NLhermite, Simon - 00000331Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-09Providence - 0002616NMaurice, Joseph - 00002701Dunkerque - A0204180Marennes - A0136930
= 1787-06-09Dunkerque - 0000495NPaerson, Bornord - 00002031Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-09Elisabeth - 0000930NBlair, John - 00003918Dunkerque - A0204180Dunbarton - A0398623
= 1787-06-09Expédition - 0003409NBestinck, William - 00003424Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-06-09Paix - 0000128NSablé, Louis - 00000182Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-06-09Gertrude - 0001355NKley, Cornil - 00001630Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-06-09Dolly - 0000783NHarmell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-09Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rey - A0384561
= 1787-06-09(Saint Antoine) - 0001600N(Rondelle dit Ch) - 00001788Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-06-10(Marie Thérèse) - 0000170N(Kelly, J.) - 00000249Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-06-10(Nouvelle Union) - 0000242N(Hermite, Simon) - 00000331Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-06-11Reine Marie - 0002011NGalais, Yves - 00002054Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-11Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-11Louis François - 0010481NMacé, Joseph - 00010843Dunkerque - A0204180Saint Briac - A0183923
= 1787-06-11Betzy - 0002288NBarry, Thomas - 00000222Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-11Joseph - 0007375NSterricker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-11Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-06-11Demoiselle Marthe - 0003973NRoelof, Jacob - 00003395Dunkerque - A0204180Groeningue - A0630182
= 1787-06-11Berger - 0003303NVanyserloo, Landers - 00003299Dunkerque - A0204180Leyden - A0630282
= 1787-06-11Jean et Jane - 0003883NBrooker, Nathaniel - 00002534Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-11Prince George - 0000794NSolley, Etienne - 00000379Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-12Désirée - 0003147NAdrien fils, Louis - 00001254Dunkerque - A0204180Saint Savinien - A0147182
= 1787-06-12Endeavour - 0001165NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-06-12Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-06-12Nancy - 0000292NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-12Peggy - 0000742NBall, Guillaume - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-12Deux Frères - 0003293NPhilips, George - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-12Dolly - 0000783NHarnel, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-12(Silphide) - 0001092N(Le Long, Antoine) - 00001284Dunkerque - A0204180(Charente) - A0168525
= 1787-06-13(Saint Alexandre) - 0000048N(Haigneré, Jean) - 00000063Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-06-13(Sainte Rose) - 0000011N(Guillaume, Jean Alain) - 00000017Dunkerque - A0204180(Paimpol) - A0214583
= 1787-06-13(Espérance) - 0012302N(Bart, Marc) - 00012223Dunkerque - A0204180
= 1787-06-13(Marie Thereze) - 0007755N(Peraud, Julien) - 00008042Dunkerque - A0204180(Dunkerque) [mais Mesquer] - A0204180
= 1787-06-14Saint Antoine - 0001208NHomel, Charles - 00001401Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-06-14Duchesse d'Auray - 0002206NAufrie, Adrien - 00002285Dunkerque - A0204180Fécamp - A0192135
= 1787-06-14Deux Marie - 0000054NPelletier, François - 00000069Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-06-15Ville d'Ostende - 0003377NLetrou, Jacques - 00003863Dunkerque - A0204180Paimpol - A0214583
= 1787-06-15Saint Jean Baptiste - 0001131NLainé, Augustin - 00001317Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-15Saint Briac - 0000155NRose, Julien - 00000208Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-15Bien Aimé - 0000969NLieven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-15Bonne Intention - 0001632NRosse, William - 00001342Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-15Jean et Elisabeth - 0000435NSmith, Jean - 00000515Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-06-15Nancy - 0000831NForbes, André - 00000971Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-15Belle Espérance - 0002367NBroun, Kerstinus - 00002416Dunkerque - A0204180Larwik - A0385744
= 1787-06-15Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-06-15Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-06-15Jeune Sebastien - 0000513NVanderben, Thomas - 00000601Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-06-15Deux Frères Dewenter - 0003825NFocken, Heen - 00003205Dunkerque - A0204180Acaummersybl - A9999999
= 1787-06-15(Sainte Catherine) - 0001289N(Feas, Nicolas) - 00001495Dunkerque - A0204180(Charente) [Bourcefranc] - A0145182
= 1787-06-15(Marquis de Leyde) - 0002094N(Bessonnet, Martin) - 00002223Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-06-16Diligence - 0003075NPrevost, Louis - 00003038Dunkerque - A0204180Dieppe - A0130761
= 1787-06-16Bazey - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-06-16Deux Frères - 0001675NHall, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-16Eclipse - 0000498NKirby, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-06-16Bonne Intention - 0009845NWhite, James - 00001183Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-16Sœurs - 0000815NWharam, Richard - 00000935Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-16Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-06-16Early et Late - 0000849NNutman, Joseph - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-06-17(Union) - 0000280N(Fevet, Pierre) - 00000374Dunkerque - A0204180
= 1787-06-18Jean et Robert - 0002153NWart, Joseph - 00002198Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-06-18Bonne Intention - 0000858NCampany, Guillaume - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-06-18Fleur de May - 0000663NGoodwin, Samuel - 00000618Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-06-18Sincérité - 0001314NHubbart, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-18Providence - 0001141NParish, Stephen - 00001326Dunkerque - A0204180Woodbrige - A0407326
= 1787-06-18Alert - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-18Fortune - 0001564NCook, Pierre - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-18Guillaume et Marie - 0001721NEntage, Humphry - 00001175Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-06-18(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Coddevin, François) - 00000225Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-06-18(Postillon) - 0000907N(Nazereau, François) - 00001062Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-06-19Perle - 0000049NSteed, Magner - 00000064Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-06-19Active - 0001283NDunn, George - 00001478Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-06-19Société - 0001580NNefs, James - 00003217Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-06-19Peggy - 0000741NBellings, William - 00000885Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-06-19(Saint Pierre) - 0000963N(Masson, Vincent) - 00001117Dunkerque - A0204180(Marennes) - A0136930
= 1787-06-19(Cadet) - 0002814N(Le Marchand, Jacques Robert) - 00002799Dunkerque - A0204180(Le Havre)[Caudebec en Caux] - A0180920
= 1787-06-19(Notre de Boulogne) - 0014288N(Riquier, Louis) - 00014259Dunkerque - A0204180
= 1787-06-20Speedwell - 0000116NBlyth, Richard - 00001265Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-06-20Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-06-20Espérance - 0001703NWarmeken, Claus - 00003515Dunkerque - A0204180Brème - A0698345
= 1787-06-20Providence - 0000632NMay, Jean - 00000744Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-06-20Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-06-21Ambition - 0002661NMaublanc, Philibert - 00002677Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-06-21Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Walton [Maldon] - A0389696
= 1787-06-21Bonne Intention - 0009845NKirkaldy, David - 00000588Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-21Polly - 0001402NAppleton, Thomas - 00001568Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-06-21Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-06-21Trois Amis - 0002415NMeader, Jean - 00001107Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-21Jeanette - 0002857NVernet, Louis - 00003521Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-22Sincérité - 0001314NHubbart, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-22Bonne Intention - 0009845NMackey, William - 00002616Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-06-23Bien Aimé - 0002400NCroizet, Jean - 00002514Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-23Polly - 0001402NGardner, Léonard - 00000980Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-06-23Peggy - 0003792NMan,Thomas - 00003851Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-23Marchand de Norwich - 0003522NCornby, Samuel - 00002339Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-06-23Providence - 0002602NBelldups, Samuel - 00002665Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-06-23Jeune Jacques - 0000465NLeckerkerk, Cornil - 00000545Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-06-23Aigle noir - 0001056NVanderphuyn, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-06-23Econome - 0003226NWilkinson, John - 00003218Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-06-23Prince d'Orange - 0001441NMellick, Jean - 00001686Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-23Betzy - 0012861NAppley, Jean - 00002073Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-23Union - 0000253NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Douvres [Maldon] - A0389696
= 1787-06-23(Union) - 0000288N(Page, Budoc) - 00000388Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-06-23(Saint Pierre) - 0001585N(Ober, Henry) - 00001778Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-06-25Dolly - 0000783NHarnel, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-26Kent - 0000585NHarlow, William - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-06-26Marie Françoise - 0002710NCorbin, Jean - 00002727Dunkerque - A0204180Anveaux - A0212986
= 1787-06-26Charles et William - 0002920NFord, Charles - 00002969Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-26Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-06-26Lively - 0001516NGittings, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-06-27Happy - 0001101NAlidon, James - 00001302Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-06-27Betzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-06-27Swallow - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-27Betty - 0000719NWatson, James - 00000872Dunkerque - A0204180Wick - A0400354
= 1787-06-27(Union de Calais) - 0000241N(Cezard, Jean) - 00000326Dunkerque - A0204180(Pernef) - A0137954
= 1787-06-28Saint Joseph - 0002603NRobinaud, Barthélémy - 00003460Dunkerque - A0204180Blaye - A0207141
= 1787-06-28Saint Joseph - 0003324NPerrin, Jean - 00003332Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-06-28Etoile) - 0003947NFleury, Pierre - 00002495Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-06-28Saint Alexandre - 0000048NHaignerez, Jean Marie - 00000062Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-06-28Lord How - 0003652NSimon, Jean - 00003632Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-06-30Effort - 0003325NTintelaer, Philipe - 00003341Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-30Princesse de Prusse - 0000046NLoquet , Charles - 00000060Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-06-30Reine Charlotte - 0000824NMorint, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-06-30Emmanuel - 0003373NNielsen, Hans - 00003412Dunkerque - A0204180Thiomée - G0000103
= 1787-06-30Ranger - 0003572NBurfield, Robert - 00000924Dunkerque - A0204180Hearn - A0382184
= 1787-06-30Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-06-30Sommersett - 0001282NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-06-30Effort - 0003327NPeak, Henri - 00003344Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-06-30Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-06-30Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-06-30Elisabeth - 0000929NHubbert, Thomas - 00001092Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-06-30Bien Aimé - 0002682NLambert, François - 00003235Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-06-30Aimable Catherine - 0002475NThomas, Pierre - 00001211Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-06-30(Saint Ilduc) - 0002490N(Nizon, François) - 00012637Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-06-30(Saint Louis) - 0002898N(Marie, François) - 00008082Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-06-30(Marie Catherine) - 0001180N(Hornay, Pierre) - 00001372Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-07-02Rosalie - 0000086NPilastre, J. - 00000104Dunkerque - A0204180Rouen - A0122218
= 1787-07-02Fortuné - 0001906NLegoff, Yves - 00002017Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-07-02Pierre Marie - 0003515NLedu, Pierre - 00003513Dunkerque - A0204180Tréguier - A0171388
= 1787-07-02Printemps - 0002098NGuérin, Jean - 00002226Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-07-02Dolly - 0000783NBarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-02Fortune - 0001564NPittman, John - 00002077Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-02Early et Late - 0000849NNulman, Joseph - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-07-02Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-02Bonne Intention - 0009845NKirkaldy, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-02Peggy - 0003974NWhite, Guillaume - 00003575Dunkerque - A0204180Hyde - A9999999
= 1787-07-02Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-02Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-03Marie Anne - 0001845NHui, Pierre - 00002006Dunkerque - A0204180Caen - A0132409
= 1787-07-03Aimable Flore - 0008889NPulnechen, Joseph - 00002133Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-07-03Lyon - 0000007NBewill, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-03Thomas et Mary - 0003668NTaerdun, Joseph - 00003656Dunkerque - A0204180Gravesand - A0410522
= 1787-07-03Petit Auguste - 0002899NLenozet, Jean Louis - 00002913Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-07-03Fortune - 0001564NRichard, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-03Bonne Volonté - 0000658NBedts, Thomas - 00003893Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-03Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-07-03Dame Marie - 0001025NAnnussen, Anders - 00001220Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-07-03Espérance - 0000450NDobbelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-07-03Dauphin - 0001263NOcket, Jean - 00001405Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-07-03Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-07-03Joanne - 0002277NBrandaris, Teunis - 00002370Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-07-03Amitié - 0001159NBenrch, Bary - 00001331Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-07-03(Diligence) - 0002142N(Denis, Jean-Pierre) - 00002266Dunkerque - A0204180(Le Havre) - A0187101
= 1787-07-03(Belle Suzanne) - 0000409N(Marrin, Joseph) - 00000494Dunkerque - A0204180(Aber Vrach) - A0150810
= 1787-07-04Elisabeth - 0003583NBond, William - 00003569Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-07-04Dunkerque - 0000492NJohnson, James - 00000585Dunkerque - A0204180[London] - A0381691
= 1787-07-04Jean et Jeanne - 0003096NConnell, Thomas - 00003065Dunkerque - A0204180Dumbarton - A0398623
= 1787-07-04Notre Dame - 0003430NDelartatugau, Francisco - 00003438Dunkerque - A0204180Aranzara
= 1787-07-04Plus Jeune des Sept - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-07-04(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-07-05Saint Antoine - 0001443NLiéven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-05Sainte Catherine - 0003295NBarach, Maurice - 00003282Dunkerque - A0204180Paimpol - A0214583
= 1787-07-06Bag - 0002466NHarman, Richard - 00002503Dunkerque - A0204180Pett - A0387364
= 1787-07-06Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-07-06Fortitude - 0000382NMoore, James - 00006761Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-06Joseph - 0007375NStorriker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-06Espérance - 0001696NBurfield, Georges - 00001082Dunkerque - A0204180Airn buy - A9999999
= 1787-07-06Jeanne - 0003890NWhytock, Georges - 00001428Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-06(Espérance) - 0000448N(Lebriseur, Nicolas) - 00001965Dunkerque - A0204180[La Hougue] - A0177816
= 1787-07-07Marie Françoise - 0001134NMorin, Hervé - 00001199Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-07-07Bonne Intention - 0009845NKirck, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-07Anne - 0002070NPatison, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-07Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-07-07Sincérité - 0001314NHubbart, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-07Speedwell - 0001859NFerry, James - 00002032Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-07Betzy - 0000715NBrooks, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-07-07Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-07Liberté - 0002122NHammond, Richard - 00006199Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-07Jalousie - 0001269NSteevens, Cornil - 00001426Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-07-07(Grand Mère) - 0001916N(Brisard, Joseph) - 00012701Dunkerque - A0204180(Martin de Ré) - A0127055
= 1787-07-07(Actif) - 0000807N(Leroux, Jean Baptiste) - 00000926Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-07-09Trois Frères - 0000486NLiéven, Jacques - 00000576Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-09Mandeline Margarita - 0000755NWennerberg, Anders - 00000898Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-07-09Union - 0002355NEendin, Swen - 00000375Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-07-09(Jeune Jean Marie) - 0009719N(Marzin, René) - 00000493Dunkerque - A0204180(Aber Ildut) - A0140339
= 1787-07-10Saint Jean Baptiste - 0002463NCan, Alexandre - 00002567Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-07-10Mauvaise Foule - 0000792NKingsford, Jean - 00000956Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-10Providence - 0001141NParish, Stephen - 00001326Dunkerque - A0204180Anford [Lawford] - A0401753
= 1787-07-10Peggy - 0000742NDallon, Arthur - 00001985Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-10Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-07-10Elisabeth - 0000366NDaniel, William - 00000460Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-10Meme - 0002853NShephere, John - 00003922Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-10Chut - 0002781NWort, John - 00003901Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-10Jeans - 0001579NMorisson, William - 00001770Dunkerque - A0204180Philadelphie - B0000003
= 1787-07-10Reine Charlotte - 0000824NMownt, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-07-10(Saint Jean) - 0001353N(Jullet, Pierre) - 00001586Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-07-11Speedwell - 0000116NBlythe, John - 00000160Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-11Demoiselle - 0004053NBishop, Samuel - 00002338Dunkerque - A0204180Greenwich - A0397762
= 1787-07-11Providence - 0000497NKirkup, William - 00000589Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-11Lyon - 0000007NBevill, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-11Emmanuel - 0001915NPens, Ollé - 00002042Dunkerque - A0204180Holmestrand - A0858871
= 1787-07-11Fortune - 0001766NBengliolo, François - 00001935Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-11(Amis) - 0013898N(Gouag, Pierre, Joseph) - 00013874Dunkerque - A0204180(Cherbourg) - A0205085
= 1787-07-11(Saint Charles) - 0001540N(Boulk, Tanguy) - 00001739Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-07-12Sainte Anne - 0012747NBerthele, Paul - 00000206Dunkerque - A0204180Ouessant - A0129606
= 1787-07-12Poule [Perle] - 0000049NSteed, Magner - 00000064Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-07-12William et Marie - 0001679NStory, William - 00001865Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-12(Saint Joseph) - 0001797N(Le Moi, Mathurin) - 00007181Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-07-12(Dauphin) - 0001389N(Cugneau, Elie) - 00001538Dunkerque - A0204180(Roque de Tau) - A0167415
= 1787-07-13Jeune Saint Louis - 0000838NHuet, Pierre - 00000982Dunkerque - A0204180Saint Briac - A0183923
= 1787-07-13Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-13Deux Amis - 0000587NTaylor, Jean - 00000014Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-13(Saint François) - 0002246N(Legal, Yves) - 00000311Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-07-14Jeune Ariette - 0001201NMorisseau, Pierre - 00002690Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-07-14Prospérité - 0001544NLiebart, Pierre - 00007548Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-14Saint Mahieu - 0007598NLapeyer, Jean - 00007553Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-07-14Comtesse de Cuber - 0001046NFauconnier, Antoine - 00001241Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-07-14Anne - 0001587NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-14Frères - 0003293NPhilips, Thomas - 00000011Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-14(Saint Germain) - 0000765N(Ramez, Martin) - 00002288Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-07-14(Aimable Ursulle) - 0007498N(François, Charles) - 00011416Dunkerque - A0204180(Ile d'Yeu) - A0195014
= 1787-07-16Espérance - 0000448NLe Brisou, Nicolas - 00001965Dunkerque - A0204180La Hougue - A0177816
= 1787-07-16Notre Dame - 0003428NRiquin, Guillaume - 00003440Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-07-16Marie Catherine - 0001180NHornay, Antoine - 00001378Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-07-16Sanwich - 0001391NCarry, Jean - 00001542Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-16Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-16Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-07-16Tigre - 0000468NPain, Thomas - 00000551Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-16Demoiselle Elisabeth - 0000934NVandenberg Frédérik - 00001113Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-07-16Bonne Intention - 0009845NPattison, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-16Jeune Robert - 0002153NWest, Joseph - 00002198Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-07-16Providence - 0000633NKillwich, Edward - 00000745Dunkerque - A0204180Southwold - A0384802
= 1787-07-16(Marie Julienne) - 0001157N(Ven, Tanguy) - 00001350Dunkerque - A0204180(Aber Ildut) - A0140339
= 1787-07-17Saint Jean - 0001353NJullet, Pierre - 00001586Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-07-17Silphide - 0001092NLe Long, Antoine - 00001284Dunkerque - A0204180Charente - A0168525
= 1787-07-17Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-17Isabelle - 0000753NAlexander, William - 00000897Dunkerque - A0204180Donaghadee - A0410502
= 1787-07-17Rossignol - 0001145NRichmont, Guillaume - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-17Reine Anne - 0003239NOlsen, Niels - 00003219Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-07-17(Sainte Françoise) - 0002805N(Duchesne, François) - 00002756Dunkerque - A0204180(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1787-07-17(Saint Jacques) - 0001957N(Garnier, Charles) - 00013036Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-07-17(Bien faisant) - 0000666N(Godefrin, René) - 00000822Dunkerque - A0204180(Bourcefranc) - A0145182
= 1787-07-17(Jean joseph) - 0002819N(Turat, Bernard Emmanuel) - 00001259Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-07-18Jeune Thérèse - 0000224NLe Glenn, César - 00000277Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-07-18Saint Germain - 0000765NRamez, Charles - 00000780Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-07-18Marie Thérèse - 0004384NGeorges, Gabriel - 00000261Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-07-18Maréchal de Castries - 0004058NBunker, Elisha - 00002532Dunkerque - A0204180
= 1787-07-18Grille - 0003026NBarber, William - 00000328Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-18Lively - 0001516NGittings, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-19Bien Aimé - 0000969NLieven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-19Antoinette - 0001955NMaquet, Antoine - 00002084Dunkerque - A0204180Saint Saverne - A0147182
= 1787-07-19Jalousie - 0001538NCoddevin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-19Fortune - 0001564NCock, Peter - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-19Peggy - 0003975NBardil, Pierre - 00003903Dunkerque - A0204180Guernezé - A1945598
= 1787-07-19Rose - 0003984NStemons, Richard - 00002529Dunkerque - A0204180Portsmouth - A0385489
= 1787-07-19Bonne Volonté des Amis - 0000469NPain, John - 00000548Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-07-19Hirondelle - 0009258NStoaman William - 00001562Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-07-19Thomas - 0003932NLewis, John - 00003956Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-19Frères et soeurs - 0003806NHopkins, Thomas - 00003750Dunkerque - A0204180Greenwich - A0397762
= 1787-07-19(Saint Alexandre) - 0000048N(Haigneré, Jean) - 00000063Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-07-19(Ange Gabriel) - 0000230N(Jaouen, Jean François) - 00000291Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-07-19(Félicité) - 0009699N(Léostie, Marcel) - 00010077Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-07-19(Providence) - 0002612N(Lecadre, François) - 00002698Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-07-20Union - 0000288NPaye, Budoc - 00000388Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-07-20Joseph - 0007375NStericker, John - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-20Sincérité - 0001314NHubbart, Abraham - 00000288Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-20Heureux Retour - 0003550NCorrey, John - 00003543Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-20Nancy - 0000293NMonger, John - 00001019Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-07-20Amis - 0002411NTood, Roger - 00001261Dunkerque - A0204180Newcastle - A0409139
= 1787-07-20Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-20Satisfaction - 0001272NThompson, Pierre - 00001258Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-07-20Pierre et Léonard - 0007765NDeswart, Adrien - 00001667Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-07-20Lyon - 0000007NBewill, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-07-20Fleur de May - 0000663NGoodwin, Samuel - 00000618Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-07-20(Espérance) - 0000979N(Milbeo, Jean) - 00001145Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-07-20(Bonne Foi) - 0001072N(Carrie, Thomas) - 00001289Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-07-20(Bonfermier) - 0013430N(Benoits, Pierre) - 00013410Dunkerque - A0204180
= 1787-07-20(Bruyante) - 0000804N(Hyes, Jean Baptiste) - 00000978Dunkerque - A0204180[Rouen] - A0122218
= 1787-07-21Saint Jean Baptiste - 0001277NRoux, Jean - 00001467Dunkerque - A0204180La Rochelle - A0198999
= 1787-07-21Sainte Anne - 0000148NBerthelot, Jacques - 00000205Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-21Short Jacquet - 0001009NPlixplage Humphrey - 00001175Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-07-21Bonne Intention - 0009845NCarx, Thomas - 00000457Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-21Sommersett - 0001282NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-07-21James - 0001191NDavison, Jean - 00001615Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-21Marchand - 0001437NMartin, Joseph - 00001662Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-21Actif - 0000807NLe Roux, Jean Baptiste - 00000926Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-07-21Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-07-21Actif - 0001283NDuun, Guillaume - 00001478Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-07-21Haut - 0003093NHurtley, Richard - 00003055Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-21(Saint Philippe) - 0000895N(Nolleau, Jacques) - 00002185Dunkerque - A0204180(Isle Dieu) - A0195014
= 1787-07-23Comète errante - 0001570NBeens, Jean - 00001765Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-23Sainte Catherine - 0001302NJean, Nicolas - 00001578Dunkerque - A0204180Brouage - A0189364
= 1787-07-23Demoiselle Catherine - 0001230NCoddevin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-23Friend - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-24Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-24Jeune Louis - 0000835NSouchet, Léonard - 00000981Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-07-24Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Hastings [Folkestone] - A0383904
= 1787-07-24Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-07-24Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-07-24Charlotte - 0000824NMount, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-07-24(Elisabeth) - 0013725N(Ditmoncavre, Delrue) - 00013715Dunkerque - A0204180
= 1787-07-25Marquis - 0002094NBesson, Martin - 00002223Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-07-25Saint Pierre - 0000963NMasson, Vincent - 00001117Dunkerque - A0204180Marennes - A0136930
= 1787-07-25Hawke - 0009824NPolder Thomas - 00003777Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-25Jeune Jacques - 0002770NRas, Jean - 00002930Dunkerque - A0204180Naadezny - A9999999
= 1787-07-25Deux Soeurs - 0000421NVandevestrop, Henri - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-07-25(Saint Ambroise) - 0003964N(Nazereau, François) - 00001062Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-07-26Wasp - 0000010NDyer, Jacques - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-07-26Speedwell - 0002922NJohnson, Israël - 00000741Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-07-26Lively - 0001516NGittings, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-26Charmante Molly - 0000351NCullen, Richard - 00000442Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-26Hirondelle - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-26Seipiv - 0001191NDavison, Jean - 00001615Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-26Amitié - 0001159NBarch, Bazy - 00001331Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-07-26(Comode) - 0001187N(Fromentin, Jacques) - 00000951Dunkerque - A0204180(Île d'Yeu) - A0195014
= 1787-07-27Société - 0015938NLevasseur, Robert - 00003348Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-27Saint Alexandre - 0000048NHaignerez, Jean Marie - 00000062Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-07-27Diligence - 0002142NDenis, Jean - 00007565Dunkerque - A0204180Rouen [Le Havre] - A0187101
= 1787-07-27Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-27Bonne Intention - 0000828NGreen, Thomas - 00001017Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-07-27Jeune Michel - 0000464NLekerkerk, Dirk - 00000544Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-07-27Dolly - 0000783NArre,l Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-27Meme - 0002853NClayson, Edward - 00001196Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-27Fly - 0001107NHart, Richard - 00002260Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-27Long Succes - 0012385NBurfield, Henri - 00001083Dunkerque - A0204180Bearing - A0386567
= 1787-07-27Société - 0001580NNefs, Jean - 00001773Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-27Fortitude - 0003224NHenderson, Jean - 00003216Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-07-27Fly - 0003902NJohnson, Jean - 00002263Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-28Joseph - 0007375NStericker, John - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-07-28Bon Desain - 0002964NPreston, Edward - 00002973Dunkerque - A0204180Lyn - A0381991
= 1787-07-28Nancy - 0000832NMakintosh, Alexander - 00000972Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-28Saint Pierre - 0001585NOber, Henri - 00001778Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-28Chardon - 0002684NGardner, Slenbaet - 00002800Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-28Expédition - 0003409NBennet, Guillaume - 00003424Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-07-28Wakefield - 0003210NRobinson, John - 00003200Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-07-28Nernble - 0000533NScarey, Guillaume - 00000629Dunkerque - A0204180Exeter - A0390341
= 1787-07-28(Enigme) - 0012823N(Lasseteyny, Laurent) - 00012741Dunkerque - A0204180(Bayonne) - A0187995
= 1787-07-30Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-30Jeune Benjamin - 0001485NDumont, Jean Baptiste - 00001545Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-30Félicité Julie - 0001873NPomerat, Joseph - 00001998Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-07-30Sainte Rose - 0000011NGuillaume, Jean - 00000017Dunkerque - A0204180Paimpol - A0214583
= 1787-07-30Charmante Molly - 0000351NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-30Elisabeth - 0000931NRayner, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-07-30Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-07-30(Petit Saint Pierre) - 0000143N(Lefebvre, Pierre) - 00000197Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-07-31Comte de Montmorin - 0002673NCoffin, Richard - 00002707Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-07-31Buzy - 0000725NWooton, Harry - 00000874Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-07-31Charmante Molly - 0000351NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-07-31Mouche - 0002189NCurling, Randall - 00002469Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-07-31Trois Etoiles - 0003381NSchutz, Mickaël - 00003911Dunkerque - A0204180Stettin - A1164922
= 1787-07-31Etoile - 0003985NTuberssé, Klaas - 00003974Dunkerque - A0204180Zeeriecke - A0620493
= 1787-07-31Demoiselle Marie - 0000920NDemitter, Pascal - 00001080Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-01Charmante Molly - 0000351NJeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-01Pinck - 0001121NDyer, Jacques - 00000016Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-08-01(Liberté) - 0000743N(Le Ginego, Jean) - 00000887Dunkerque - A0204180(Ile aux moines) - A0185539
= 1787-08-01(Petite Victoire) - 0001601N(Cadou, Jean) - 00001790Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-01(Duc de Normandie) - 0000137N(Robert, Pierre) - 00000194Dunkerque - A0204180[Caen] - A0132409
= 1787-08-01(Onerime) - 0001484N(Duhamel, Jean) - 00001481Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-08-01(Ferme) - 0000946N(La Haye, Jean Baptiste) - 00001139Dunkerque - A0204180(Saint Martin de Ré) - A0127055
= 1787-08-02Louise - 0002859NLeclerc, Jean - 00003361Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-02Marie - 0002860NGuett, Jean - 00003358Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-02Speedwell - 0000116NBly, Jean - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-08-02Charlotte - 0002195NRoelof, Laurent - 00002553Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-02Rossignol - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-08-02Partridge - 0000160NHall, William - 00000220Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-02Pégase - 0002418NLyon, Jacques - 00002458Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-02Sarah - 0001161NCarrington, Richard - 00002608Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-02Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-08-02Bonne Volonté des Amis - 0000469NPain, John - 00000548Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-02Saint Louis - 0002898NCap, François - 00008082Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-08-02Marie Anne - 0002221NBenterch, Budoc - 00000397Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-08-03Marie - 0002234NHow, Samuel - 00002336Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-03Peggy - 0000741NBelling, William - 00000885Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-08-03Dolly - 0000783NArnal, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-03Robert - 0001347NJeffery, Robert - 00001579Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-03Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-08-03(Joseph Marie) - 0001809N(Brizard, Jean Charles) - 00001971Dunkerque - A0204180(Saint Martin de Ré) - A0127055
= 1787-08-04Sophie - 0002187NFitch, William - 00002256Dunkerque - A0204180Nantuckett - A1964059
= 1787-08-04Prince de Galles - 0000748NBurt, John - 00000891Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-04Elisabeth - 0000435NSmith, Jean - 00000515Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-04Peggy - 0003903NBronton, Mathew - 00002180Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-08-04Quatre Marie - 0001021NRenier, Jacques - 00001209Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-08-04Espérance - 0000410NRose, Christian - 00000495Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-08-04(Sophie) - 0002187N(Fitch, William) - 00002256Dunkerque - A0204180(Nantuckett) - A1964059
= 1787-08-06Jean Joseph - 0002819NTurot, Jean - 00002851Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-08-06Etats Unis - 0002672NCoffin, Thaddé - 00002708Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-06Marie - 0002676NCoffin, Barthélémy - 00002706Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-06Liberté - 0000743NLe Guenego, Jean - 00000887Dunkerque - A0204180Ile aux moines - A0185539
= 1787-08-06Sœurs - 0002467NWaton, Richard - 00002504Dunkerque - A0204180Haring [Harwich] - A0386567
= 1787-08-06Lyon - 0000008NPhilips, Thomas - 00000011Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-06(Eole) - 0001234N(Butel, Charles) - 00001436Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-06(Etats Unis) - 0002672N(Coffin, Thaddé) - 00002708[Dunkerque] - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-06(Marie) - 0002676N(Coffin, Barthélémy) - 00002706[Dunkerque] - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-07(Saint Nicolas) - 0001792N(Ramet, Michel) - 00000786Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-08-08Hagus - 0003086NPaschall, Henri - 00003942Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-08Elisabeth - 0000932NGaugnez, Nicolas - 00001094Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-08-08Cadet de Caux - 0002814NLemarchand, Jacques - 00002799Dunkerque - A0204180Le Havre[Caudebec en Caux] - A0180920
= 1787-08-08Prince de Chimay - 0001636NRyan - 00001825Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-08Frères et Sœurs - 0003806NHopkins, Thomas - 00003750Dunkerque - A0204180Greenwich - A0397762
= 1787-08-08Saint Jacob - 0000020NRosé, Swen - 00000028Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-08-08Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-08-08Thomas - 0003932NLewis, John - 00003956Dunkerque - A0204180Greenwich - A0397762
= 1787-08-08Joseph - 0007375NStricker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-08Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-08-08Jean - 0004042NAlexander, John - 00003170Dunkerque - A0204180Barkin - A0406923
= 1787-08-08(Ville de Cognac) - 0001044N(Quoniant, Louis) - 00001267Dunkerque - A0204180(Cognac) - A0205535
= 1787-08-09Saint Ildut - 0002490NNizon, François - 00012637Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-08-09Saint Pierre - 0002827NLieven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-09Belle Suzanne - 0000409NMarzin, Joseph - 00000494Dunkerque - A0204180Breveau [Aber Vrach] - A0150810
= 1787-08-09Providence - 0000619NFoster, J. - 00000727Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-09Amitié - 0000704NWooton, James - 00000854Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-09Fleur de May - 0002024NNone, John - 00002118Dunkerque - A0204180Mazy [Mersey] - A0388793
= 1787-08-09Frères - 0003293NPhilips, Georges - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-09(Espérance) - 0000410N(Rosé, Christian) - 00000495Dunkerque - A0204180[Göteborg] - A1039917
= 1787-08-10Providence - 0002612NLe Cadre, François - 00002698Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-10Quatre Frères - 0000372NFlair, Daniel - 00000466Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-10Aigle noir - 0001056NVanderplant, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-08-10Prince royal Christian - 0003780NBoysen - 00007513Dunkerque - A0204180Apenrade - A0828838
= 1787-08-10(Saint Denis) - 0000121N(Thueux, Jean) - 00000171Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-08-11Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-11Trois Frères - 0000485NSauvage, Jean - 00000577Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-11Jeune Louise - 0002342NWittkop, Siebe - 00002401Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-08-11Busy - 0000725NWooton, Harry - 00000874Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-08-11Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-11Reine Charlotte - 0000824NMomet, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-08-11William et Marie - 0000621NFoster, Edward - 00000728Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-11Martha - 0003462NPearcifiell, James - 00003471Dunkerque - A0204180Woodbrige - A0407326
= 1787-08-11Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-08-11Joseph et Marie - 0000455NHevet, Joseph - 00003924Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-11Henriette - 0002281NWorst, Jacob - 00002368Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-08-11Combattant - 0002276NSchnitz, John - 00002354Dunkerque - A0204180Barth - A0756074
= 1787-08-11Johannes Cécilia - 0000355NDanielsen, Helyes - 00000453Dunkerque - A0204180Warbourg - A0717276
= 1787-08-11(Saint Germain) - 0000765N(Ramet, Charles) - 00000780Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-08-11(Soleil) - 0001528N(Haguet, Louis Dominique) - 00001574Dunkerque - A0204180(Dieppe) - A0130761
= 1787-08-13Tobias - 0000514NVanderstreck, Thomas - 00000609Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-13Espérance - 0000979NMilbeo, Jean - 00001145Dunkerque - A0204180Argenton - A0169612
= 1787-08-13Hirondelle - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-13Bonne Intention - 0000828NGreen, Thomas - 00001017Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-08-13Earty et Tate - 0000849NNutman, Joseph - 00000999Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-08-13Betzy - 0000715NSmith, Jonathan - 00000521Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-08-13Martin - 0000511NDixon, Thomas - 00000607Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-13Meme - 0002853NKenney, Thomas - 00000649Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-13Monched - 0003904NBrookman, David - 00003852Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-13Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-13Grace - 0003250NRedlan, John - 00003230Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-14Gull - 0003986NBlack, J. - 00003917Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-14Bonne Intention - 0009845NHart, William - 00002612Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-14Lively - 0001516NGetting, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-14Providence - 0001141NParish, Stephen - 00001326Dunkerque - A0204180Awford [Lawford] - A0401753
= 1787-08-14Aventure - 0000821NRogers, John - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-14Bonne Intention - 0009845NKirkaldie, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-14Marie Julienne - 0001157NVen, Tanguy - 00001350Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-08-14Dauphin - 0002184NSwain, Vriah - 00009483Dunkerque - A0204180Nantuckett - A1964059
= 1787-08-14Nancy - 0000601NWhite, Richard - 00000702Dunkerque - A0204180Guernezé - A1945598
= 1787-08-14(Deux Brothers) - 0010569N(Theaker, Howard) - 00010929Dunkerque - A0204180(Wilby) - A0407958
= 1787-08-14(Jeannette) - 0002902N(Londavin, Gabriel) - 00002916Dunkerque - A0204180(Saint Denis) - A0141325
= 1787-08-14(Dauphin) - 0002184N(Swain, Vriah) - 00009483[Unknown] - A0204180(Nantuckett) - A1964059
= 1787-08-15Effort - 0001999NWaton, John - 00002124Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-15Meme - 0002853NClerinball, James - 00002889Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-16Elisabeth - 0000931NRamier, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-08-16Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Walson [Maldon] - A0389696
= 1787-08-16Saint Nicolas - 0001792NRamez, Charles - 00000780Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-08-16Marguerite - 0001821NMeyer, Gerris - 00003591Dunkerque - A0204180(Altona) - A0649794
= 1787-08-16Marin - 0000922NCarenton, Richard - 00001084Dunkerque - A0204180Hearing [Harwich] - A0386567
= 1787-08-16Amitié - 0001159NBurch, Beuzy - 00001331Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-16Jeans - 0001722NEntaye, Humphrey - 00001175Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-08-16Quilbar - 0000616NKerrich, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-16Paquebot - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-08-16Diligence - 0003620NJones, Thomas - 00001880Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-16(Demoiselle Catherine) - 0001230N(Coddevin, François) - 00000225Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-17Modeste - 0000527NMorel, Pierre - 00000619Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-17Saint Joseph - 0001797NLeroy, Mathurin - 00007181Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-08-17Bonne Foy - 0001072NCornic, Thomas - 00001289Dunkerque - A0204180Argenton - A0169612
= 1787-08-17Saint Germain - 0000765NRamez, Charles - 00000780Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-08-17Sommersett - 0001282NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-08-17Fortitude - 0001973NCook, Peter - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone [Sandgate] - A0409318
= 1787-08-17Joseph et Marie - 0000455NCorby, Robert - 00000536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-17Espérance - 0003397NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-08-17Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-17(Saint Louis) - 0014264N(Pteard, Jean Louis) - 00014233Dunkerque - A0204180
= 1787-08-18Oussel - 0001121NDyer, Jean - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-08-18Alert - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-18Vigne - 0000593NRichardson, Robert - 00000699Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-18Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-08-18Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-18Betzy - 0000715NBrooker, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-08-18Guillaume et Marie - 0000962NWaller, Vincent - 00001121Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-18Sœurs - 0000815NWharam, Richard - 00000935Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-18Providence - 0000632NMay, Jean - 00000744Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-18Intention - 0009845NKirkaldie, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-18Saint Denis - 0000121NThueux, Jean - 00000171Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-08-18(Deux Amis) - 0007791N(Joyau, Etienne) - 00008100Dunkerque - A0204180(Saint Martin de Ré) - A0127055
= 1787-08-18(Marie de Grâce) - 0003249N(Pasturel, Athanase) - 00003231Dunkerque - A0204180(Erquy) - A0164808
= 1787-08-18(Saint Antoine) - 0001443N(Live, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-08-18(Jeanne) - 0001199N(Dupeyrat, Martin) - 00001390Dunkerque - A0204180(Roque de Tau) - A0195706
= 1787-08-20Bienfaisant - 0000666NRoddefin, René - 00000822Dunkerque - A0204180Marennes - A0136930
= 1787-08-20Fidélité - 0001745NLéostic, Michel - 00001915Dunkerque - A0204180[Argenton] - A0169612
= 1787-08-20Roi David - 0000868NMollin, Louis - 00001009Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-08-20Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-20Bonne Intention - 0009845NCarr, Thomas - 00000457Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-20Dolly - 0000783NCotter, Jean - 00003257Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-20Fleur de May - 0002024NNun, Jean - 00002118Dunkerque - A0204180Mensi [Mersey] - A0388793
= 1787-08-20[Missing] - 0001145NRichmond, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-08-20Résolution - 0003905NHarris, William - 00003857Dunkerque - A0204180
= 1787-08-20Flett - 0000457NHarman, Henri - 00001872Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-08-20(Flore) - 0008891N(Chalier, Jean Marie) - 00009236Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-08-20(Actif) - 0000807N(Leroux, Jean Baptiste) - 00000926Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-08-20(Trois Freres) - 0000486N(Live, Jacques) - 00000576Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-21Invariable - 0001057NVanvliene, Pierre - 00001264Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-21Jean François Marie - 0000408NMazzin, René - 00000493Dunkerque - A0204180Aber Ildut - A0140339
= 1787-08-21Thin Sail - 0002828NBrames, John - 00003940Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-21Speedwell - 0000116NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-08-21Bonne Intention - 0001723NBurfield, Georges - 00001082Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-08-21Mouche - 0002188NBarfield, Henri - 00002470Dunkerque - A0204180Hearing [Harwich] - A0386567
= 1787-08-22Effort - 0003322NDake, Thomas - 00003342Dunkerque - A0204180Southampton - A0408148
= 1787-08-22Reine Charlotte - 0000824NMount, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-08-22(Saint Germain) - 0000765N(Ramet, Charles) - 00000780Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-08-22(Demoiselle Marie) - 0000920N(Demitter, Jacques) - 00001079Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-08-22(Don de Dieu) - 0001715N(Gossiane, Jean) - 00000808Dunkerque - A0204180(Boulogne) - A0152606
= 1787-08-22(Petit Neptune) - 0000605N(Plucke, Pierre) - 00000707Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-08-22(Surveillante) - 0002496N(Lameau, Jean) - 00002595Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-08-23Union - 0000261NMessemacker, Jacques - 00000350Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-23Saint Charles - 0001540NBouloch Tanguy - 00001739Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-08-23Anne - 0001587NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-23Charmante Maria La - 0000364NCars, Daniel - 00000455Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-08-23Louis - 0003525NGrune, Dirderich - 00003516Dunkerque - A0204180Brème - A0698345
= 1787-08-23Hirondelle - 0009258NSloaman, William - 00001562Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-08-23Robert et Sally - 0001114NWilliamson, John - 00001330Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-23Sœurs - 0002467NWatson, Richard - 00002504Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-23(Marie Francoise) - 0002709N(Aubry, Guillaume) - 00000582Dunkerque - A0204180[Caen] - A0132409
= 1787-08-24Demoiselle Marie - 0000921NVanderheyde, Antoine - 00001081Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-08-24Anne - 0002071NCabben, John - 00003923Dunkerque - A0204180Harrich [Harwich] - A0386567
= 1787-08-24kiral - 0000585NHarlow, William - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-08-24Baleine - 0003660NPatry, John - 00003648Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-24Elisabeth - 0003329NRailton, Jean - 00003958Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-24Trois Frères - 0000463NLeckerkerk, Pierre - 00000543Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-08-24Alexandre - 0001480NDevrés, Pierre - 00001668Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-08-24Nancy - 0000831NForbes, André - 00000971Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-24Angley - 0003283NThompson, Jean - 00003271Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-24(Justane Farorite) - 0000602N(Charice, Jean) - 00006583Dunkerque - A0204180(Noimoutier) - A0136403
= 1787-08-25Jeune Isabelle - 0001625NPieters, Pierre - 00001816Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-25Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-25(Sainte Thérèse) - 0000216N(Willaert, Charles) - 00000265Dunkerque - A0204180([La Hougue]) - A0177816
= 1787-08-25(Dieppoise) - 0000951N(Corrue, Jean Vincent) - 00001141Dunkerque - A0204180(Dieppe) - A0130761
= 1787-08-25(Marquis) - 0002094N(Bessomret, Martin) - 00002223Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-08-27Ferme - 0000946NLahaye, Jean Baptiste - 00001139Dunkerque - A0204180Saint Martin en Ré - A0127055
= 1787-08-27Demoiselle Cecille - 0001291NFerracke, Michel - 00001497Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-27Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-27Industrie - 0000927NAvery, Thomas - 00001090Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-08-27Marie - 0012897NBruce, William - 00003895Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-08-28Saint Pierre - 0000226NDamman, Charles - 00000279Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-28Jeune Pierre - 0001835NHubersen, Joseph - 00001962Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-28Duc d'Orleans - 0000898NMarmain, Antoine - 00002283Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-28Providence - 0001141NParish, Stephen - 00001326Dunkerque - A0204180[Lawford] - A0401753
= 1787-08-28Nimble - 0000533NScory, William - 00000629Dunkerque - A0204180Exeter - A0390341
= 1787-08-28Flit - 0000457NPalmer, Thomas - 00001874Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-08-28Providence - 0000619NFoster, James - 00000727Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-08-28Dame Marie - 0001025NAmmusen, Anders - 00001220Dunkerque - A0204180Christiania - A0836627
= 1787-08-28Joannes - 0002352NBeg, Carel - 00002502Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-08-28Quatre Sœurs - 0000377NScherkerberg, Lit - 00000467Dunkerque - A0204180Workum - A0637735
= 1787-08-28Wasp - 0000010NDyer, Jean - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-08-28(Espérance) - 0000448N(Le Briseu, Nicolas) - 00001965Dunkerque - A0204180(La Hougue) - A0177816
= 1787-08-29Félicité - 0000909NLegrand, Charles - 00001069Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-08-29Argus - 0000731NPanell, Henri - 00000880Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-29Fortune - 0001564NHall, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-08-29Dauphin - 0001263NOcket, Jean - 00001405Dunkerque - A0204180[Ostende] - A0049808
= 1787-08-29Emmanuel - 0001262NOcket, Mathieu - 00001404Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-08-29Actif - 0001283NDunn, Georges - 00001478Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-08-29(Jenny) - 0002271N(Painchaud, Jean) - 00000549Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-08-30Bienfaisant - 0001962NLÿ, Jean - 00009320Dunkerque - A0204180Bourcefranc - A0145182
= 1787-08-30Bonne Intention - 0009845NHart, William - 00002612Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-30Betzy - 0000715NBrooker, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180[Lee] - A0385891
= 1787-08-30Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-08-30Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-08-30Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-08-30Jack - 0003095NHarve, William - 00003066Dunkerque - A0204180Glasgow - A0397114
= 1787-08-30Amitié - 0001657NOreille, Jean Baptiste - 00001844Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-30Eole - 0001234NButel, Charles - 00001436Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-08-30Ange Gabriel - 0000230NJanvier, Jean - 00000291Dunkerque - A0204180Argenton - A0169612
= 1787-08-30Fortitude - 0000382N(Moor, James) - 00006761Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-08-30Plaugh - 0002029NFarmer, Thomas - 00001106Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-08-30Bonne Espérance - 0002066NHendricke, Jacob - 00003692Dunkerque - A0204180Peckel - A0637025
= 1787-08-30Apparence - 0002354NOsterbery, Anders - 00002431Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-08-30Jean - 0001722NEmpty, Humphrey - 00001175Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-08-30Meme - 0002853NPartridge, John - 00002071Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-08-30(Saint Denis) - 0000121N(Thueux, Jean) - 00000171Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-08-31(Saint Jean Baptiste) - 0001131N(Lainé, Augustin) - 00001317Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-08-31(Saint Pierre) - 0004375N(Le Dépensier, Pierre) - 00004313Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-08-31(Sainte Catherine) - 0001289N(Féas, Nicolas) - 00001495Dunkerque - A0204180(Bourcefranc) - A0145182
= 1787-08-31(Petit Augustin) - 0002894N(Le Bihan, François Marie) - 00002911Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-09-01Bien Aimé - 0000969NLieven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-01Saint Germain - 0000765NRamez, Martin - 00002288Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-09-01Espérance - 0003397NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-09-01Liberté - 0000612NWood, William - 00000853Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-09-01Effort - 0000759NBishop Thomas - 00000903Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-01Jeanne - 0003890NWhytock, Georges - 00001428Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-01Betty - 0000719NWatson, James - 00000872Dunkerque - A0204180Wick - A0400354
= 1787-09-01Elisabeth - 0000929NHubbart, Thomas - 00001092Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-09-01(Jean Joseph) - 0002819N(Thurat, Emmanuel) - 00009557Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-09-03Fortune - 0001767NCezar, Charles - 00001934Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-03Robert - 0001347NJeffery, Robert - 00001579Dunkerque - A0204180Chatham - A0404691
= 1787-09-03Eclipse - 0000498NKarby, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-03Dunkerque - 0000495NSmith, Francis - 00000625Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-03Espérance - 0000981NPeterson, Jens - 00001147Dunkerque - A0204180Arendal - A0894753
= 1787-09-04Flore - 0002039NLolling, Tiede - 00002188Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-09-04Œillet - 0001121NDyer, Jean - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-04Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-04(Demoiselle Cécile) - 0001291N(Fervacke, Michel) - 00001497Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-04(Saint Pierre) - 0000963N(Masson, Vincent) - 00001117Dunkerque - A0204180(Marennes) - A0136930
= 1787-09-05Concorde - 0001187NFromentin, Jacques - 00000951Dunkerque - A0204180Ile Dieu - A0195014
= 1787-09-05Amis - 0002149NGouey, Pierre - 00002214Dunkerque - A0204180Cherbourg - A0205085
= 1787-09-05Ville de Conigac - 0001044NQuoniam, Louis - 00001267Dunkerque - A0204180Cognac - A0205535
= 1787-09-05Dunkerque - 0000495NParson, Bernard - 00002031Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-05Bonne Intention - 0009850NBarnell, John - 00000977Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-05Union - 0003906NBurck, Benjamin - 00003853Dunkerque - A0204180Hearing [Harwich] - A0386567
= 1787-09-05Fame - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-05Prince de Galles - 0000749NMatthews, William - 00000892Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-06Commerce - 0003188NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-09-06Effort - 0001650NCrispin, Benjamin - 00001536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-06Bonne Intention - 0009855NWatson, Thomas - 00001182Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-06Dolly - 0000783NHarnold, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-06Espérance - 0001119NBasset, Philippe - 00001295Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-06Paix - 0000130NDelaroche, Charles - 00000187Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-06Aimable Ursule - 0007498NLongue Epée, Charles - 00001281Dunkerque - A0204180Ile Dieu - A0195014
= 1787-09-06Eleonore - 0003028NHow, Thomas - 00003020Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-06Amitié - 0001655NCarssen, Mads - 00000456Dunkerque - A0204180Frederichshald - A0869447
= 1787-09-06Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-09-06Wakefield - 0001242NCarter, Thomas - 00002604Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-06Bienfaisant - 0000666NGodefrin, René - 00000822Dunkerque - A0204180Marennes - A0136930
= 1787-09-06Bruyante - 0000804NHÿs, Jean Baptiste - 00000978Dunkerque - A0204180Le Havre [Rouen] - A0122218
= 1787-09-06Trois Frères - 0000486NLieven, Jacques - 00000576Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-06Dauphin - 0001389NCugneau, Elie - 00001538Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-09-07Actif - 0000807NLe Roux, Jean Baptiste - 00000926Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-09-07Lyon - 0000008NPhilips, Thomas - 00000011Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-07Aventure - 0000821NRogers, John - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-07Fleur de May - 0002024NNunon, John - 00002118Dunkerque - A0204180Marsoy [Mersey] - A0388793
= 1787-09-07Providence - 0001096NTorke, Lars - 00001315Dunkerque - A0204180Mandal - A0834735
= 1787-09-07Belle Espérance - 0002367NBrusiu, Kristeune - 00002416Dunkerque - A0204180Larwig - A0385744
= 1787-09-07Emmanuel - 0001915NChristian, Otte - 00002043Dunkerque - A0204180Holmestrand - A0858871
= 1787-09-07Karen Dorothea - 0003887NSundené, Ole - 00003836Dunkerque - A0204180Sogn - A0887946
= 1787-09-07Bonne Intention - 0001632NRolfe, William - 00001342Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-07Speedwell - 0000116NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-09-07Marquis de Grundby - 0001309NClayson, Edward - 00001196Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-07Providence - 0000497NKirkup, William - 00000589Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-07Faucon - 0000163NGolden, Thomas - 00000223Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-07Penelope - 0002186NMuvers, William - 00002255Dunkerque - A0204180Nantuckett - A1964059
= 1787-09-10Saint Nicolas - 0000766NRyckeman, Christian - 00000911Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-10Bonne Intention - 0009845NWhite, James - 00001183Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-10Mathieu - 0003462NParsifield, James - 00003471Dunkerque - A0204180Woodbrige - A0407326
= 1787-09-10Union - 0000241NCezard, Jean - 00000326Dunkerque - A0204180Penerf - A0137954
= 1787-09-10Michel - 0002312NNazereau, François - 00001062Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-09-10Bonne Intention - 0000828NNash, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-09-10Bonne Intention - 0009850NBarnell, John - 00000977Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-10Fortune - 0001973NCook, Peter - 00000151Dunkerque - A0204180Folkestone [Sandgate] - A0409318
= 1787-09-10Dunkerque - 0000492NJohnson, James - 00000585Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-10Robert et Marie - 0002145NPearce, James - 00002272Dunkerque - A0204180Padstow - A0391854
= 1787-09-10Marchand - 0001437NMartin, Joseph - 00001662Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-10Venus - 0003245NBurn, Nicolas - 00003228Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-10Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-10Prince de Galles - 0000748NBurt, John - 00000891Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-10Plough - 0002029NFarmer, Thomas - 00001106Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-10(De Granbourg) - 0002525N(Le Joille, Nicolas) - 00012134Dunkerque - A0204180(Saint Valery sur Somme) - A0196771
= 1787-09-10(Espoir de la Mer) - 0003754N(Morel, Henry) - 00007566Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-11Demoiselle Catherine - 0001230NCoddevin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-11Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-09-11Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-09-11Deux Frères - 0002004NDoedes, Abe - 00003592Dunkerque - A0204180Errewin - A9999999
= 1787-09-11Bonne Intention - 0009845NAdams, William - 00000899Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-11Rambler - 0001649NRichard, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-11Marie Catherine - 0001183NLanglois, Thomas - 00001381Dunkerque - A0204180Bordeaux - A0180923
= 1787-09-11Joseph Marie - 0001809NBrizard, Jean - 00001971Dunkerque - A0204180Saint Martin - A0127055
= 1787-09-11Trois Soeurs - 0002409NHarmens, Tepke - 00002554Dunkerque - A0204180Stavoren - A0617348
= 1787-09-11Jeune Wygger - 0007964NDejonge, Eylden Harm - 00008276Dunkerque - A0204180Zapmer
= 1787-09-11Espérance - 0001697NGyles, Samuel - 00002340Dunkerque - A0204180Ile de Rhodes - A1964044
= 1787-09-11Société - 0001580NNefs, Jean - 00001773Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-11Trois Amis - 0002415NShaw - 00000659Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-11(Automne) - 0000943N(Villet, Pierre) - 00002373Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-12Saint Denis - 0000121NThueux, Jean - 00000171Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-09-12Robert et Sally - 0001114NWilliamson, John - 00001330Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-09-12Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-12Neptune - 0000603NRichmond, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-12Ostende - 0000162NBarnell, Thomas - 00000221Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-12Industrie - 0002543NBubber, Isaac - 00002643Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-12Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-09-12Industrie - 0002542NJoncs, Zacharie - 00002642Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-12Dolly - 0000783NHarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-12Pigeon - 0001853NRicharson, William - 00019300Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-12Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-12Sainte Anne - 0000147NDamman, Jean - 00000202Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-12Nancy - 0000832NFitch, Jadedixch - 00001791Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-12Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-12(Saint Germain) - 0000765N(Ramet, Charles) - 00000780Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-09-12(Saint Pierre) - 0000525N(Moussau, François) - 00001414Dunkerque - A0204180(Pouillac) - A0196731
= 1787-09-13Speedwell - 0001859NParson, Barnett - 00002031Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-13Bonne Intention - 0009845NWilliam, John - 00001869Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-13Tartare - 0000945NDuck, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-13Glaire - 0004037NStroud, Thomas - 00000994Dunkerque - A0204180Ramsgate - A0395164
= 1787-09-13Sally - 0012549NSpalding, Benjamin - 00012457Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-09-13(Duchesse d'Avray) - 0002206N(Aufry, Adrien) - 00002285Dunkerque - A0204180(Fécamp) - A0192135
= 1787-09-14Dunkerque - 0002185NSwain, Jonathan - 00000953Dunkerque - A0204180Nantuckett - A1964059
= 1787-09-14Endauvour - 0002117NWard, Henri - 00000907Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-09-14Neptune - 0000844NSwain, John - 00000955Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-14Espérance - 0003397NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-09-14Tarr - 0000615NKerrich, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-14[$] de Tourcoing - 0002283NVanzon, Cornil - 00002372Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-09-14Bonne Intention - 0009845NCarr, Thomas - 00000457Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-14Lyon - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-14Hennicker - 0000745NHammond, Robert - 00002410Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-14Anne Catherine - 0001888NSchutt, Herman - 00002037Dunkerque - A0204180Barth - A0756074
= 1787-09-14Emanuel - 0003743NJacobsen, Jacob - 00003690Dunkerque - A0204180Lauwig - A0385744
= 1787-09-14Anne Marie - 0000152NKucke, Jean - 00000207Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-14(Diligence) - 0002494N(Salaun, Jean Marie) - 00012941Dunkerque - A0204180(Le Conquet) - A0187969
= 1787-09-14(Dunkerque) - 0002185N(Swain, Jonathan) - 00000953[Dunkerque] - A0204180(Nantuckett) - A1964059
= 1787-09-15Jeune Benjamin - 0001485NDamont, Jean Baptiste - 00001545Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-15Saint Paul - 0001583NNoedts, Etienne - 00001776Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-15Deux Frères - 0000834NDenecker, Léonard - 00000979Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-15Angélica Lantigua - 0000229NWalrecht, Willem - 00000295Dunkerque - A0204180Groeningue - A0630182
= 1787-09-15Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-09-15Elisabeth - 0000931NRamer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-09-15Lively - 0001299NFrench, Robert - 00001549Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-09-15Hollandais - 0002826NLambert, Richard - 00001192Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-15Eclipse - 0000498NKerby, Guillaume - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-15Paix - 0000128NSablé, Louis - 00000182Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-15Espérance - 0000450NDobbelaere - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-15Sarah - 0001160NWilkinson, Robert - 00001332Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-15John - 0003779NCook, John - 00003703Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-09-15Fly - 0010439NBurfield, Henri - 00001083Dunkerque - A0204180Aring - A0386567
= 1787-09-15Am[$]de - 0003927NFranklin, Christopher - 00003892Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-15Britania - 0000772NStandbank, John - 00000917Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-15(Dauphin) - 0001389N(Cuqueau, Elie) - 00001538Dunkerque - A0204180[Roque de Thau] - A0167415
= 1787-09-17Sainte Marie - 0001303NDuwayon, Thomas - 00001485Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-17Nancy - 0000294NNorman, William - 00002971Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-09-17Endeavour - 0001650NMoor, John - 00003776Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-17Jean et Elisabetn - 0000435NSmith, Jean - 00000515Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-17(Saint Joseph) - 0011491N(Bernard, Pierre) - 00011777Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-09-17(Saint Louis) - 0001958N(Garnier, Joseph) - 00010761Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-09-18Bonne Mère - 0000028NLe Boucher, François - 00006350Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-09-18Speedwell - 0000461NSmith, John - 00000739Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-18Bonne Intention - 0001632NRolfe, William - 00001342Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-18Rossignol - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-18Succes - 0009842NWise, Michel - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-09-18Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-09-18(Trois Frères) - 0000486N(Liéven, Jean) - 00000578Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-19Fly - 0001107NHart, Richard - 00002260Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-19Aigle noir - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-19Plough - 0002029NFarmer, Thomas - 00001106Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-19(Princesse de prusse) - 0000046N(Hagneré, Jean) - 00000061Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-09-20Saint Germain - 0000765NRamez, Charles - 00000780Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-09-20Allert - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-20Allert - 0001390NShullock - 00003937Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-20Fleur de May - 0002024NNun, Jean - 00002118Dunkerque - A0204180Mazzy [Mersey] - A0388793
= 1787-09-20Lyon - 0000008NPhilips, Thomas - 00000011Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-09-20James - 0001191NDavison, Jean - 00001615Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-20Bonne Intention - 0009845NPattison, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-20Sally - 0000159NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Waltew [Maldon] - A0389696
= 1787-09-20Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-20Lively - 0001516NGutting, Thomas - 00001678Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-20Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-09-20Espérance - 0000978NSolberg, Halver - 00001144Dunkerque - A0204180Kragero - A0863210
= 1787-09-20Saint Pierre - 0001734NSteen, Anders - 00001905Dunkerque - A0204180Frederichshald - A0869447
= 1787-09-20Utriea - 0002351NAlen, Cornelin - 00002404Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-09-20Meme - 0002853NClarenball, James - 00002889Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-09-20Hallifac - 0002256NPetrie, John - 00002362Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-09-20Bonne Intention - 0009858NFreeman, Thomas - 00003756Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-09-20Speedwell - 0000116NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-09-20(Saint Nicolas) - 0000766N(Psickman, Christian) - 00000911Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-09-21Aurore - 0001486NDumont, Michel - 00001546Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-21Elisabeth - 0000931NRamer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-09-21William et Charles - 0002917NBenett, William - 00002943Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-09-22Comte de Neny - 0002685NMorel, Jean - 00003334Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-22Saint Antoine - 0001443NLieven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-22Saint Jean - 0003949NRoomont, Jean - 00001809Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-22Ange conducteur - 0000190NThiercau, Claude - 00000302Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-22Nancy - 0000601NWhite, Richard - 00000702Dunkerque - A0204180Guernezé - A1945598
= 1787-09-22Prince d'Orange - 0001441NMellick, Jean - 00001686Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-22Poste d'Allemagne - 0000452NDobbelaere, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-22Demoiselle Marie - 0000921NVanderheyde, Antoine - 00001081Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-22Johannes - 0002275NSchouten, Jean - 00013019Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-09-22Lègenrich - 0016266NHewitt, Thomas - 00001470Dunkerque - A0204180Cowes - A0401605
= 1787-09-22Tart - 0003987NGray, William - 00003926Dunkerque - A0204180Portsmouth - A0385489
= 1787-09-22Liberté - 0000744NHammont, Thomas - 00000736Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-24Sainte Catherine - 0001594NSwardroft, François - 00001786Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-24Deux Frères - 0001596NDelaforterie, François - 00002513Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-24Fruit de la mer - 0001762NMarin, Jean - 00001885Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-24Saint Pierre - 0001582NNoedts, Jean Jacques - 00001775Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-24Fleur de May - 0000663NRandall, Joseph - 00002123Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-09-24Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-09-24Mormengstar - 0004050NHall, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-24Aigle - 0001517NGuiston, Thomas - 00001720Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-09-24(Actif) - 0000807N(Leroux, Jean Baptiste) - 00000926Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-09-25Saint Pierre - 0001585NOber, Henri - 00001778Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-25Marie Thérèse - 0000166NWinocq, Pierre - 00000227Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-25Marie Françoise - 0002711NDequid, Jean Baptiste - 00002729Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-25Asni - 0003526NStubmann, Grise - 00003514Dunkerque - A0204180Bremen - A0698345
= 1787-09-25Johanna Suzanne - 0000419NWinberg, Pettersen - 00000504Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-09-25Emanuel - 0003920NBorgessen, Berendt - 00007512Dunkerque - A0204180Waberg - A0717276
= 1787-09-25Saint Jacques - 0001581NNoedts, Pierre - 00001774Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-25Dame Martha - 0003371NNaatjes, Hendrick - 00003413Dunkerque - A0204180Peckel - A0637025
= 1787-09-25Bonne Intention - 0000828NGreen, Thomas - 00001017Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-09-25Neptune - 0000603NRichmont, Samuel - 00000705Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-25Kent - 0000584NMansson, John - 00003484Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-25Kent - 0000583NMay, Jean - 00000744Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-09-26(Saint Joachim) - 0006868N(Nicolas, François) - 00006857Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-27Canton - 0002683NWhippey, Jacques - 00002801Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-27Fleur de May - 0002022NSwain, Thaddée - 00003916Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-27Nightingale - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-27Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-09-27(Jeanne) - 0001199N(Dupairat, M.) - 00001390Dunkerque - A0204180(Roquedeteau) - A0195706
= 1787-09-27(Saint Briac) - 0000155N(Rozé, Julien) - 00000208Dunkerque - A0204180(Saint Malo) - A0170819
= 1787-09-27(Aimée) - 0002096N(Maurice, Gilles) - 00002227Dunkerque - A0204180([Nantes]) - A0124817
= 1787-09-27(Canton) - 0002683N(Whippey, Jacques) - 00002801[Dunkerque] - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-27(Fleur de May) - 0002022N(Swain, Thaddée) - 00003916[Dunkerque] - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-09-28Sainte Anne - 0000148NBertheloot, Jacques - 00000205Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-28Demoiselle Hermine - 0002947NWever, Tymen - 00002897Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-28Poste d'Allemagne - 0001274NKlinkaert, Pierre - 00001460Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-09-28Marie de Grâce - 0003249NPaturel, Anastase - 00003231Dunkerque - A0204180Erquy - A0189350
= 1787-09-28Saint Jacques - 0001957NGarnier, Charles - 00013036Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-09-28Postillon - 0000907NNazereau, François - 00001062Dunkerque - A0204180Bordeaux - A0180923
= 1787-09-28Sainte Anne - 0001015NBonnalgne, Pierre - 00008958Dunkerque - A0204180Libourne - A0215306
= 1787-09-28Grand Bourg - 0002525NLejoille, Pierre - 00002632Dunkerque - A0204180Saint Valery sur Somme - A0196771
= 1787-09-28Espérance - 0001597NLomme, Jean - 00001168Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-28Jeune Rosalie - 0002690NSpillaert, Louis - 00002803Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-09-28Jean Joseph - 0002819NTharon, Bernard - 00001259Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-09-28Dolly - 0000783NHarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-09-28Manning - 0002916NPashby, Samuel - 00002341Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-09-28Samson - 0003098NMassy, François - 00003068Dunkerque - A0204180Liverpool - A0379790
= 1787-09-29(Saint Charles) - 0001540N(Bouloch, Tanguy) - 00001739Dunkerque - A0204180(Brest) - A0200718
= 1787-09-29(Saint Jen Baptiste) - 0000591N(Altazin, Pierre) - 00000692Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-09-30(Sainte marie) - 0001303N(Duwayon, Th[omas]) - 00001485Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-10-01Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-01Bien Aimé - 0000971NMetayer, Pierre - 00001134Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-10-01Surveillante - 0002496NLasmond, Jean - 00002595Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-10-01Jeans - 0001579NMorisson, William - 00001770Dunkerque - A0204180Philadelphie - B0000003
= 1787-10-01Faucon - 0000163NHalder, Georges - 00000224Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-10-01Jeanne - 0004080NWhite, John - 00001514Dunkerque - A0204180Greenock - A0390202
= 1787-10-01(Jeune Henriette) - 0002483N(Maleu, Nicolas Ambroise) - 00001235Dunkerque - A0204180(Rouen) - A0122218
= 1787-10-02Saint Laurent - 0001927NBrier, Paul dit Artus - 00001973Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-02Jenny - 0002271NPainchaud, Jean - 00000549Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-10-02Saint Michel - 0016415NFontaine, Jean - 00003324Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-02Marie Thérèse - 0000171NWeus, Jacques - 00000228Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-02Sainte Catherine - 0001289NFeas, Nicolas - 00001495Dunkerque - A0204180Bourcefranc - A0145182
= 1787-10-02Folie - 0000348NHarlow, John - 00001351Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-02Sommersett - 0001282NAppleton, Jean - 00001476Dunkerque - A0204180Reculver - A0391370
= 1787-10-02Providence - 0000610NBarrell, Jean - 00000716Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-10-02(Saint Jean Baptiste) - 0001277N(Roux, Jean) - 00001467Dunkerque - A0204180(La Rochelle) - A0198999
= 1787-10-03Cadet de Caux - 0002814NLemarchand, Jean - 00002764Dunkerque - A0204180Le Havre[Caudebec en Caux] - A0180920
= 1787-10-03Isabelle - 0002407NBart, Jean Michel - 00002714Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-03Jeune Jacques - 0002765NTesseneart, Adrien - 00001452Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-03Dolly - 0000783NHarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-10-03Ville d'Oldenbourg - 0001407NAkker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-10-03Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-03Union - 0000253NBarbern, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Douvres [Maldon] - A0389696
= 1787-10-03Deux Frères - 0000579NTheaker, Edward - 00003785Dunkerque - A0204180Whitby - A0407958
= 1787-10-03Peggy - 0000944NMeader, Jean - 00001107Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-03Marie - 0002234NLaurie Etienne - 00003896Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-03Bonne Intention - 0009845NThompson, Jean - 00001184Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-03(Saint Antoine) - 0001443N(Liéven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-10-04Enigme - 0002399NMeynne, François - 00002515Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-04Onésime - 0001484NDuhamel, Jean - 00001481Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-10-04Jeannette - 0002902NPondaven Gabriel - 00002916Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-10-04Sultane Favorite - 0000602NChucier, Jean - 00006583Dunkerque - A0204180Noirmoutier - A0136403
= 1787-10-04Notre Dame de la Fontaine - 0001593NNissen, Jean - 00003305Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-04Saint Jean Baptiste - 0001131NLame, Augustin - 00001317Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-10-04Dame Marie - 0001026NDick, Jeust - 00003943Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-10-04Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-10-04Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-10-05Dame Elisabeth - 0000934NVanderbery, Frederick - 00001113Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-10-06Deux Soeurs - 0000425NDelaire, Laurent - 00003338Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-06Saint Pierre - 0002732NWeus, Thomas - 00003310Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-06Demoiselle Cécile - 0001291NFervacke, Michel - 00001497Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-06Deux Frères - 0001887NLuking, Herman - 00002039Dunkerque - A0204180Groeningue - A0630182
= 1787-10-06Deux Soeurs - 0000421NVandeventer, Henri - 00000506Dunkerque - A0204180Nieuport - A0041886
= 1787-10-06Sainte Barbe - 0001739NLeforestier, Martin - 00001908Dunkerque - A0204180Bréhat - A0217383
= 1787-10-06Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-06Andalousie - 0001738NRead, Thomas - 00001907Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-10-06Peggy - 0003097NCampbell, Alexandre - 00003064Dunkerque - A0204180Glasgow - A0397114
= 1787-10-06(Saint Jean) - 0012427N(Romont, Jean) - 00012340Dunkerque - A0204180
= 1787-10-08Petit Augustin - 0002894NLe Behau, François - 00002911Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-10-08Fidèle - 0002263NLocs, Thomas - 00002471Dunkerque - A0204180Ile aux moines - A0185539
= 1787-10-08Saint Philppe - 0000895NNolleau, Jacques - 00002185Dunkerque - A0204180Ile Dieu - A0195014
= 1787-10-08Ostende - 0000162NBarry, Thomas - 00000222Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-08Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-08Bonne Intention - 0000578NPhilips, Georges - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-08Jeune Sebastien - 0000513NVandenbende, Thomas - 00000601Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-10-08(Jeune Benjamin) - 0001485N(Dumont, Jean Baptiste) - 00001545Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-10-09Petit Neptune - 0000605NPlucké, Pierre - 00000707Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-09Trois Frères - 0000486NLieven, Jacques - 00000576Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-09Saint Louis - 0000117NPicard, Jean - 00000165Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-10-09Don de Dieu - 0001715NGossiau, François - 00000811Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-10-09Saint Pierre - 0004375NLedepensier, François - 00010136Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-10-09Jeune Saint Louis - 0000838NHuet, Pierre - 00000982Dunkerque - A0204180Saint Briac - A0183923
= 1787-10-09Triton - 0003306NMundeleare, François - 00003302Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-09Saint Joseph - 0001737NCoodts, Laurent - 00001903Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-09Prince de Robecq - 0000854NBoucquell, Jean - 00002551Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-10Jeune Cornille - 0008053NVerbruggue, Philippe - 00002937Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-10Prospérité - 0001544NLiebaert, Judoc - 00002891Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-10Saint Antoine de Padoue - 0002392NGhyselin, Ch. - 00002517Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-10Jalousie - 0001538NCoddevin, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-10Plough - 0002029NFarmer, Thomas - 00001106Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-10Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-10-10Saint Jacob - 0000020NRose, Swen - 00000028Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-10-10Bonne Intention - 0009845NThompson, Jean - 00001184Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-10Saint Pierre - 0000963NMasron, Vincent - 00001117Dunkerque - A0204180Oléron - A0128573
= 1787-10-10Marie Françoise - 0002435NLeroy, Julien - 00009878Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-10-11Charmante Molly - 0000351NJefry, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-11Patridge - 0000160NHall, William - 00000220Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-11Fortune - 0001770NChittanden, Daniel - 00008321Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-10-11Dame Marie - 0004079NMüller, Lorentz - 00001219Dunkerque - A0204180(Altona) - A0649794
= 1787-10-11Anne Christine - 0003238NAugustini, Martin - 00003187Dunkerque - A0204180Randers - A0819577
= 1787-10-11Sainte Anne - 0000149NGrowing, Jens - 00000203Dunkerque - A0204180Frederichshald - A0869447
= 1787-10-11Espérance - 0003397NRichards, Thomas - 00001001Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-10-11Charmante Molly - 0000351NGeffery, Thomas - 00000441Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-12Minerve - 0001683NGodde, Pierre - 00001867Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-12Jeune Eppo - 0001260NBroucke, Charles - 00002415Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-12Hoop - 0000853NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-10-12Fly - 0010439NBurfield, Robert - 00000924Dunkerque - A0204180Hairn - A0382184
= 1787-10-12Bonne Intention - 0000828NMash, Ary - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-10-12(Ville de Bayonne) - 0001363N(Tuillier, Jean) - 00001551Dunkerque - A0204180(Rouen) - A0122218
= 1787-10-12(Concorde) - 0009087N(Ferrellec, Jean) - 00007520Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-10-13Renommée - 0000953NSheffield, Aaron - 00001142Dunkerque - A0204180Nantuckett - A1964059
= 1787-10-13Comète errante - 0001570NBlanckeman, Nicolas - 00001764Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-13Sainte Marie - 0001303NDuwayon, Thomas - 00001485Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-13Marie Flore - 0008895NChapelier, Jean - 00009240Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-10-13Speedwell - 0001859NParson, Bernard - 00002031Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-13Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-10-13[Unnamed] - 0000537NJurnist, Edward - 00000634Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-13Ebenger - 0001097NUndahl, Jean - 00001311Dunkerque - A0204180Mandal - A0834735
= 1787-10-13(Sainte Anne) - 0000148N(Berthelot, Jacques) - 00000205Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-10-13(Saint Francois) - 0001339N(Coolen, François) - 00001535Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-10-13(Renommée) - 0000953N(Sheffield, Aaron) - 00001142[Dunkerque] - A0204180(Nantuckett) - A1964059
= 1787-10-15Demoiselle Marie - 0000920NDesmitter, Jacques - 00001079Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-15Félicité - 0000038NLefare, François - 00000047Dunkerque - A0204180Saint Valery - A0196771
= 1787-10-15Bonne Intention - 0009845NMinos, Richard - 00001190Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-15Eclipse - 0000498NKarby, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-15Preston - 0001588NLatimor, Thomas - 00002078Dunkerque - A0204180Douvres [Hastings] - A0383904
= 1787-10-15Lion - 0000007NBewell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Londres [Hastings] - A0381691
= 1787-10-15Sœurs - 0000815NWharam, Richard - 00000935Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-15(Loise Thérèse) - 0000207N(Fabien, Joseph) - 00000251Dunkerque - A0204180(Cherbourg) - A0205085
= 1787-10-15(Concorde) - 0001187N(Fromentin, Jacques) - 00000951Dunkerque - A0204180(Île d'Yeu) - A0195014
= 1787-10-16Jeanne - 0001199NDupeyne, Martin - 00003402Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-10-16Bonne Intention - 0000578NPhilips, Georges - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-16Charlotte - 0012505NWalker, Georges - 00000564Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-16Paquet - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-10-16Fly - 0001108NAllen, Richard - 00007511Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-10-16Liberté - 0000612NWood, William - 00000853Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-10-16(Grande Mère) - 0001916N(Bruard, Joseph) - 00012701Dunkerque - A0204180(Saint Martin de Ré) - A0127055
= 1787-10-17Actif - 0000807NLe Roux, Jean Baptiste - 00000926Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-10-17Saint Jean Baptiste - 0000591NAltazin, Pierre - 00000692Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-10-17Bien Aimé - 0000969NLieven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-17Hoop - 0000853NRichards, Thomas - 00001001Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-10-17Friend Goodwile - 0000705NFirebrace, William - 00000860Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-17Douarière - 0003988NWitses, Gerben - 00003928Dunkerque - A0204180Camstre - A0380443
= 1787-10-17Plus jeune des sept - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-10-17Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-17Tartare - 0000440NEward, Thomas - 00001504Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-10-17Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-10-17Joannes - 0003890NWhytock, Georges - 00001428Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-17Prince George - 0000794NSolley, Stephen - 00000379Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-10-17(Luxembourg) - 0000254N(Homel, dit Rondel) - 00000345Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-10-18Princesse de Prusse - 0000046NHaignerez, Jean Marie - 00000062Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-10-18Duc de Normandie - 0000137NLemoine, Charles - 00000324Dunkerque - A0204180Caen - A0132409
= 1787-10-18Reine Charlotte - 0003041NRatclif, John - 00000340Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-10-18Bonne Intention - 0009845NShepperd, John - 00001186Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-18Endeavour - 0001165NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-10-18William et Henry - 0010442NSarter, William - 00000382Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-10-19Soleil - 0002722NBoissel, Michel - 00003266Dunkerque - A0204180Dieppe - A0130761
= 1787-10-19Saint Nicolas - 0000766NRyckeman, Christian - 00000911Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-19Meme - 0002853NSelth Richard - 00003907Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-19Providence - 0000497NKirkey, William - 00000589Dunkerque - A0204180Londres [Sunderland] - A0380557
= 1787-10-19Dame Anne Marguerite - 0000303NVanderzel, Cornelis - 00002405Dunkerque - A0204180Groeningue - A0630182
= 1787-10-19Gillet Rouge - 0000537NJarnes, Edward - 00000634Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-19Actif - 0003264NScory, Guillaume - 00003250Dunkerque - A0204180Southampton - A0408148
= 1787-10-19(Jeanne) - 0009529N(Bonalgue, Arnaud) - 00009907Dunkerque - A0204180(Saint André de Cuzac) - A0122883
= 1787-10-20Saint Antoine - 0001443NEleven, Nicolas - 00001690Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-20Sommersett - 0001065NHarlow, Richard - 00001352Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-10-20Rambler - 0001649NRichards, Edward - 00001744Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-20Allert - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-20Bonne Intention - 0009845NPatisson, John - 00001188Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-22Duchesse d'Avres - 0002206NAnfey, Adrien - 00002285Dunkerque - A0204180Fécamp - A0192135
= 1787-10-22Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-10-22Anne - 0002071NStiler, Robert - 00003373Dunkerque - A0204180Harwich - A0386567
= 1787-10-22Meme - 0002853NParsons, Bernard - 00003671Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-22Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-10-22Dolly - 0000783NHarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-10-22Effort - 0000759NBishop, Thomas - 00000903Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-22(Désiré) - 0003147N(Adrien, Louis) - 00001254Dunkerque - A0204180(Saint Savinien) - A0147182
= 1787-10-23Reine Charlotte - 0012505NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-23(Jeune Hortense) - 0001481N(Drean, George) - 00002805Dunkerque - A0204180(Lorient) - A0140266
= 1787-10-24Espérance - 0003397NRichards, Thomas - 00001001Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-24Lively - 0003821NSimossen, Jacques - 00003755Dunkerque - A0204180Bainsfield
= 1787-10-25Agnes et Thérèse - 0000214NLasmeur, Jean - 00000263Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-25Luxembourg - 0000254NRamel, Jean dit Rondel - 00000345Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-10-25(Marie Jeanne) - 0001172N(David, Jean François) - 00002224Dunkerque - A0204180(Nantes) - A0124817
= 1787-10-26Jalousie - 0001269NStevens, Cornélis - 00001426Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-10-26Aigle - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-10-26Saint Pierre - 0000525NMaureau, François - 00001414Dunkerque - A0204180Souillac [Pouillac] - A0196731
= 1787-10-26Jeune Benjamin - 0001485NDumont, Jean Baptiste - 00001545Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-26Amis - 0001106NLynch, Michel - 00001307Dunkerque - A0204180Cork - A0605259
= 1787-10-27(Petit Saint Pierre Le) - 0000143N(Lefebvre, Pierre) - 00000197Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-10-27(Saint Joseph) - 0002819N(Turat, Bernard) - 00001259Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-10-29Providence - 0002709NAubry, Guillaume - 00000582Dunkerque - A0204180Caen - A0132409
= 1787-10-29Bonne Intention - 0009845NBrockman, William - 00001179Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-29Bonne Intention - 0009856NPearsons, Georges - 00003629Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-29Bonne Intention - 0009855NWatson, Thomas - 00001182Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-29Nimble - 0016228NSmith, John - 00000627Dunkerque - A0204180Cowes - A0401605
= 1787-10-29Neptune - 0003633NWilson, John - 00003938Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-29Peggy - 0000944NMander, John - 00001107Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-29Bonne Intention - 0009839NBaillay, Richard - 00010219Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-29Peggy - 0001104NAllen, John - 00003159Dunkerque - A0204180Cork - A0605259
= 1787-10-29Bonne Intention - 0009850NBarnell, Jean - 00000977Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-29Reine Charlotte - 0012505NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-29Dunkerque - 0000492NJohnson James - 00000585Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-30Perdrie - 0000160NHall, John - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-10-30John [$]eale - 0000355NDanielsen, Helyes - 00000453Dunkerque - A0204180Waberg - A0717276
= 1787-10-30Anne Catherine - 0002073NFriberg, Anders - 00002156Dunkerque - A0204180Waberg - A0717276
= 1787-10-30Busy - 0000725NGoodwin, Samuel - 00000820Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-30Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-30Fortitude - 0000382NMoor, James - 00006761Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-10-30Actif - 0001283NWarren, Thomas - 00001477Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-10-30Bonne Volonté - 0000705NFairbrass, William - 00000860Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-10-30Renommée - 0000952NHadden, John - 00001108Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-30(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-10-30(Bons Amis) - 0002415N(Show, James) - 00000659Dunkerque - A0204180(Londres) - A0381691
= 1787-10-30(Liberté du commerce) - 0000631N(Clouarec, Jean François) - 00000743Dunkerque - A0204180(Argenton) - A0169612
= 1787-10-31Demoiselle Catherine - 0001230NCallens, Pierre - 00001424Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-31Aimable Pétronille - 0002443NBaltu, Nicolas - 00002713Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-10-31Neptune - 0000844NSwain, Jean - 00000955Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-10-31Nancy - 0000831NForbes, André - 00000971Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-10-31Bonne Intention - 0009845NThompson, Jean - 00001184Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-10-31Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-10-31Speedwell - 0000116NBlyth, Jean - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-10-31Elisabeth - 0000929NHubbart, Thomas - 00001092Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-11-02Joséphine Rose - 0002240NMargollé, Philippe - 00002734Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-02Endeavour - 0001168NGreen, Thomas - 00001469Dunkerque - A0204180Cowes - A0401605
= 1787-11-02Bonne Intention - 0009845NPreston, Bernard - 00003671Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-02Sommersett - 0001065NHarlow, Richard - 00001352Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-11-02Aimable Anne - 0001284NWireman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-02Happy Return - 0001102NWest, Jean - 00003643Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-02Bonne Intention - 0009845NTavener, Georges - 00001185Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-02Mermaid - 0001064NWilliams, William - 00001512Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-11-02Hank - 0002233NRandall, Richard - 00002307Dunkerque - A0204180Havin [Deal] - A0386686
= 1787-11-02Succes - 0003590NKnight, Mathieu - 00002216Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-03Sainte Catherine - 0001594NSwadrof, François - 00001786Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-03Jeune - 0002910NDessalles, Jean - 00002831Dunkerque - A0204180Caverne - A0194558
= 1787-11-03Espérance - 0001119NBassel, Philippe - 00001295Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-03(Amitié) - 0012628N(Haar, Sieg Diede) - 00007938Dunkerque - A0204180(Hambourg) - A0743522
= 1787-11-04Rover - 0001257NFearn, Georges - 00001494Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-04Lion - 0000007NBerell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-04Bains - 0003936NPronling, Philippe - 00003388Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-05Elisabeth et Catherine - 0002212NButel, Georges - 00002321Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-05Sun[$] - 0009258NDaniel, Robert - 00000458Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-11-05Délices du fermier - 0000948NPhilips, James - 00001112Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-05Marchand - 0001437NMartain, Joseph - 00001662Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-07(Antoinette) - 0010757N(Angé, Jean) - 00011144Dunkerque - A0204180(île d'Yeu) - A0195014
= 1787-11-08Bonne Intention - 0009852NMesson, Richard - 00003830Dunkerque - A0204180
= 1787-11-08Bonne Intention - 0009845NPine, Luke - 00006758Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-09Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Union - 0000261NMessemacker, Jacques - 00000350Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Invariable - 0001057NVanvliene, Pierre - 00001264Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Jeune François - 0002140NDelinotte, Louis - 00002265Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Petite Victoire - 0001601NCadou, Jean - 00001790Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Saint Jean - 0003949NRoomont, Jean - 00001809Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Saint Pierre - 0000665NGodin, Jean - 00000819Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Union - 0000279NNassen, François - 00000369Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-09Neptune - 0000845NFrench, Robert - 00000991Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-09Jeune Michel - 0000464NLeckerkerk, Pierre - 00008458Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-11-09Dauphin - 0001263NOcket, Jean - 00001405Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-11-09Meme - 0000585NHarlow, Guillaume - 00002153Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-11-09Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-11-10Diligent - 0002494NSalaun, Jean - 00012941Dunkerque - A0204180Le Conquet - A0187969
= 1787-11-10Saint Pierre - 0001585NOber, Henri - 00001778Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-10Jeune Henriette - 0002483NMalleux, Ambroise - 00001235Dunkerque - A0204180Le Havre [Rouen] - A0122218
= 1787-11-10Maybush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-11-10Tartare - 0000440NEward, Thomas - 00001504Dunkerque - A0204180Arundell - A0379983
= 1787-11-10Endeavour - 0001650NCrispin, Benjamin - 00001536Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-10Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-11-10(Saint Paul) - 0007768N(Baron, Jean) - 00008061Dunkerque - A0204180(Port en Bessin) - A0136783
= 1787-11-10(Aimable Elisabeth) - 0003460N(Hebert, Jacques) - 00003469Dunkerque - A0204180(Dieppe) - A0130761
= 1787-11-12Providence - 0002452NJuns, Ma - 00002696Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-12Friendship - 0003836NRobinson, William - 00003775Dunkerque - A0204180Aldeney - A1945858
= 1787-11-12Lion - 0000007NBevel, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-12(Dillon) - 0000903N(Parouêlle, Nicolas) - 00001060Dunkerque - A0204180(Saint Valéry) - A0196771
= 1787-11-13Fortune - 0001768NDeguist, François - 00001897Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-13Espérance - 0000067NBerlamont, François - 00000082Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-13Dieppoise - 0000951NCornu, Jean - 00001141Dunkerque - A0204180Dieppe - A0130761
= 1787-11-13Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-13Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-13Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-11-13Sarah Marie - 0001163NRose, Lars - 00002523Dunkerque - A0204180Göteborg - A1039917
= 1787-11-13Neykingate - 0001145NRicher, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-15Héros - 0000883NLuce, Antoine - 00001040Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-15Prince de Galles - 0000748NBurt, Jean - 00000891Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-15Eclipse - 0000498NKarby, William - 00000725Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-15(Union) - 0000274N(Millet, Jacques) - 00000363Dunkerque - A0204180
= 1787-11-15(Bien aimé) - 0002400N(Croizet, Jean) - 00002514Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-16Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-16Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-11-16Emanuel - 0003528NThoresen, Breynild - 00003517Dunkerque - A0204180Brème - A0698345
= 1787-11-16Dame Angélique - 0000200NHermers, Henri - 00000246Dunkerque - A0204180Brème - A0698345
= 1787-11-16Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-11-16Saint Pierre - 0002827NLieven, Nicolas - 00001691Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-16Dunkerque - 0000494NDuhamel, Jean Baptiste - 00001480Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-16Jean Joseph - 0002819NTurot, E. - 00009557Dunkerque - A0204180Le Havre - A0187101
= 1787-11-16Bien Aimé - 0000968NBaclin, Charles - 00001796Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-16Deux Anges - 0000239NLemoine, François - 00000320Dunkerque - A0204180Saint Martin en Ré - A0127055
= 1787-11-16(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-17Liberté - 0001467NDeroo, Jean - 00001624Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-17Fiancée - 0002446NBertheloot, Jacques - 00000205Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-17(Saint Jean) - 0003949N(Roomont, Jean) - 00001809Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-17(Trois Frères) - 0000486N(Liéven, Jean) - 00000578Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-17(Saint Jean) - 0003949N(Roomont, Jean) - 00001809Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-19Anne Marie - 0001387NLoure, Joseph - 00001650Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-19Bonne Intention - 0009850NBarnell, Jean - 00000977Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-19Bonne Intention - 0009845NManner, Richard - 00001190Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-19Dolly - 0000783NHarnell, Richard - 00000925Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-11-19Joseph - 0007375NStericker, Jean - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-11-19Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-19Bonne Volonté - 0000705NFirebrace, William - 00000860Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-11-19Anne - 0003231NJophin, Henri - 00003930Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-11-19Aigle - 0001517NGnuston, Thomas - 00001720Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-19Meme - 0002853NPersons, Daer - 00003921Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-19Bonne Intention - 0000828NNesh, Elie - 00000959Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-11-19Liberté - 0001313NSnaller, Abraham - 00001507Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-19Sommersett - 0001065NHarlow, Richard - 00001352Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-11-19Succes - 0009842NNorris, Thomas - 00000135Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-11-19Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-11-19Cruiser - 0000846NRunell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-11-19Rover - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-19Speedwell - 0000116NBloye, John - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-11-19Sally - 0002075NBall, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-19(Saint Antoine) - 0001443N(Liéven, Nicolas) - 00001691Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-19(Sainte Marie) - 0001303N(Duwaÿon, T[homas]) - 00001485Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-19(Aubu Stanislas) - 0000234N(Delamare, Antoine) - 00000304Dunkerque - A0204180[Rouen] - A0122218
= 1787-11-20Corvette - 0000739NKeyser, François - 00000461Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-20Prospereux - 0001066NMoirs, William - 00002044Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-20Amitié - 0000798NWyseman, Ledger - 00000960Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-20Hawk - 0002233NRandall, Richard - 00002307Dunkerque - A0204180Avin [Deal] - A0386686
= 1787-11-21Bonne Mère - 0000027NVersailles, Michel - 00000036Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21Marie Anne - 0001523NGramin, Jacques - 00001682Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21Dame Anne - 0000304NBommelaer, Nicolas - 00001149Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21Nancy - 0001603NRomel, Ch. - 00001792Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21Jeune Simon - 0002761NDamman, Louis - 00000280Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21Marie Françoise - 0002403NGrannis, Jean - 00002728Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-21(Benjamin) - 0000307N(Lebat, François) - 00000394Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-11-22Saint Jean - 0002401NHubersen, Louis - 00002508Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-22Neptune - 0000845NFrench, Robert - 00000991Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-22Ways - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-11-22Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-11-22Joannes - 0002277NBrandouys, Teunis - 00002370Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-11-22Pinck - 0001121NDyer, John - 00001340Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-22Neptune - 0000844NCromwell, Edward - 00002027Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-22Bonne Intention - 0009855NWatson, Thomas - 00001182Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-22Charlotte - 0002780NHars, William - 00003024Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-22Demoiselle Marie - 0000921NVanderheyde, Antoine - 00001081Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-11-22Lively - 0001516NMajor John - 00003486Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-23Saint Joseph - 0011491NBernard, Pierre - 00011777Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-11-23Marquis de Leyde - 0002094NBessonnes, Martin - 00002223Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-11-23Bee - 0002235NRichmont, Samuel - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-23(Don de Dieu) - 0000652N(Bernard, Yves) - 00000808Dunkerque - A0204180(Saint Brieux) - A0183923
= 1787-11-24William et Marie - 0000962NVatler, Vincent - 00001121Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-11-24Mermaid - 0001064NWilliams, William - 00001512Dunkerque - A0204180Whistable - A0392080
= 1787-11-24Bonne Intention - 0009845NKirkaldie, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-24Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-26Ferme de Light - 0000948NPhilips, James - 00001112Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-26Bonne Intention - 0000858NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-11-26Bonne Intention - 0000578NPhilips, Georges - 00000677Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-11-26Diane - 0002316NDenecker, Paul - 00002395Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-11-26Diligent - 0003024NBarber, Samuel - 00000218Dunkerque - A0204180Douvres [Maldon] - A0389696
= 1787-11-26Harmonie - 0008599NMary, Ruben - 00003994Dunkerque - A0204180Nantucket - A1964059
= 1787-11-26Bonne Intention - 0003225NArmstrong, Robert - 00003182Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-11-26Robert et Marie - 0003032NLiddle, Marck - 00003987Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-11-26Providence - 0002719NHower, John - 00002440Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-11-26Aventure - 0000821NRogers, Jean - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-11-26Bonne Intention - 0009845NParsons, Bernard - 00003671Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-26Britania - 0000772NStandbanck, John - 00000917Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-26Amitié - 0003615NDanfucker, Joachim - 00003349Dunkerque - A0204180Dantzig - A1204354
= 1787-11-26Saint Joseph - 0001599NVancomberghe, Guillaume - 00002516Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-26(Jason) - 0000019N(Staff, William) - 00000329Dunkerque - A0204180(Yarmouth) - A0388692
= 1787-11-26(Harmonie) - 0008599N(Mary, Ruben) - 00003994[Terre Neuve] - A0204180(Nantucket) - A1964059
= 1787-11-27Dame Hermina - 0002950NLuilies, Jobs - 00002898Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-11-27(Sainte Marie) - 0015176N(Cany, André) - 00015169Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-11-28Deux Jean - 0001722NCorben, J. - 00001878Dunkerque - A0204180Margate - A0388192
= 1787-11-28Pitzy - 0009601NSmith, Jonathan - 00000521Dunkerque - A0204180Southead - A0385891
= 1787-11-28Peggy - 0000944NMeader, Jean - 00001107Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-11-28Saint Briac - 0000155NRose, Julien - 00000208Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-11-28Saint Martin - 0000507NFalu, Jean Baptiste - 00000600Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-28Ange Conducteur - 0000190NBacquelin, Nicolas - 00000323Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-28(Nancy) - 0010506N(Denis, Etienne) - 00010868Dunkerque - A0204180(Saint Brieuc) - A0122932
= 1787-11-29Saint Michel - 0002512NDamman, Pierre - 00000281Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-29Green - 0003328NPeacock, William - 00003343Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-11-30Deux Frères - 0001675NBegaas, John - 00003662Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-30Fanny - 0002782NBoaloir, John - 00003560Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-11-30Dunkerque - 0003332NGribet, Antoine - 00003356Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-11-30Andrée - 0002096NMaurice, Gilles - 00002227Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-11-30Aimable Anne - 0001284NWiseman, James - 00001477Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-11-30Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-11-30Espérance - 0000410NRose, Christian - 00000495Dunkerque - A0204180[Göteborg] - A1039917
= 1787-11-30Oak - 0003406NBennett, William - 00003424Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-12-01Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-01Bonne Intention - 0009845NLambert, Richard - 00001192Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-01(Saint Francois) - 0001339N(Coolen, François) - 00001535Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-03Meme - 0002853NClayson, Jean - 00003920Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-03Fermier de Light - 0000948NPhilips, James - 00001112Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-03Tartare - 0000945NBuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-03Sally - 0002075NBull, William - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-03Prospereux - 0001066NBox, Georges - 00001353Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-03Aventure - 0000821NRoger, Jean - 00000348Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-03Speedwell - 0000116NBloye, Jean - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-12-03Espérance - 0000450NDobbelaer, Jean - 00000533Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-03Adam et Pieter - 0002301NDeswarte, Jean - 00002351Dunkerque - A0204180Rotterdam - A0627935
= 1787-12-04Charmant matelot - 0003576NSauder, William - 00001826Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-04Saint François - 0012137NHornay, Nicolas - 00001126Dunkerque - A0204180Boulogne sur Mer - A0152606
= 1787-12-04Amiral How - 0000852NPernen, John - 00001368Dunkerque - A0204180[Chatham] - A0404691
= 1787-12-04Rossignol - 0001145NRichmond, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-04Rambler - 0000453NRichmond, James - 00001747Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-04Jeanne Magdeleine - 0002343NOnner, Eylders - 00002400Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-12-04Elisabeth - 0003835NDavidson, Joseph - 00003768Dunkerque - A0204180Stoctkon - A0391902
= 1787-12-04Bonne Intention - 0009845NMinor, Richard - 00001190Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-04(Saint Pierre) - 0016393N(Noel, Marc) - 00000845Dunkerque - A0204180(Calais) - A0165080
= 1787-12-04(Jean Joseph) - 0002819N(Turat, Bernard) - 00001259Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-12-05Bonne Intention - 0001632NSandford, Henri - 00003729Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-05Wilk - 0000517NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-12-05Lion - 0000007NBuvell, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Burnham [Hastings] - A0390524
= 1787-12-05Trois Amis - 0002415NShace, James - 00000659Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-05Trois Frères - 0000485NSauvage, Jean - 00000577Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-05(Allouette) - 0001700N(Robert, Jean) - 00012062Dunkerque - A0204180
= 1787-12-06Eole - 0001234NBute, Charles - 00001436Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-06Deux Frères - 0000834NDenecker, Léonard - 00000979Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-06Mermaid - 0001064NWilliams, William - 00001512Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-06Endeavour - 0001166NPoole John - 00003281Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-06Arendahl - 0003989NHornbeck, André - 00003934Dunkerque - A0204180Arendahl - A0894753
= 1787-12-06Fortitude - 0000382NMoore, James - 00006761Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-12-06Nelly - 0003223NWheldon, Robert - 00003378Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-12-06Prince d'Orange - 0001441NMellick, Jean - 00001686Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-06Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-12-06Sommersett - 0001065NHarlow, Richard - 00001352Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-06Fancy - 0001672NMorris, James - 00001882Dunkerque - A0204180Barking - A0406923
= 1787-12-06Anne Joanne - 0003237NLeffer, Henrich - 00003220Dunkerque - A0204180Bergen - A0912818
= 1787-12-07Poste de Rome - 0001274NLaurent, Pierre - 00001461Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-07Bien Aimé - 0000969NLiéven, Pierre - 00001130Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-07Trois Frères - 0000486NLiéven, F. - 00000579Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-07Union - 0000279NNaessen, F. - 00000369Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-07Fruit de la Mer - 0001763NHubersen, André - 00001886Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-07Jeannette - 0002856NNaeghel, Pierre - 00003321Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-07Neptune - 0000845NHinch, Robert - 00000991Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-07Joséphine - 0002714NWells, Richard - 00002732Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-07Cruser - 0000846NRussell, William - 00000998Dunkerque - A0204180Ipswich - A0379993
= 1787-12-07Anne - 0002072NStone, Thomas - 00001337Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-12-07Hope - 0000554NSteveson, John - 00000651Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-07Preston - 0001588NPage, Benjamin - 00000969Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-07Sophie Elisabeth - 0000938NMontaan, Hermann - 00001099Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-12-07(Petit Neptune) - 0000605N(Placké, Pierre) - 00000707Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-07(Demoiselle Marie) - 0000920N(Demitre, Jacques) - 00001079Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-07(Jeune Benjamin) - 0001485N(Dumont, Jean Baptiste) - 00001545Cequidane [Dunkerque] - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-07(Onerien) - 0001484N(Duhamel, Jean) - 00001481Dunkerque - A0204180(Noirmoutier) - A0136403
= 1787-12-07(Deux Soeurs) - 0000433N(Vincendeau, Elie) - 00001399Dunkerque - A0204180(Bordeaux) - A0180923
= 1787-12-10Saint Jean - 0003949NRoomout, Jean - 00001809Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-10William et Henry - 0010442NFurtin, Edmond - 00002950Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-10Hazard - 0001439NMursh, Thomas - 00001660Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-10Fly - 0001108NAllen, Richard - 00007511Dunkerque - A0204180Dungeness - A0386886
= 1787-12-10Swallow - 0000061NMiddleton, J. - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-10Lion - 0000007NBevill, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-10Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-12-10Bonne Intention - 0009845NKirkaldie, John - 00000586Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-10Bonne Intention - 0009845NBrockman, William - 00001179Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-10Sally - 0002075NBall, Guillaume - 00001104Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-10Trois Frères - 0000463NLeckerker, Pierre - 00000543Dunkerque - A0204180Dort - A0624934
= 1787-12-11Actif - 0001283NWarren, Thomas - 00001477Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-12-11Maximilien - 0000153NAllemes, Louis - 00000216Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-11Saint Antoine - 0001443NLiéven, Eloi - 00003307Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-11Sainte Marie - 0001442NLiéven, Sébastien - 00001649Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-11Joachim - 0002433NNicolas, F. - 00002548Dunkerque - A0204180Saint Malo - A0170819
= 1787-12-11Henri - 0002858NLannez, Louis - 00003049Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-11Désiré - 0003147NAdrien fils, Louis - 00001254Dunkerque - A0204180Saint Severin - A0147182
= 1787-12-11[Unnamed] - 0016664NBrown, Jonathan - 00002465Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-12-11Peggy - 0003792NFeast, Jean - 00000886Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-11Nimrod - 0003349NRitchie, Thomas - 00003384Dunkerque - A0204180Greenock - A0390202
= 1787-12-11Jean et Jeanne - 0003096NConnel, Thomas - 00003065Dunkerque - A0204180Glasgow [Dumbarton] - A0398623
= 1787-12-11Swallow - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-11Liberté - 0000612NWood, William - 00000853Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-12-11Tar - 0000615NKerrish, John - 00001180Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-11Gevige - 0003990NPetters, Georges - 00003934Dunkerque - A0204180Frederichshale - A0869447
= 1787-12-11Bonne Intention - 0009845NPatisson, Isaac - 00001189Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-11Speedwell - 0000116NBlyth, John - 00000160Dunkerque - A0204180Pegelsham - A1964120
= 1787-12-11Amitié - 0000704NWaller, Thomas - 00000963Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-11Prospereux - 0001066NBox, Georges - 00001353Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-12Rambler - 0001651NSmith, John - 00000626Dunkerque - A0204180Leide - A0630282
= 1787-12-12Hirondelle - 0009258NDaniel, Robert - 00000458Dunkerque - A0204180Rye - A0384561
= 1787-12-12Joseph - 0007375NSterricker, John - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-12Aventure - 0000821NRogers, Jacques - 00000349Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-12Dunkerque - 0000492NJohnson, James - 00000585Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-12May Bush - 0000850NWarford, Thomas - 00001000Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-12-12Georges - 0003991NCabor, Elias - 00003935Dunkerque - A0204180Jersey - A1963330
= 1787-12-12Bee - 0002235NRichmont - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-12Bonne Intention - 0009845NBrockman, William - 00001179Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-13Neptune - 0000845NFrench, Robert - 00000991Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-13Amitié - 0001885NCruise, Herman - 00002005Dunkerque - A0204180Hambourg - A0743522
= 1787-12-13Emanuel - 0001262NOcket, Mathieu - 00001404Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-13Bonne Attente - 0006548NTal, Jean - 00004904Dunkerque - A0204180Dockum - A0618240
= 1787-12-13Wilks - 0000517NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-13Nimble - 0000533NParmet, William - 00000630Dunkerque - A0204180Exeter - A0390341
= 1787-12-13Peggy - 0003792NPuller, David - 00001103Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-13Saint Jean - 0002501NMeguignon, Jean - 00002521Dunkerque - A0204180Calais - A0165080
= 1787-12-14Dame Marie - 0001028NRose, Jean Baptiste - 00001243Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-14Prospereux - 0001066NMowl, William - 00002044Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-14Pinck - 0001121NDyer, J. - 00001340Dunkerque - A0204180Brancham - A0390524
= 1787-12-14Comète - 0003421NSybuer, Pierre - 00006916Dunkerque - A0204180Papenburg - A0799311
= 1787-12-14Wasp - 0000010NDyer, James - 00000016Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-14Jason - 0000019NStaff, William - 00000329Dunkerque - A0204180Yarmouth - A0388692
= 1787-12-14Hazard - 0001439NMarsh, Thomas - 00001660Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-14Hope - 0000554NSteveson, John - 00000651Dunkerque - A0204180[Folkestone] - A0387292
= 1787-12-14Six Frères - 0001273NAntony, Pauly - 00001464Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-14Paquetbot - 0001270NJanssen, Jacques - 00001427Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-14Nancy - 0000831NForbes, André - 00000971Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-14Saint Jacques - 0003342NDecken, Peter - 00003368Dunkerque - A0204180Flensbourg - A0673023
= 1787-12-14Remerciement - 0002278NVanderstam, Laurent - 00002371Dunkerque - A0204180Amsterdam - A0620777
= 1787-12-14Tartare - 0000945NDuke, Stephen - 00000007Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-15Prospérité - 0001544NLiebaert, Judoc - 00002891Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-15Vrais Amis - 0002209NLecouvreur, Pierre - 00002317Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-15(Demoiseille Marie) - 0000920N(Demitter, Jacques) - 00001079Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-15(Marie Thereze) - 0000168N(Mariand, François) - 00000267Dunkerque - A0204180(Mortagne) - A0124809
= 1787-12-17Marie Thérèse - 0000164NCoddevin, François - 00000225Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-17Comte de Fodchuel - 0002147NFuroler, Pierre - 00002273Dunkerque - A0204180Caen - A0132409
= 1787-12-17Saint François - 0001339NCoolen, François - 00001535Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-17Marie - 0002234NHower, John - 00003894Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-17Alerte - 0001390NCunningham, Robert - 00001539Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-17Effort - 0000358NArthur, Daniel - 00000447Dunkerque - A0204180Hythe - A0387612
= 1787-12-17Betzy - 0000715NBrookes, Thomas - 00000870Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-12-17Bonne Intention - 0003897NWhite, Henri - 00003574Dunkerque - A0204180Rochester - A0401283
= 1787-12-17Sommersett - 0001065NHarlow, Richard - 00001352Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-17Bonne Intention - 0000858NCompany, William - 00000684Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-17Ville d'Oldenbourg - 0001407NBakker, Aryen - 00001598Dunkerque - A0204180Oldenbourg - A0738666
= 1787-12-17Amiral Hood - 0000852NPinn, John - 00001368Dunkerque - A0204180Chatham - A0404691
= 1787-12-17Hirondelle - 0000061NMiddleton, John - 00000076Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-17Sprigtly - 0000016NScaman, Franies - 00000024Dunkerque - A0204180Wation [Walton on the Naze] - A0387362
= 1787-12-17Joseph - 0007375NSterricker, John - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-17Rodney - 0012923NGeukin, Evan - 00002267Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-17Sally - 0002077NNorth, Robert - 00002159Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-12-17Saint Charles - 0001540NBouloche, Tanguy - 00001739Dunkerque - A0204180Brest - A0200718
= 1787-12-17(Prince de Walles) - 0000748N(Burt, John) - 00000891Dunkerque - A0204180[London] - A0381691
= 1787-12-18Perdrix - 0000160NHall, Jean - 00000219Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-18Dame Jeanne - 0003891NBakker, Henri - 00002531Dunkerque - A0204180Groeningue - A0630182
= 1787-12-18Elisabeth - 0000931NRainer, James - 00000342Dunkerque - A0204180Lee - A0385891
= 1787-12-18Mermaid - 0001064NBell, James - 00002245Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-18Reine Charlotte - 0000824NMonns, Richard - 00000556Dunkerque - A0204180Faversham - A0391703
= 1787-12-18Fancy - 0001672NJones, Maurice - 00001882Dunkerque - A0204180Barking - A0406923
= 1787-12-18Wekefield - 0001242NCarter, Thomas - 00002604Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-18(Saint Pierre) - 0002827N(Lieven, Nicolas Jean) - 00001690Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-18(Actif) - 0000807N(Leroux, Jean Baptiste) - 00000926Dunkerque - A0204180[Le Havre] - A0187101
= 1787-12-19Saine - 0009855NWatson, Thomas - 00001182Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-19Fleur de May - 0000850NRudland, William - 00002122Dunkerque - A0204180Colchester - A0401683
= 1787-12-19Bonne Intention - 0009845NPerson, Bernard - 00003671Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-19Rossignol - 0001145NRichmont, William - 00001341Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-19Félicité - 0000038NLefebvre, François - 00000047Dunkerque - A0204180Saint Valery sur Somme - A0196771
= 1787-12-19Dauphin - 0001389NCugneau, Elie - 00001538Dunkerque - A0204180Roque de Thau - A0195706
= 1787-12-19(Saint Jean Baptiste) - 0000591N(Attazin, Pierre) - 00000692Dunkerque - A0204180[Boulogne sur Mer] - A0152606
= 1787-12-19(Esperance) - 0014335N(Sebuack, Christian) - 00014307Dunkerque - A0204180
= 1787-12-20Rambler - 0000453NRichmont, James - 00001747Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-20Jeanne - 0003890NWhytock, Georges - 00001428Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-20Sœurs - 0000815NWharam, Richard - 00000935Dunkerque - A0204180Londres - A0381691
= 1787-12-20Rose - 0001614NRobinson, William - 00001808Dunkerque - A0204180Maldon - A0389696
= 1787-12-20Deux Frères - 0000580NMaat, Ary - 00000678Dunkerque - A0204180Tervers - A0624785
= 1787-12-20Hazard - 0001439NMarsh, Thomas - 00001660Dunkerque - A0204180Folkestone - A0387292
= 1787-12-20Achille - 0002406NBart, Gaspard - 00002716Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-20Samuel - 0002850NWest, John - 00003684Dunkerque - A0204180Deal - A0386686
= 1787-12-20Amitié - 0000798NWiseman, Ledge - 00000960Dunkerque - A0204180Burnham - A0390524
= 1787-12-20Fancoud - 0000163NGolder, Thomas - 00000223Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-20Joseph - 0007375NSterricker, John - 00000650Dunkerque - A0204180Douvres - A0382747
= 1787-12-20(Saint Germain) - 0000765N(Ramet, Charles) - 00000780Dunkerque - A0204180[Boulogne] - A0152606
= 1787-12-21(Aimable Jeanne) - 0003618N(Bernard, Pierre) - 00003597Dunkerque - A0204180(Plassac) - A0202072
= 1787-12-22Saint Paul - 0002444NBaraces, Jean - 00001763Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-22Jeune Hortense - 0001481NDrean, Georges - 00002805Dunkerque - A0204180Lorient - A0140266
= 1787-12-22Corbeau - 0001648NAugure, François - 00001830Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-22Friendship - 0003420NPhilips, Maurice - 00003436Dunkerque - A0204180Plymouth - A0397385
= 1787-12-22Amitié - 0000363NAubone, Daniel - 00000454Dunkerque - A0204180Hull - A0389327
= 1787-12-22(Caprice) - 0000432N(Smith, John) - 00000518Dunkerque - A0204180[Calais] - A0165080
= 1787-12-22(Postillon) - 0000907N(Nazereau, François) - 00001062Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-23Providence - 0000497NKirkup, William - 00000589Dunkerque - A0204180Sunderland - A0380557
= 1787-12-23Contentement - 0003993NJanssen, Jacques - 00003936Dunkerque - A0204180Lubeck - A0686629
= 1787-12-23Aimable Philippine - 0001584NNosten, Tobias - 00001777Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-23Marie Jeanne - 0001172NDavid, J. - 00002224Dunkerque - A0204180Nantes - A0124817
= 1787-12-23Grande Mère - 0001916NBrizard, Joseph - 00001967Dunkerque - A0204180Saint Martin en Ré - A0127055
= 1787-12-23Laurier britannique - 0001776NBaruwell, Edmond - 00001975Dunkerque - A0204180Southweld - A999999
= 1787-12-23Louise Thérèse - 0000207NFabien, Joseph - 00000251Dunkerque - A0204180Cherbourg - A0205085
= 1787-12-27(Comte de Dillon) - 0000904N(Dena, Js Clément) - 00008437Dunkerque - A0204180[Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-28Sprigtty - 0000016NSeaman, F. - 00000024Dunkerque - A0204180Wation [Walton on the Naze] - A0387362
= 1787-12-28Jeune Jean - 0008130NBaele, Joseph - 00002511Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-28Pêcheur - 0002183NVronghel, F. - 00002254Dunkerque - A0204180Dunkerque - A0204180
= 1787-12-28Saint Louis - 0001958NGarnier, Joseph Le - 00010761Dunkerque - A0204180Plassac - A0202072
= 1787-12-28Prince de Chiny - 0001636NRyan, Luc - 00001825Dunkerque - A0204180Pool [Dunkerque] - A0204180
= 1787-12-28(Carbot) - 0002405N(Augard, François) - 00002712Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-28(Bien aimé) - 0000969N(Liéven, Pierre) - 00001130Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-28(Trois frères) - 0000486N(Liéven, Jacques) - 00000576Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-29(Saint Jean) - 0003949N(Roomont, Jean) - 00001809Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-29(Sainte Marie) - 0001442N(Liéven, Sébastien) - 00001649Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1787-12-31Wilks - 0000517NWalker, Georges - 00000563Dunkerque - A0204180Wistable - A0392080
= 1787-12-31Lion - 0000007NBewel, Salomon - 00000010Dunkerque - A0204180Hastings - A0383904
= 1787-12-31Paix - 0000128NSablé, Louis - 00000182Dunkerque - A0204180Ostende - A0049808
= 1787-12-31Espérance - 0002033NBakker, Eugène - 00002535Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-12-31Notre Dame du Rosaire - 0003431NDos Santos, Xavier - 00003442Dunkerque - A0204180Saint Ubes [Setubal] - A0364551
= 1787-12-31Notre Dame Marie - 0002949NGysen, Jan - 00002899Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1788-01-17(Invariable)(Vanvliènne Pieter)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-01-17(Saint Jean)(Rootmon Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-02-04(Saint Pierre)(Ober Fleury)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-02-12(Trois Frères)(Liéven J)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-03-27(Saint Jean)(Roomont Joseph)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-05-17(Union)(Messemacker Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-06-17(Saint Jean)(Roomont Joseph)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-08-05(Saint Jean)(Roomon Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-10-15(Saint Jean)(Roomon Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-11-05(Saint Jean)(Roomon Jean)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-11-05(Saint Nicolas)(Verbecke Amb)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1788-11-05(Comète Errante)(Blanckeman Nicolas)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1789-06-00(Jomfrue Kirstine Margreth)(Lahusen, Just Adolph)Dunkirk - A0204180(Molde) - A0846405
= 1789-06-00(Johanna Louisa)(Giise, Peder Jensen)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1789-07-00(Lovisa)(Wissen, Bonke Maning)Dunkirk - A0204180(Trondjhen) - A0858222
= 1789-07-00(Finmarken)(Bahnsen, Bahne Wulff)Dunkirk - A0204180(Trondjhen) - A0858222
= 1789-07-00(Island)(Cramer, Christian Jaconsen)Dunkirk - A0204180(Trondjhen) - A0858222
= 1789-10-00(Johanna Margaretha)(Dircksen, Boy)Dunkirk - A0204180(Bergen) - A0912818
= 1790-01-11(Saint Pierre) - 0002827N(Liéven N) - 00001690Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-02-06(Saint Charles)(Polvatel Michel)Dunkerque - A0204180(Ault) - A0128576
= 1790-03-01(Saint Etienne)(Ober F)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-04-23(Saint Pierre)(Ober Henri)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-04-23(Ange Conducteur)(Baclin Nicolas)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-06-23(Saint Pierre)(Ober H)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-07-24(Saint Charles)(Watel Paul)Dunkerque - A0204180(Ault) - A0128576
= 1790-10-05(Delle Catherine)(Liébart J)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-10-05(Comète errante)(Liéven Nicolas)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-10-25(Courrier du Nord)(Thurot C)Dunkerque - A0204180(Boulogne sur Mer) - A0152606
= 1790-10-25(Jeune Cornélis)(Aguise J-B)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-10-27(SaintJean Baptiste)(Roux J)Dunkerque - A0204180(Roquedeteau)
= 1790-10-28(Delle Catherine)(Liébart J)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-10-28(Saint Louis)(Daene G)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-11-03(Saint Pierre)(Verhague Domi)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-11-17(Invariable)(Vanvlienne P)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1790-12-03(Saint Jean)(Roomon J)Dunkerque - A0204180(Dunkerque) - A0204180
= 1792-11-02(Bien Amado)Dunkerque - A0204180
= 1795-04-00(Anna og Lovisa)(Linderod, Tønnes)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1795-04-02(Pacific) - 0019833N(Kennedy, Samuel) - 00018491Dunkirk [mais: arr. Havre] - A0204180
= 1795-07-00(Lovise)(Harris, Niels)Dunkirk - A0204180(Kristiana) - A0836627
= 1795-08-00(Janus)(Urbans, Gerrit)Dunkirk - A0204180(Copenhagen) - A0816635
= 1796-04-21(Amitié) - 0011511N(Somme, Jean Laurent) - 00011798Dunkerque - A0204180(Altona) - A0649794
= 1797-03-05(Abigail) - 0018504N(Rea, Jeremiah) - 00018225Dunkirk - A0204180
= 1937-00-01(Line steamship, every 3 days, irregular) - 0000019PDunkerque - A0204180
= 1937-00-06(Line steamship, every 3 days, irregular) - 0000019PDunkerque - A0204180

449/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.059s